EU:s nya skattefunktion

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Europeiska unionen. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Om du redan använder Shopify för att sälja i Europeiska unionen kan du uppdatera dina skatteinställningar för EU för att återspegla dina skatteregistreringar. Den här förändringen påverkar inte hur skatt debiteras i din butik.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ett momsregistreringsnummer. När det har lagts till ställer Shopify automatiskt in de skattesatser som gäller för de områden du har registrerat dig för.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar, kontakta Shopify-support. Om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser, kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare.

Vad är ett momsregistreringsnummer? Behöver jag ett?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), är en identifierare som används i EU. Det tillhandahålls dig av ett medlemslands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem. Detta nummer utfärdas av länder för att debitera en mervärdesskatt.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig för att debitera skatt?

Vanligtvis måste du registrera dig hos skattemyndigheterna i ditt hemland för att ta ut moms om du har för avsikt att sälja till andra länder i EU.

Måste jag registrera mig för ett momsregistreringsnummer i andra länder?

Det beror på. Du kan behöva registrera dig i en annan region och ditt hemland om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning i ett annat land i EU eller om du har en betydande företagsnärvaro där. Vad som utgör denna tröskel kan skilja sig från land till land.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Vilken momssats behöver jag debitera?

Momssatsen som du debiterar bestäms av din kunds plats.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms nivån av om du kommer upp till registreringströskeln. - Om du inte kommer upp till registreringströskeln gäller lokal momssats.
  • Om du kommer upp till registreringströskeln gäller momssatsen i kundens land. För att ta ut moms enligt destinationslandets momssats behöver du registrera dig för landets momsregistreringsnummer.

Hur anmäler jag mig för att debitera skatt i ett EU-land?

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett EU-land kan du kontakta landets skattemyndigheter.

När du har registrerat dig ska du lägga till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Konfigurera.
 3. I avsnittet momsregistreringar klickar du på Lägg till momsregistrering.
 4. Välj ett land där du är registrerad.
 5. I momsregistreringsnummer anger du ditt momsregistreringsnummer.
 6. Klicka på Lägg till momsregistrering.
 7. (Valfritt) Lägg till fler regioner och kontonummer, klicka på Lägg till momsregistrering.

Du kan ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer med knappen ... intill landsnamn och kontonummer i avsnittet Skatteregistreringar.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Om du vill veta mer om hur EU:s skatteundantag påverkas när du uppdaterar, se Skatteundantag.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-support kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge dig råd om ifall du ska ändra dina inställningar. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos momsmedlemsland och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, såsom en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också vända dig direkt till enskilda skattemyndigheter.

Varför skiljer sig skattebeloppen jämfört med tidigare på kundens ordrar efter att jag har uppdaterat mina skatteinställningar?

I vissa beställningar kan det hända att det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på en fakturanivå. Du kan lära dig mer om avrundning av beräkningar i Konfigurera skatter i EU.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis