Ytterligare uppgifter för att ta upp tullavgifter och importskatter i kassan

När du har aktiverat inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan måste du skriva ut DDP-fraktsedlar (levererat förtullat) för att visa att tullavgifter och importskatter redan har betalats av kunden. Beroende på din butik kan du behöva uppdatera en del av din butiksinformation, förbereda dig för blixtrea eller utveckla policy för återbetalningar. Granska följande uppgifter innan du levererar internationellt.

Köp och använd DDP-fraktsedlar

När du har börjat debitera tullavgifter och importskatter i kassan måste du köpa och använda DDP-fraktsedlar istället för standardiserade fraktsedlar för dina internationella ordrar. Om du debiterar tullavgifter i kassan men använder en standard-fraktsedel kommer din kund fortfarande att debiteras tullavgifter och importskatter vid leverans. Det innebär att kunden betalar för tullavgifterna och importskatterna två gånger.

När tullavgifter debiteras på en internationell order ingår en Tull-radpost i den orderns uppgifter. Kontrollera att tullar och importskatter har debiterats för varje internationell order innan du köper en DDP-sedel. Om du skickar en order med 0 USD i tullavgift kan du använda DDP-fraktsedlar för att säkerställa att dina kunder inte är ansvariga för eventuella extra avgifter. Om det uppstod ett fel i kassan kanske tullavgifter och importskatter inte har debiterats och du bör använda en vanlig fraktsedel för den ordern.

När du har fått din första faktura från en transportör ska du jämföra avgifterna i kassan med tullavgifterna som debiterades på leveransdestinationen för att se till att tullavgifter och importskatter debiteras korrekt. Upprepa denna process med jämna mellanrum. Om du märker betydande skillnader mellan de tullavgifter och importskatter som debiteras i kassan och det belopp som debiteras av tullmyndigheter, ska du granska din inställning för att säkerställa att dina tullavgifter och importskatter beräknas så korrekt som möjligt.

Skapa handelsfakturor

Alla internationella ordrar kräver en handelsfaktura. Du kan fylla i digitala handelsfakturor som tillhandahålls av transportören på transportörens webbplats. Beroende på ordern måste du skapa handelsfakturan på något av följande sätt:

  • Om ordern har betalda tullavgifter och importskatter markerar du leveransvillkoren i handelsfakturan som DDP för att visa att tullavgifter och importskatter har betalats.
  • Om ordern inte har betalda tullavgifter och importskatter markerar du leveransvillkoren i handelsfakturan som Obetald leveransskatt (DDU) eller Levererad på plats (DAP) för att visa att tullavgifter och importskatter ännu inte har betalats.

Se till att du använder korrekt information på din handelsfaktura för att minska skillnaderna mellan de tullavgifter och importskatter som du debiterar en kund och det belopp som debiteras av tullmyndigheter. När du skapar din faktura ska du kontrollera att följande är desamma på både handelsfakturan och i ordern i din Shopify-administratör:

  • Harmoniserad systemkod (HS)
  • Ursprungsland eller ursprungsregion
  • Pris efter rabatter
  • Kvantitet
  • Ta upp tullavgifter och importskatter
  • Ditt lokala skatteregistreringsnummer om du tar upp skatt på varor med lågt värde

Uppdatera din leveranspolicy och dina aviseringar

När du har aktiverat debitering av tullavgifter och importskatter i kassan ska du uppdatera din leveranspolicy och dina aviseringsmallar. På så sätt blir dina kunder medvetna om dina policyer och avgifter för internationell försäljning.

Uppdatera din leveranspolicy i din Shopify-administratör genom att gå till Inställningar > Policyer.

Om du använder standarde-postmallarna för Orderbekräftelse och Återbetalning av order, uppdateras dina e-postmeddelanden automatiskt för att inkludera en Tull-post och du behöver inte göra några ändringar. Om du har anpassat dina e-postmallar för Orderbekräftelse och Återbetalning av order, kan du lägga till kod i dina aviseringsmallar för att lägga till en Tull-post.

Förbereder för blixtrea

Om du kör blixtreor så kan du överväga att inaktivera insamling av tullavgifter och importskatter i kassan tills rean har avslutats. Om du bestämmer dig för att ta upp tullavgifter och importskatter i kassan, ska du granska dina reaprodukter för att verifiera att de har HS-nummer, ursprungsland eller ursprungsregion och produkttyp specificerat. Om du verifierar att du har dessa fält ifyllda på dina reaprodukter underlättar det beräkningen av kostnader för tullavgifter och importskatter.

Hantera återbetalningar

Det är upp till dig hur du vill hantera återbetalningar för tullavgifter och importskatter. Överväg följande om du bestämmer dig för att erbjuda återbetalningar för tullavgifter och importskatter:

  • Om du återbetalar en order som inte ännu har distribuerats kan du återbetala tullavgifter och importskatter till kunden.
  • Om du återbetalar en order som redan har distribuerats kan du återbetala tullavgifterna och importskatterna till kunden. De medel du har använt för att köpa DDP-sedlar returneras dock inte till dig av transportören.

När du återbetalar en order som har betalat importskatt kan du bestämma om du vill återbetala skatten separat från andra tullavgifter.Det kan vara bra att hålla inne återbetalning av importskatt om de medel som du har remitterade inte kan återbetalas från tullmyndigheten och du inte vill ta på dig den kostnaden för kundens räkning.

Kom ihåg att återbetalning av ordern i sin helhet är det enda sättet att förhindra att kunden bestrider en order hos sin betalningsleverantör.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis