Registreringsbaserade skatter i EU

Om du redan använder Shopify för att sälja i Europeiska unionen kan du uppdatera dina skatteinställningar för EU för att återspegla dina skatteregistreringar. Den här förändringen påverkar inte hur skatt debiteras på dina produkter.

När du uppdaterar dina skatteinställningar blir du ombedd att ange ett momsregistreringsnummer. När det har lagts till ställer Shopify automatiskt in de skattesatser som gäller för de områden du har registrerat dig för.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i din Shopify-administratör men kan inte tillhandahålla juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du behöver hjälp med att förstå dina skatteförpliktelser.

Vad är ett momsregistreringsnummer? Behöver jag ha ett?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), är en identifierare som används i EU. Det tillhandahålls dig av ett medlemslands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem. Detta nummer utfärdas av länder för att handlare ska kunna debitera mervärdesskatt.

Hur vet jag om jag behöver registrera mig för att debitera skatt?

Vanligtvis måste du registrera dig hos skattemyndigheterna i ditt hemland för att ta ut moms om du har för avsikt att sälja till andra länder i EU.

Måste jag registrera mig för ett momsregistreringsnummer i andra länder?

Det beror på. Du kan behöva registrera dig i en annan region samt i ditt hemland om din sammanlagda försäljning till andra EU-medlemsländer är lika med eller större än 10 000 EUR totalt eller om du har en betydande företagsnärvaro där, till exempel en försäljningsplats eller ett distributionscenter.

Om din försäljning till andra EU-länder är lika med eller större än 10 000 EUR kan du registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS). OSS-systemet gör det möjligt för handlare att ta upp och remittera moms för försäljning i alla EU-medlemsländer istället för att registrera sig för varje medlemsland individuellt. Du kan bara använda OSS om din butik använder registreringsbaserade skatter. Om du inte har uppdaterat dina inställningar för att använda registreringsbaserade skatter kan du uppdatera dina skattesatser manuellt genom att använda platsbaserade skattesatser.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Vilken momssats behöver jag debitera?

Med start den 1 juli 2021 kommer trösklar för distansförsäljning inte längre gälla, för enskilda länder. Istället gäller en enda tröskel på 10 000 EUR för distansförsäljning för hela EU.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms nivån av om du kommer upp till registreringströskeln.
  • Om din kombinerade försäljning till alla EU-medlemsländer inte överstiger 10 000 EUR totalt, kan du välja att använda momssatsen i ditt hemland för andra EU-länder och återbetala moms till hemlandets myndigheter. Om du väljer att använda momssatsen i ditt hemland för all försäljning inom EU kan du behöva ansöka om undantag för mikroföretag hos din lokala skattemyndighet. Om du inte är säker på om du behöver ansöka kan du rådgöra med lokal skattemyndighet eller skatteexpert.
  • Om din kombinerade försäljning till andra EU-medlemsländer ligger på totalt 10 000 EUR eller mer, kan du använda momssatsen i kundens hemland för all försäljning till andra länder.

Hur anmäler jag mig för att debitera skatt i ett EU-land?

Om din försäljning till andra EU-länder är lika med eller större än 10 000 EUR kan du registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS). OSS-systemet gör det möjligt för handlare att ta upp och remittera moms för försäljning i alla EU-medlemsländer istället för att registrera sig för varje medlemsland individuellt. Du kan bara använda OSS om din butik använder registreringsbaserade skatter. Om du inte har uppdaterat dina inställningar för att använda registreringsbaserade skatter kan du uppdatera dina skattesatser manuellt genom att använda platsbaserade skattesatser.

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett specifikt EU-land kan du kontakta landets skattemyndigheter.

När du har registrerat dig ska du lägga till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter och Tullavgifter.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. I sektionen moms på försäljning inom EU klickar du på Lägg till land.
 4. Välj ett land där du är registrerad.
 5. I momsregistreringsnummer anger du ditt momsregistreringsnummer.
 6. Klicka på Lägg till land.
 7. Valfritt: Klicka på Hämta in moms för att lägga till fler regioner och kontonummer.

Du kan ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer med knappen ... intill landsnamn och kontonummer i avsnittet Skatteregistreringar.

Kan jag åsidosätta skatteinställningar?

Ja. Om du vill veta mer om hur EU:s skatteundantag påverkas när du uppdaterar, se Skatteundantag.

Var kan jag få mer hjälp?

Shopify-supporten kan hjälpa dig med hur du ändrar dina inställningar, men kan inte ge dig råd om ifall du ska ändra dina inställningar. Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos momsmedlemsland och debitera dina kunder skatter är din bästa resurs en lokal expert, såsom en revisor eller finansiell rådgivare. Du kan också vända dig direkt till enskilda skattemyndigheter.

Vad behöver jag veta om Brexit?

Om du säljer till kunder i Storbritannien är det bästa sättet att få information om hur Brexit påverkar ditt företag genom att kontakta en lokal skatterådgivare. Som en startpunkt är följande några av de nya lagarna som gäller för handlare vid försäljning till kunder i Storbritannien:

 • Försäljning av varor från länder utanför Storbritannien till kunder inom Storbritannien har blivit import (mottagande av varor i ett land eller en tullunion från ett annat land eller en tullunion) snarare än förvärv (mottagande av varor från ett EU-medlemsland till ett annat EU-medlemsland).
 • Du kan behöva ett brittiskt EORI-nummer.
 • Den brittiska lagstiftningen om moms som trädde i kraft den 1 januari 2021 leder till nya momskrav för försäljning som är lika med eller lägre än 135 GBP.
  • Om du säljer varor för 135 GBP eller mindre måste du registrera dig för moms i Storbritannien. I det här fallet hämtas moms in på försäljningsstället och remitteras av handlaren. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller moms på din försäljning till kunder i Storbritannien.
  • Om du säljer varor för över 135 GBP kan det hända att du inte behöver hämta in moms på försäljningsstället. I det här fallet remitteras moms och tullar av importören. Om du använder registreringsbaserade skatter och har en brittisk momsregistrering gäller inte moms på din försäljning till kunder i Storbritannien. Om du vill kan du debitera din kund för moms och tullar vid tidpunkten för försäljning och sedan tillhandahålla dessa medel till avsändaren eller importören med hjälp av en fraktsedel. Alternativt kan du skicka ordrarna utan att debitera moms och tullar och din kund får betala extra medel vid tidpunkten för leverans. Läs mer om hur du hanterar moms och tullar.

Läs mer om vad Brexit innebär för ditt företag.

Varför skiljer sig skattebeloppen jämfört med tidigare på kundens ordrar efter att jag har uppdaterat mina skatteinställningar?

I vissa beställningar kan det hända att det förekommer en liten variation i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Avvikelsen beror på att skattebeloppen avrundas på en radobjektsnivå snarare än på en fakturanivå. Du kan lära dig mer om avrundning av beräkningar i Konfigurera skatter i EU.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis