Administrer dine amerikanske skatter

Bemærk: Denne vejledning er relevant for shopejere, der sælger i USA. Det er dit ansvar at konsultere de lokale skattemyndigheder eller en skatteekspert for at sikre, at du opkræver de korrekte skatteprocenter hos dine kunder, og at du indsender din selvangivelse og udligner dine skatter korrekt.

Når du har opdateret din butik til at bruge de nye amerikanske skattefunktioner, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan altid redigere dine registreringer for at tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Konfigurer eller Rediger ud for USA i afsnittet Skatteregioner.
 3. I afsnittet Skatteregistreringer skal du klikke på Tilføj skatteregistrering eller klikke på knappen ... ud for det område, du vil redigere.
 4. Opdater dine områder og kontonumre.
 5. Klik på Gem.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en skattetilsidesættelse for et produkt

Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en totrinsproces. Du opretter først en kollektion, der indeholder de produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter skal du angive, i hvilken region tilsidesættelsen gælder, og dens skatteprocent.

Du kan få mere at vide om kollektioner under Kollektioner.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter.
  2. Klik på Rediger ved ud for USA i afsnittet Skatteregioner.
  3. Klik på Tilføj en produkttilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Gem.

Opret en skattetilsidesættelse for leveringsomkostninger

Skat af leveringsomkostninger kan også tilsidesættes. Dette træder i kraft, uanset om du har angivet en skattepolitik på siden Skatter.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Skatter.
 2. Klik på Rediger ved ud for USA i afsnittet Skatteregioner.
 3. I afsnittet Skattetilsidesættelser skal du klikke på Tilføj en tilsidesættelse for levering.
 4. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
 5. Angiv skatteprocenten for levering for denne region.
 6. Klik på Gem.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.

Skatteafrunding

Historisk set blev skattebeløb afrundet på fakturaniveau. Det betyder, at den samlede skatteværdi blev beregnet ved at lægge priserne for hver vare i en ordre sammen, anvende skatteprocenten på ordrens subtotal og afrunde resultatet.

Når du har opdateret dine indstillinger til at bruge de nye amerikanske skattefunktioner, afrundes skattebeløb på varelinjeniveau i stedet. Det betyder, at den samlede skatteværdi beregnes ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Årsagen til denne ændring er, at afrunding på linjeniveau kan tage højde for forskellige skatteprocenter eller en blanding af skattepligtige og ikke-skattepligtige produkter.

Eksempel

Lad os f.eks. sige, at din kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 USD og er underlagt 13 % skat. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 USD) med skatteprocenten (0,13), hvilket giver 1,9487 USD.

Historisk set ville skatten for hver varelinje blive lagt sammen, og totalen ville blive afrundet. I dette eksempel ville det samlede totalbeløb være 81,8454 USD afrundet til 81,85 USD.

Shopify afrunder nu skattebeløb på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 1,9487 USD afrundes til 1,95 USD, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde vil den samlede skat være 81,90 USD.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis