Hantera dina brittiska skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Storbritannien. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

När du har uppdaterat din butik till att använda registreringsbaserade brittiska skattefunktioner kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.

Hantera de regioner du är registrerad i

Du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Obs! Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 2. Gör något av följande i avsnittet Moms på försäljning inom EU:

  1. Klicka på Hämta in moms för att skapa en ny momsregistrering.
  2. Om du vill redigera en befintlig momsregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
 3. Uppdatera dina regioner och kontonummer.

 4. Klicka på Spara.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa ändring av skattesats för en produkt

Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Först skapar du en produktserie som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region som åsidosättandet ska gälla och vilken skattesats som ska användas.

Steg:

 1. Skapa en kollektion genom att göra följande:

 2. Skapa åsidosättandet genom att göra följande:

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på fraktkostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullavgifter . Se Åsidosättande av skatt och undantag för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteberäkningar väljer du de alternativ som gäller.
 3. Klicka på Spara.

Skatteavrundning

Tidigare rundades skatter av på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrunda resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda skattefunktioner i Storbritannien så avrundas skattebeloppen på postnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på radobjektsnivå

En kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 GBP och omfattas av 18 % skatt. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 GBP) med skattesatsen (0,18), vilket ger ett resultat på 2,6982 GBP.

Tidigare lades skatten för varje radobjekt ihop och totalen avrundades. I detta fall var totalen 113,3244 GBP, vilket avrundades till 113,32 GBP.

Skatten avrundas nu på radobjektsnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Radobjektsskattens belopp på 2,6982 GBP avrundas till 2,70 GBP som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I detta fall är den totala skatten 113,40 GBP.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis