จัดการภาษีของสหราชอาณาจักรของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีตามการลงทะเบียนของสหราชอาณาจักร คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน ภาษีที่กำหนดเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ “สหภาพยุโรป
 2. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากต้องการตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 3. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

 4. คลิกที่บันทึก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ในขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันสินค้าที่มีสินค้าที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคที่ต้องการใช้ภาษีที่กำหนดเองและอัตราภาษีที่ต้องการใช้

ขั้นตอน:

 1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
  3. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
  4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน
 2. สร้างการกำหนดเองโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
  2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องการสร้างการแทนที่
  3. ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิก “เพิ่มการแทนที่สินค้า
  4. เลือกคอลเลกชัน
  5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
  6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
  7. คลิกที่บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ไปที่การกำหนดและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง
 3. คลิกที่บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะได้รับการปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของสหราชอาณาจักร จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกเข้าด้วยกันเพื่อคิดเป็นยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา 14.99 ปอนด์สเตอร์ลิง และต้องคิดภาษี 18% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา (14.99 ปอนด์สเตอร์ลิง) ด้วยอัตราภาษี (0.18) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 2.6982 ปอนด์สเตอร์ลิง

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น 113.3244 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะปัดเศษเป็น 113.32 ยูโร

ปัจจุบัน มูลค่าภาษีจะปัดเศษในระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี 2.6982 ปอนด์สเตอร์ลิงของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น 2.70 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น 113.40 ปอนด์สเตอร์ลิง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี