Administrer dine amerikanske skatter

Når du har opsat dine skatter, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Administrer opkrævning af salgsskat klikker du på USA.
 3. Gør et af følgende i afsnittet Områder, som du opkræver i:

  1. Klik på Opkræv omsætningsskat, hvis du vil opsætte en ny skatteregistrering.
  2. Hvis du vil redigere en eksisterende skatteregistrering, skal du klikke på knappen ... ud for det område, du vil redigere.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.

 5. Klik på Opkræv omsætningsskat.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en skattetilsidesættelse for et produkt

Du kan oprette en afgiftstilsidesættelse for dine produkter, hvis de standardskatteregler, der bruger produktkategorier, ikke er gældende. Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en totrinsproces. Du starter med at oprette en kollektion, der indeholder produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, i hvilket område tilsidesættelsen gælder, og den skatteprocent der skal anvendes.

Du kan få mere at vide om kollektioner under Kollektioner.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told.
  2. I afsnittet Administrer opkrævning af salgsskat klikker du på USA.
  3. Klik på Tilføj produkttilsidesættelse i afsnittet Skatteprocenter og -fritagelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Gem.

Produktkategorier

Produktkategorier er labels, der tilknyttes produkter eller kollektioner af produkter. For shopejere, der sælger til kunder i USA, angiver de skatteforpligtelser og -fritagelser, som kunder har, når de køber de specifikke produkter.

Brugen af produktkategorier øger nøjagtigheden af amerikanske skatteberegninger og reducerer behovet for afgiftstilsidesættelser. Produktkategorierne vælges ud fra Shopifys standardproduktklassificering, som er en foruddefineret og standardiseret liste. Få mere at vide under Produktkategorier.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, som har en tilsidesættelse på plads, har tilsidesættelsen forrang i forhold til skatteberegninger for produktkategorier. Overvej at fjerne alle skattetilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, der ikke beregnes af produktkategorier, kan du dog beholde dine skattetilsidesættelser for produkter.

Opret en skattetilsidesættelse for leveringsomkostninger

Skat af leveringsomkostninger kan også tilsidesættes. Dette træder i kraft, uanset om du har angivet en skattepolitik på siden Skatter og told.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told.
 2. I afsnittet Administrer opkrævning af salgsskat klikker du på USA.
 3. I afsnittet Skatteprocenter og skattefritagelser klikker du på Tilføj leveringstilsidesættelse.
 4. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
 5. Angiv skatteprocenten for levering for denne region.
 6. Klik på Gem.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter og told. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Globale indstillinger.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du opdaterer dine indstillinger til at bruge de amerikanske skattefunktioner, afrundes skattebeløbene i stedet på varelinjeniveau. I disse tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af skatter på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % skat. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 USD) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver et resultat på 1,9487 USD.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og totalen blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede totalbeløb 81,8454 USD, som blev afrundet til 81,85 USD.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 1,9487 USD afrundes til 1,95 USD, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde er den samlede skat 81,90 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis