Opkrævning af international told og importskat ved betaling

Hvis du vil opkræve told og importskatter ved betaling, skal din butik opfylde følgende krav:

Hvis din butik ikke opfylder kravene for opkrævning af told og importskatter ved betaling, kan du bruge en tredjepartsapp til at beregne told og importskatter.

Priser

Der pålægges et transaktionsgebyr for alle ordrer, der får beregnet told og importskatter. Prisen på dette gebyr afhænger af, om du bruger Shopify Payments eller en tredjepartsudbyder af betalingstjenester:

 • Der opkræves et transaktionsgebyr på 0,85 % for ordrer, der får told og importskatter beregnet ved betalingsprocessen. Dette gælder for butikker, der bruger Shopify Payments som deres gateway. Transaktionsgebyret på 0,85 % gælder også for ordrer, der bruger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester, f.eks. PayPal, så længe Shopify Payments er den primære gateway.
 • Der opkræves et gebyr på 1,5 % for ordrer, der får told og importskatter beregnet ved betalingsprocessen. Dette gælder for butikker, der bruger alle andre betalingsudbydere som deres gateway. Transaktionsgebyret på 1,5 % gælder også for butikker, der bruger Shop Pay som hurtigere betaling, hvis Shopify Payments ikke er den primære gateway.

Der pålægges et transaktionsgebyr for alle ordrer med beregnet told og importskatter ved betalingsprocessen. Dette gælder også, selv om det beregnede beløb er nul. Der opkræves ikke transaktionsgebyrer i følgende tilfælde:

 • Ordrer, der sendes til samme land eller område som butikkens lokation.
 • Ordrer, der sendes mellem EU-medlemslande.
 • Forladte betalinger.

Opkræv told og importskatter i forbindelse med betaling

Når du aktiverer opkrævning af told og importskatter ved betalingsprocessen, opkræves der told og importskatter på internationale ordrer. Ordrer, der afgives fra områder, hvor du har en klargøringslokation, påvirkes ikke.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opsæt i afsnittet Told og importskatter.
 3. Bekræft, at dine fragtfirmaer og tredjepartsintegrationer understøtter Delivered Duty Paid (DDP).
 4. Vælg de leveringslande eller -områder, hvor du vil opkræve told og importskat ved betaling.
 5. Gennemgå de produkter, der er markeret som manglende HS-koder og et oprindelsesland eller -område, og tilføj de manglende oplysninger for at sikre dig, at told og importskat beregnes korrekt.
 6. Bekræft, at du har opdateret din butiks politikker og meddelelser for internationalt salg.
 7. Gennemgå vilkår og betingelser for beregning af told og internationale skatter ved betaling.
 8. Klik på Acceptér og aktivér.

Når du har fuldført opsætningen af told og importskatter ved betaling, skal du gennemgå de yderligere opgaver, der skal udføres i forbindelse med opsætning af butikken til internationalt salg.

Føj HS-koder og oprindelsesland eller -område til dine produkter

Hvis du vil vise den anslåede told til dine internationale kunder ved betaling, skal du redigere dine produktoplysninger, så de inkluderer oprindelsesland eller -område samt HS-koden, da dette giver større nøjagtighed. Hvis et produkt mangler en HS-kode, vil beregningen i stedet blive baseret på produktets beskrivelse og produktkategori. Hvis et produkt mangler en HS-kode, en beskrivelse eller en kategori, beregnes der ikke told og importskat for denne ordre. Dette gælder også, selv om du har angivet, at der skal opkræves told og importskat ved betaling for ordrer fra dette land eller område.

Oprindelseslandet eller -området (COO, Country of Origin) er det sted, hvor et produkt produceres eller samles til den form, som det sælges i, og hvor det får sin HS-kodeklassificering fra. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du sælger et bord. Bordet er lavet af træ fra Canada, lim fra Mexico og skruer fra Kina. Bordet er samlet af disse materialer i USA. I dette tilfælde er oprindelseslandet eller -området USA, fordi det er her, materialerne bruges til at skabe bordet.

HS-koden bruges til at beskrive et produkt i forbindelse med international handel. HS-koden er normalt seks cifre lang. Få mere at vide om HS-koder hos Verdenstoldorganisationen.

Hvis du vil føje en HS-kode og et oprindelsesland eller -område til dine produkter, skal du gøre et af følgende:

Tilføj HS-koder og oprindelsesland eller -område ved at importere en CSV-fil

Hvis du har mange produkter, der skal opdateres, og allerede kender dine produkters HS-koder, eller hvis du er i tvivl om, hvilke af dine produkter der mangler koder, kan du opdatere produkterne ved hjælp af en CSV-fil.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer i afsnittet Told og importskatter.
 3. Eksportér en CSV-fil med produkter, der mangler oplysninger.

  1. Klik på Opdater med CSV-fil i afsnittet Produktoplysninger.
  2. Klik på Eksportér.
  3. Vælg dit foretrukne filformat, og klik på Eksportér produkter. Du modtager en CSV-fil i en mail.
 4. Rediger din CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets.

 5. Importér din redigerede CSV-fil.

  1. Klik på Opdater med CSV-fil i afsnittet Produktoplysninger.
  2. Klik på Importér.
  3. Tilføj din fil til import ved at klikke på Tilføj fil eller ved at trække og slippe filen i importvinduet.
  4. Klik på Upload.
  5. Klik på Importér. Du modtager en mail, når processen er fuldført.

CSV-filen med told og importskatter minder om de andre CSV-filer, du bruger med Shopify, men den indeholder andre kolonner. Følgende kolonner anvendes i CSV-filen med told og importskatter:

 • Produkthandle – handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Produkttitel – kolonnen Titel er valgfri og være tom.
 • Variant-SKU – SKU'en (varenummeret) for produktet eller varianten. Denne værdi bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.
 • Navn for Valgmulighed1 – hvis et produkt har en valgmulighed, vises navnet på den i denne kolonne. F.eks. farve. Hvis produktet kun har én valgmulighed, bør denne værdi være Titel.
 • Værdi for Valgmulighed1 – hvis et produkt har en valgmulighed, vises værdien på den i denne kolonne. F.eks. sort. Hvis produktet kun har én valgmulighed, skal denne værdi være Standardtitel.
 • Navn for Valgmulighed2 – hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises navnet på den i denne kolonne. F.eks. størrelse.
 • Værdi for Valgmulighed2 – hvis et produkt har en anden valgmulighed, vises værdien på den i denne kolonne. F.eks. large.
 • Navn for Valgmulighed3 – hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises navnet på den i denne kolonne. F.eks. materiale.
 • Værdi for Valgmulighed3 – hvis et produkt har en tredje valgmulighed, vises værdien på denne i denne kolonne. F.eks. bomuld.
 • Oprindelsesland – oprindelseslandet er det sted, hvor produktet blev produceret eller samlet til den form, det sælges i. Værdien i denne kolonne bruges til at anslå told og importskatter for internationale kunder.
 • HS-kode – HS-koden er et tal, der klassificerer et produkt til international handel. Værdien i denne kolonne bruges til at anslå told og importskatter for internationale kunder.

Tilføj HS-koder og oprindelsesland eller -område på produktsiden

Hvis du kun har få produkter, der skal opdateres, og ikke kender dine produkters HS-koder, kan du tilføje HS-koden og oprindelsesland eller -område direkte på et produkts side.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, du vil ændre.

 3. I afsnittet Toldoplysninger skal du ændre produktoplysningerne.

  1. Vælg et oprindelsesland eller -område.
  2. Angiv en HS-kode. Hvis du ikke har en HS-kode for dit produkt, skal du begynde at skrive en beskrivelse af produktet for at søge efter den relevante kode.
 4. Klik på Gem.

Tilføj HS-koder og et oprindelsesland eller -område ved hjælp af programmet til masseredigering

Hvis du kun har få produkter, der skal opdateres, og du allerede kender dine produkters HS-koder, kan du tilføje HS-koden og oprindelsesland eller -område ved hjælp af programmet til masseredigering.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Markér de produkter, du vil redigere.

 3. Klik på Rediger produkter.

 4. Klik på Tilføj felter.

 5. Klik på HS-kode og Oprindelsesland i afsnittet Levering.

 6. Rediger dine produkter efter behov, og klik derefter på Gem.

Stop opkrævning af told og importskatter ved betaling

Du kan stoppe opkrævning af told og skatter ved din betaling for individuelle lande eller områder en ad gangen, eller du kan deaktivere funktionen helt for at stoppe opkrævning af told og skatter for alle lande og områder.

Deaktiver opkrævning af told og importafgifter for individuelle lande eller regioner

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer i afsnittet Told og importskatter.
 3. Klik på Administrer i afsnittet Lande/områder.
 4. Fjern markeringen af det land eller område, hvor du vil stoppe med at opkræve told og importskatter.
 5. Klik på Gem.

Deaktiver opkrævning af told og importskatter for alle lande og områder

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer i afsnittet Told og importskatter.
 3. Klik på Deaktiver.
 4. Bekræft dit valg, og klik på Deaktiver.

Brug en tredjepartsapp til at beregne told og importskatter ved betaling

Hvis din butik ikke opfylder kravene til at opkræve told og importskatter ved betaling, kan du bruge en tredjepartsapp fra Shopify App Store til at vise de anslåede omkostninger for told og importskatter for en ordre i betalingsprocessen. Denne type app bruger dine produktoplysninger, f.eks. oprindelsesland eller -område samt HS-koden for et produkt, til at beregne told og importskatter. Tredjepartsapps opkræver muligvis yderligere tilbagevendende gebyrer eller transaktionsgebyrer.

Trin:

 1. Føj oprindelsesland eller -område og HS-koder til dine produkter.
 2. Installer en app fra Shopify App Store, som beregner told og importskatter.

Nogle apps kan have yderligere trin til opsætning. Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang, kan du se på appens side i Shopify App Store eller kontakte appens udvikler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis