Tilleggsoppgaver for innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen

Når du har aktivert innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen, må du skrive ut delivered duty paid (DDP)-fraktetiketter for å indikere at tollplikter og importavgifter allerede er betalt av kunden. Avhengig av butikken din kan det hende du må oppdatere noen av opplysningene, forberede deg for lynsalg eller utvikle retningslinjer for refusjoner. Gå gjennom følgende oppgaver før du sender internasjonalt.

Kjøpe og bruke DDP-fraktetiketter

Når du begynner å belaste tollplikter og importavgifter i kassen, må du kjøpe og bruke DDP-fraktetiketter i stedet for vanlige fraktetiketter for internasjonale bestillinger. Hvis du belaster tollplikter i kassen, men bruker en standard fraktetikett, vil kunden fortsatt bli belastet tollplikter og importavgifter ved levering. I slike tilfeller betaler kunden tollplikter og importavgifter to ganger.

Når tollpliktene innhentes på en internasjonal bestilling, vil en Tollplikter-varelinje inkluderes i bestillingsdetaljene. Bekreft at tollplikter og importavgifter er samlet inn på hver internasjonal bestilling før du kjøper en DDP-etikett. Hvis du sender en bestilling med tollplikter på 0 USD, kan du bruke DDP-fraktetiketter for å sikre at kundene dine ikke står ansvarlige for tilleggsgebyrer. Hvis det var en feil i kassen, kan det hende at tollplikter og avgifter ikke er innhentet, og i så fall må du bruke en standard fraktetikett for den aktuelle bestillingen.

Når du mottar den første fakturaen fra en transportør, bør du sammenligne belastningene i kassen med tollplikter som ble belastet ved fraktdestinasjonen for å bekrefte at tollplikter og importavgifter belastes riktig. Gjenta denne prosessen jevnlig. Hvis du ser betydelige avvik mellom tollplikter og importavgifter som belastes i kassen og beløpet som belastes av tollmyndighetene, må du gå gjennom oppsettet for å sikre at tollplikter og importavgifter beregnes så nøyaktig som mulig.

Opprette kommersielle fakturaer

Alle internasjonale bestillinger krever en kommersiell faktura. Du kan fylle ut digitale kommersielle fakturaer som leveres av transportøren på transportørens nettsted. Avhengig av bestillingen må du opprette den kommersielle fakturaen på en av følgende måter:

  • Hvis bestillingen har betalte tollplikter og importavgifter, merker du leveringsvilkårene på den kommersielle fakturaen som DDP for å indikere at tollplikter og importavgifter er betalt.
  • Hvis bestillingen ikke har betalte tollplikter og importavgifter, må du merke av leveringsvilkårene på den kommersielle fakturaen som Delivery Duty Unpaid (DDU) eller Delivered at Place (DAP) for å indikere at tollplikter og importavgifter ikke er betalt ennå.

For å redusere avvik mellom tollplikter og importavgifter som du belaster kunden og beløpet som belastes av tollbyråene, må du sikre at du bruker nøyaktig informasjon på den kommersielle fakturaen. Når du oppretter fakturaen må du sjekke at følgende er de samme på både den kommersielle fakturaen og i bestillingen i Shopify-administrator:

  • Harmonisert systemkode (HS-kode)
  • Opprinnelsesland eller -region
  • Pris etter rabatter
  • Antall
  • Innsamlede tollplikter og importavgifter
  • Ditt lokale skatteregistreringsnummer hvis du innhenter merverdiavgift for varer med lav verdi

Oppdatere retningslinjene og varslene dine for frakt

Når du har aktivert belastning av tollplikter og importavgifter i kassen, må du oppdatere retningslinjene for frakt og varslingsmalene, slik at kundene kjenner til retningslinjer og belastninger for internasjonale salg.

Oppdater retningslinjer for frakt i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Retningslinjer.

Hvis du bruker standardmalene for Bestillingsbekreftelse og Bestillingsrefusjon, oppdateres e-postene dine automatisk slik at de inkluderer varelinjen Tollplikter, og du trenger ikke å gjøre noen endringer. Hvis du har tilpasset malene for Bestillingsbekreftelse og ,Bestillingsrefusjon, kan du legge til kode i varslingsmalene for å legge til varelinjen Tollplikter.

Forberedelser til lynsalg

Hvis du kjører lynsalg bør du vurdere å deaktivere innhenting av tollplikter og importavgifter inntil salget er ferdig. Hvis du bestemmer deg for å innhente tollplikter og importavgifter i kassen under salget, må du gå gjennom salgsproduktene for å sikre at de har spesifiserte HS-koder, opprinnelsesland eller -område og produktkategori. Ved å bekrefte at disse feltene er utfylt for salgsproduktene bidrar du til at tollplikter og importavgifter kan beregnes riktig.

Administrere refusjoner

Det er opp til deg hvordan du vil håndtere refusjoner for tollplikter og importavgifter. Ta hensyn til følgende hvis du ønsker å tilby refusjoner for tollplikter og importavgifter:

  • Hvis du refunderer en bestilling som ikke er oppfylt enda, kan du refundere tollplikter og importavgifter til kunden.
  • Hvis du refunderer en bestilling som allerede er oppfylt, kan du refundere tollplikter og importavgifter til kunden. Transportøren refunderer imidlertid ikke midler du har brukt til å kjøpe DDP-etiketter.

Når du refunderer en bestilling med betalte importavgifter kan du bestemme hvorvidt du vil refundere avgiftene separat fra andre tollgebyrer. Du ønsker kanskje å tilbakeholde refusjoner av importavgift hvis midlene du har innbetalt ikke kan tilbakebetales fra tollmyndighetene, og du ikke ønsker å påta deg kostnaden på kundens vegne.

Husk at en full refusjon av bestillingen er den eneste måten du kan forhindre at en kunde registrerer en tvist for en bestilling hos betalingsleverandøren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis