การตั้งค่าภาษีในสหราชอาณาจักร

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้น คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องในทุกที่ที่คุณขาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักรใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและมียอดขายจากลูกค้าในสหราชอาณาจักรเท่ากับหรือมากกว่า 85,000 ปอนด์สเตอร์ลิงภายในระยะเวลา 12 เดือน

หากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้นเนื่องจากข้อกำหนด Brexit ซึ่งกระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง คุณต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ไหนบ้าง

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณลงทะเบียนและได้รับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ โดยการดำเนินการนี้จำเป็นต้องทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
  2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก “สหราชอาณาจักร
  3. ในส่วนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ หากคุณขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ โดยคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อได้รับหมายเลขดังกล่าว
  5. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี