Fejlfinding – told og importskatter ved betaling

Gennemgå disse almindelige problemer, hvis den beregnede told og importskat er ikke som forventet.

Der opkræves ikke told og importskat. Din ordre indikerer, at told og importskat kan blive opkrævet ved levering

Hvis du opkræver told og importskat ved betaling og oplever en ordre, hvor der ikke er opkrævet told eller skat, skal du undersøge, om ordren matcher følgende scenarie.

Manglende eller forkerte harmoniserede systemkoder (HS-koder)

Hvis der er angivet forkerte HS-koder, eller hvis HS-koderne mangler, kan det forhindre, at der anvendes told og importskatter på ordren ved betaling. Hvis der ikke er anvendt told og skatter, og ordren indeholder en besked om, at told og importskat kan blive opkrævet ved levering, skal du gennemgå produkterne i ordren for at sikre dig, at de har de rigtige HS-koder. Hvis du oplever en ikke-understøttet HS-kode, skal du kontakte Shopify Support.

Told og importskat er beregnet til 0

Hvis du opkræver told og importskatter ved betaling og oplever en ordre, hvor told og importskatter er beregnet til 0, skal du undersøge, om ordren matcher ét af følgende scenarier.

Ordren er under de minimis

Hvis en ordre ligger under de minimis-grænsen for et land eller område, og du ikke er registreret til at opkræve skatter i det pågældende land eller område, er ordren ikke underlagt told og importskat. Nogle lande inkluderer eller udelukker levering fra beregningen af de minimis. Hvis du ikke er sikker på, om det land eller område, du sender til, inkluderer disse omkostninger i de minimis-beregningen, skal du kontakte skattemyndighederne eller en lokal skatteekspert.

Manglende skatteregistrering

Hvis du har registreret dig til at opkræve skat i destinationslandet eller -området, men ikke har angivet dine registreringsoplysninger i Shopify, beregnes der ikke skat for ordrer under de minimis i køberens land. Tilføj dine skatteregistreringsoplysninger i Shopify-administrator.

Der opkræves skat, men ikke told

Hvis du opkræver told og importskat ved betaling og oplever en ordre, hvor der er opkrævet skat, men ikke told, skal du undersøge, om ordren matcher følgende scenarie.

Ordren er under de minimis for told

Nogle lande eller områder har særskilte de minimis-grænser for told og importskat. Hvis en ordre er over de minimis-grænsen for skat, men under de minimis-grænsen for told, vil den kun blive underlagt importskat. Nogle lande inkluderer eller ekskluderer levering fra beregningen af de minimis. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det land eller område, du sender til, inkluderer disse priser i beregningen af de minimis, skal du kontakte deres skattemyndighed eller en lokal skatteekspert.

Den told og importskat, der opkræves på fakturaen fra fragtfirmaet, er større end den told og importskat, der blev opkrævet ved betaling

Hvis du opkræver told og importskat ved betaling og oplever en ordre, hvor din kunde opkræves mindre for told og importskatter, end de faktiske omkostninger ved at sende til vedkommende, skal du undersøge, om ordren matcher ét af følgende scenarier.

Manglende eller forkerte HS-koder

Hvis der er angivet forkerte HS-koder, eller hvis HS-koderne mangler, kan det forhindre, at der anvendes told og importskatter på ordren ved betaling. Gennemgå produkterne i ordren for at sikre dig, at de har HS-koder. Hvis du oplever en ikke-understøttet HS-kode, skal du kontakte Shopify Support.

Toldmyndighederne anvendte andre HS-koder

Når dine produkter sendes internationalt, kan de blive evalueret af toldmyndighederne i destinationslandet eller -området. Disse myndigheder kan anvende HS-koder på dine produkter, som adskiller sig fra de koder, der blev brugt til beregningen af told og importskat. Gennemgå de produkter, der fik anvendt andre HS-koder, og gør ét af følgende:

  • Opdater dine produkter, så de bruger den HS-kode, der blev anvendt af toldmyndighederne.
  • Hvis du er sikker på, at den HS-kode, du har brugt, er korrekt, skal du kontakte din toldspeditør for at undersøge årsagen til uoverensstemmelsen.

Produktpriserne på den kommercielle faktura adskiller sig fra produktpriserne i ordren

Hvis produktpriserne på den kommercielle faktura ikke er de samme som de priser, du har opkrævet fra din kunde, kan fragtfirmaet have de forkerte prisoplysninger for dine produkter. Kontakt udvikleren af den app eller integration, du brugte til oprettelsen af dine kommercielle faktura, og bekræft, at de bruger de seneste produktpriser fra din butik i stedet for en liste over faste priser.

Udsving i vekselkursen af udenlandsk valuta

Forskellen i værdi mellem din lokale valuta og din kundes valuta kan ændre sig i tidsrummet mellem ordrens afgivelsen og afsendelse af ordren. Når der opstår en forsinkelse i behandling af betalinger eller refusioner, er det en mulighed for, at du kan miste penge eller tjene penge på grund vekselkurser.

Du kan minimere forskellen, der opstår som følge af udsving i vekselkursen ved at muliggøre salg i flere valutaer i din butik. Du kan derefter bruge kundens lokale valuta på den kommercielle faktura.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis