Administrer dine amerikanske skatter

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye amerikanske skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opsæt eller Rediger ud for USA i afsnittet Skatteområder.
 3. Klik på Opkræv omsætningsskat eller klik på knappen ... ud for det område, du vil redigere, i afsnittet Opkrævning af omsætningsskat.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.
 5. Klik på Opkræv omsætningsskat.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en skattetilsidesættelse for et produkt

Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en totrinsproces. Du starter med at oprette en kollektion, der indeholder produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, i hvilket område tilsidesættelsen gælder, og den skatteprocent der skal anvendes.

Du kan få mere at vide om kollektioner under Kollektioner.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter.
  2. Klik på Rediger ud for USA i afsnittet Skatteområder.
  3. Klik på Tilføj en produkttilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Gem.

Opret en skattetilsidesættelse for leveringsomkostninger

Skat af leveringsomkostninger kan også tilsidesættes. Dette træder i kraft, uanset om du har angivet en skattepolitik på siden Skatter.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Skatter.
 2. Klik på Rediger ud for USA i afsnittet Skatteområder.
 3. I afsnittet Skattetilsidesættelser skal du klikke på Tilføj en tilsidesættelse for levering.
 4. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
 5. Angiv skatteprocenten for levering for denne region.
 6. Klik på Gem.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du opdaterer dine indstillinger til at bruge EU-skattefunktionerne, afrundes skattebeløbene i stedet på varelinjeniveau. I disse tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af skatter på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % skat. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 USD) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver et resultat på 1,9487 USD.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og totalen blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede totalbeløb 81,8454 USD, som blev afrundet til 81,85 USD.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 1,9487 USD afrundes til 1,95 USD, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde er den samlede skat 81,90 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis