Kuluttajansuojalainsäädäntö

Kun myyt tuotteita Shopifyn kautta, sinun on noudatettava liiketoimintaasi sovellettavia kuluttajansuojalakeja ja -määräyksiä. Kuluttajansuojalainsäädäntö edistää kuluttajan oikeuksia ja yleistä turvallisuutta. Nämä lait ja säädökset riippuvat alueesta, jossa kauppasi sijaitsee ja alueesta, jolla myyt. Tämän sivun tietojen avulla voit lukea joistakin kuluttajansuojalaeista, joita saatetaan soveltaa liiketoimintaasi.

Voit kasvattaa liiketoimintaasi ja tavoittaa uusia asiakkaita myymällä tuotteita useilla lainkäyttöalueilla. Jotta voit varmistaa, ettei Shopify-kauppasi käyttö keskeydy, varmista, että noudatat kuluttajansuojalakeja kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitat liiketoimintaa.

Yhteystiedot

Sinun on Shopifyn käyttöehtojen mukaisesti annettava verkkokaupassasi ajantasaiset ja tarkat yhteystiedot. Näitä tietoja ovat seuraavat:

 • yrityksesi nimi
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero (jos saatavilla), johon asiakkaat voivat lähettää kysymyksiä, valituksia tai korvausvaatimuksia
 • yrityksen fyysinen osoite.

Yhteystietojesi on oltava helposti ja julkisesti saatavilla.

Voit lisätä kaupan käytännöt tai lisätä yhteystietosivun verkkokauppaasi.

Shopify tarjoaa ilmaisia käytännönluontityökaluja ja ‑resursseja, jotta voit helposti luoda verkkosivuillesi seuraavat käytännöt:

Euroopan talousalueen (ETA) yhteystietovaatimukset

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Lisäksi olet velvollinen lisäämään verkkokauppaan Y-tunnuksesi ja VAT-numerosi.

Jos korvaushakemus käsitellään puhelimitse, et voi veloittaa asiakkaalta perushintoja enempää. Ennen kuin myyt Euroopassa sijaitseville kuluttajille, tarkista sovellettavat kuluttajansuojaa koskevat säädökset, kuten seuraavat direktiivit:

Lue lisää Euroopan talousalueesta (ETA) ja suhteista Euroopan unioniin.

Palautuskäytäntö

Sinun on Shopifyn käyttöehtojen mukaisesti annettava verkkokaupassasi ajantasaiset ja tarkat sekä julkisesti ja helposti saatavilla olevat tiedot palautuskäytännöstäsi.

Palautuskäytäntöösi tulisi sisältyä seuraavat tiedot:

 • aika, jolloin tuote on palautettava
 • osoite, johon palautus on lähetettävä
 • tiedot tuotteen palautuksen kustannuksista ja siitä, kuka maksaa palautuksen
 • tiedot siitä, miten hyvityksen saamiseen liittyvä aika voi riippua siitä, missä asiakas asuu suhteessa yrityksesi sijaintiin
 • yhteystiedot, joita asiakas voi käyttää ottaaksesi sinuun yhteyttä, jos hän ei saa hyvitystä ajoissa.

Lue lisää kaupan käytäntöjen, kuten hyvitys-, yksityisyys-, toimitus- ja lakikäytäntöjen ja käyttöehtojen lisäämisestä verkkokauppaasi.

Palautuskäytännön vaatimukset Euroopan talousalueella

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Palautuskäytäntösi yhteydessä sinun on annettava Euroopan talousalueen kuluttajille tiedot heidän perusoikeuksistaan, kuten palautusoikeudesta ja tavaroiden sopimuksen­mukaisuudesta.

Ennen kuin myyt Euroopassa sijaitseville kuluttajille, tarkista sovellettavat kuluttajansuojaa koskevat säädökset, kuten seuraavat direktiivit:

Tilausten jakelu ja toimitus

Shopifyn käyttöehtojen nojalla sinun on lisättävä verkkokauppaasi asiaankuuluvat tiedot tilauksen jakelusta, toimituksesta ja muista oleellisista seikoista, kuten arvioidusta toimitusajasta. Ennen ostoksen suorittamista loppuun, asiakkaalle on annettava selkeä tieto hänen tilauksensa saapumisajankohdasta.

Sinun tulee ilmoittaa asiakkaillesi seuraavista seikoista:

 • Jos asiakkaan tilauksessa on muutos tai viive.
 • Jos asiakkaalle saattaa koitua tuontiveloituksia tai tulleja, koska hän sijaitsee eri maassa kuin siellä, josta toimitat tuotteita.
 • [Valinnainen] Jos käytät tilausten jakelemiseen suoratoimitusta tai muuta kolmannen osapuolen palvelua, on hyvä käytäntö kertoa asiakkaille, että kolmas osapuoli lähettää tuotteet toisesta sijainnista.

Tilausten jakelua ja toimitusta koskevat vaatimukset Euroopan talousalueella

Ennen kuin myyt Euroopan talousalueella sijaitseville kuluttajille, tarkista tilausten jakelua, toimitustietoja ja tuonti- tai tullimaksuista ilmoittamista koskevat säädökset, kuten seuraavat direktiivit:

Tuotteiden tehokkuutta ja hinnoittelua koskevat väitteet ja markkinointiväitteet

Tuotteestasi tekemiesi väitteiden pitää olla totta ja dokumentoitujen todisteiden tukemia. Joillakin lainkäyttöalueilla laki saattaa myös edellyttää esitettyjen väitteiden asianmukaista ja oikeanlaista testaamista.

Shopifyn sallittua käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti et saa tuotteita markkinoidessasi johtaa asiakkaita harhaan tai antaa heille väärää käsitystä.

Tuotteiden suosiota tai saatavuutta koskevien väitteiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä. Seuraavat ovat esimerkkejä taktiikoista, jotka voidaan katsoa virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi, jos väitteet ovat epätarkkoja tai virheellisiä:

 • ilmoitukset rajallisesta varastomäärästä, kuten ”vain [x] tuotetta jäljellä”
 • laskuriajastimet, kuten ”vain [x] tuntia jäljellä”
 • väitteet siitä, kuinka moni osti tietyn tuotteen, kuten ”[x] ihmistä osti tämän tuotteen tänään”.

Tuotteiden suorituskykyyn, markkinointiin ja hinnoitteluun liittyvät väitteet Euroopan talousalueella

Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) toimiva kauppias tai jos kohderyhmääsi ovat Euroopan talousalueella olevat asiakkaat, nämä lait saattavat koskea sinua. Tuotteiden suorituskykyyn, markkinointiin ja hinnoitteluun liittyvien väitteiden yhteydessä verkkokaupan kautta myytävien tuotteiden lopulliseen hintaa täytyy sisältyä arvonlisävero ja tuontiin liittyvät tullimaksut.

Jos tarjoat alennusta tuotteesta, sinun on ilmoitettava selkeästi tuotteen alennusta edeltävä hinta. Eurooppalainen laki kieltää myös harhaanjohtavat tai aggressiiviset markkinointiväitteet. Lue lisää Eurooppalaisesta hintojen ilmoittamista koskevasta direktiivistä.

Ennen kuin myyt Euroopassa sijaitseville kuluttajille, tarkista sovellettavat kuluttajansuojaa koskevat säädökset, kuten seuraavat direktiivit:

Tuotteiden takaisinvedot

Sinun on seurattava tuotteiden takaisinvetoja kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitat liiketoimintaa.

Jos tuote, jota myyt tai olet myynyt aiemmin, vedetään takaisin, sinun on välittömästi poistettava takaisinvedettävä tuote verkkokaupastasi.

Jos laki sitä edellyttää, saatat olla velvollinen ilmoittamaan asiakkaille, jotka ostivat takaisinvedetyn tuotteen, ja neuvomaan heitä seuraavista vaiheista.

Tuotteiden takaisinvetoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja löytyy verkosta esimerkiksi seuraavilta viranomaisten verkkosivuilta:

Kuluttajansuojaresurssit

Löydät verkosta yksityiskohtaisia tietoja, jotka koskevat lainkäyttöalueen kuluttajan tietoisuuden ohjeita, kuten seuraavat resurssit:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi