Yderligere opgaver i forbindelse med opkrævning af told og importskatter ved betaling

Når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling, skal du udskrive DDP-fragtlabels (leveret fortoldet) for at indikere, at told og importskatter allerede er blevet betalt af kunden. Afhængigt af din butik skal du muligvis opdatere nogle af butikkens oplysninger, forberede dig på udsalg eller udvikle politikker for refusioner. Gennemgå følgende opgaver, før du sender internationalt.

Køb og brug DDP-fragtlabels

Når du er begyndt at opkræve told og importskatter ved betaling, skal du købe og bruge DDP-fragtlabels i stedet for almindelige fragtlabels til dine internationale ordrer. Hvis du opkræver told ved betaling, men bruger en almindelig fragtlabel, vil din kunde stadig blive opkrævet told og importskat ved levering. I dette tilfælde betaler kunden told og importskatter to gange.

Når der opkræves told for en international ordre, er varelinjen Told inkluderet i ordrens oplysninger. Bekræft, at der er opkrævet told og importskatter for alle internationale ordrer, før du køber en DDP-label. Hvis du afsender en ordre med 0 USD i told, kan du bruge DDP-fragtlabels til at sikre, at dine kunder ikke skal betale yderligere gebyrer. Hvis der opstod en fejl ved betalingsprocessen, er told og importskatter muligvis ikke blevet opkrævet. I disse tilfælde bør du bruge en almindelige fragtlabel til den pågældende ordre.

Når du har modtaget din første faktura fra et fragtfirma, skal du sammenholde dine opkrævninger fra betalingsprocessen med den told, der blev opkrævet ved forsendelsesdestinationen. Dette gøres for at bekræfte, at told og importskatter opkræves korrekt. Gentag processen regelmæssigt. Hvis du oplever store forskelle mellem den told og importskat, der blev opkrævet ved betalingsprocessen, og det opkrævede beløb fra toldmyndighederne, bør du gennemgå din opsætning for at sikre dig, at din told og importskat beregnes så nøjagtigt som muligt.

Oprette kommercielle fakturaer

Alle internationale ordrer skal have en international faktura. Du kan udfylde digitale kommercielle fakturaer, der leveres af fragtfirmaet på dennes website. Du skal oprette den kommercielle faktura på én af følgende måder, som afhænger af ordren:

  • Hvis der er betalt told og importskatter for en ordre, skal du markere leveringsbetingelserne på den kommercielle faktura som DDP. Dette gøres for at angive, at told og importskatter allerede er blevet betalt.
  • Hvis der ikke er betalt told og importskatter for ordren, skal du markere leveringsbetingelserne på den kommercielle faktura som DDU eller DAP (leveret ufortoldet). Dette gøres for at indikere, at der endnu ikke er betalt told og importskatter.

Du kan mindske uoverensstemmelserne mellem den told og importskat, du opkræver af en kunde, og det beløb, der opkræves af toldmyndighederne ved at sørge for at bruge nøjagtige oplysninger på din kommercielle faktura. Når du opretter din faktura, skal du sikre dig, at følgende oplysninger er ens på den kommercielle faktura og på ordren i Shopify-administrator:

  • Harmoniseret systemkode (HS-kode)
  • Oprindelsesland eller -område
  • Pris efter rabatter
  • Antal
  • Opkrævet told og importskat
  • Dit lokale skatteregistreringsnummer, hvis du opkræver beskatning af varer af lav værdi

Opdater din leveringspolitik og dine notifikationer

Når du har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling, skal du opdatere din leveringspolitik og dine notifikationsskabeloner, så dine kunder er klar over dine politikker og gebyrer i forbindelse med internationale salg.

Opdater din leveringspolitik i din Shopify-administrator ved at gå til Indstillinger > Politikker.

Hvis du bruger standardmailskabelonerne Ordrebekræftelse og Ordrerefusion, opdateres dine mails automatisk med varelinjen Told, og du behøver ikke at foretage nogen ændringer. Hvis du har tilpasset dine mailskabeloner Ordrebekræftelse og Ordrerefusion, kan du tilføje linjen Told ved at føje en kode til dine notifikationsskabeloner.

Sådan forbereder du dig på udsalg

Hvis du afholder lynudsalg, kan du overveje at deaktivere opkrævningen af told og importskatter ved betaling, indtil udsalget er slut. Hvis du beslutter dig for at opkræve told og importskatter på betalingssiden under dit udsalg, skal du gennemgå dine udsalgsprodukter for at sikre dig, at de indeholder HS-koder, et oprindelsesland eller -område samt en produktkategori. Hvis du sikrer dig, at disse felter er udfyldt for dine udsalgsprodukter, kan det hjælpe dig med at anslå priserne på told og importskatter.

Administrere refusioner

Du bestemmer selv, hvordan du vil håndtere refusioner af told og importskatter. Overvej følgende, hvis du beslutter dig for at tilbyde refusion af told og importskatter:

  • Hvis du refunderer en ordre, der ikke er blevet klargjort endnu, kan du refundere told og importskatter til kunden.
  • Hvis du refunderer en ordre, der allerede er blevet klargjort, kan du refundere told og importskatter til kunden. Du modtager dog ikke en refusion fra fragtfirmaet for eventuelle køb af DDP-labels.

Når du tilbagebetaler en ordre, der er betalt importskat af, kan du beslutte, om skatten skal tilbagebetales separat fra andre toldgebyrer. Du kan eventuelt tilbageholde refusioner af importskatter, hvis de midler, du har overført, ikke kan tilbagebetales af toldvæsenet, og du ikke vil påtage dig disse omkostninger på kundens vegne.

Husk: Refusion af ordren i sin helhed er den eneste måde, du kan forhindre en kunde i at bestride en ordre hos dennes betalingsudbyder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis