การตั้งค่าภาษีในสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหราชอาณาจักร คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Shopify ก่อนที่คุณจะเริ่มขายสินค้า คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศต่างๆ หลังจากนั้น คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องในทุกที่ที่คุณขาย

หมายเหตุ: หากคุณขายสินค้าบน Shopify อยู่แล้ว ให้ดูที่ภาษีตามการลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักรใน Shopify

คุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและมียอดขายจากลูกค้าในสหราชอาณาจักรเท่ากับหรือมากกว่า 85,000 ปอนด์สเตอร์ลิงภายในระยะเวลา 12 เดือน

หากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้นเนื่องจากข้อกำหนด Brexit ซึ่งกระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง คุณต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ไหนบ้าง

ตั้งค่าภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ คุณจำเป็นต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วนภูมิภาคภาษีข้างสหราชอาณาจักร ให้คลิกที่ตั้งค่า
  3. ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป ให้คลิกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
  5. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ หากคุณขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ โดยคุณสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อได้รับหมายเลขดังกล่าว
  6. คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชี ให้คลิกที่ "เริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"

หลังจากที่คุณตั้งค่าภูมิภาคภาษีของคุณแล้ว คุณจะสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่ไม่มีการใช้อัตราภาษีเริ่มต้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี