Administrer skatter i USA

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye amerikanske skattefunksjonene, kan du administrere skatteinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst redigere registreringene for å legge til, slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen, ved siden av USA, klikker du på Konfigurer eller Rediger.
 3. I Skatteregistreringer-seksjonen klikker du på Legg til skatteregistrering eller klikker på ...-knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.
 5. Klikk på Lagre.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for produkter

Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene som har en annen skattesats. Deretter angir du hvilken region overstyringen gjelder for, samt satsen.

Du finner mer informasjon om samlinger under Samlinger.

Steg:

 1. Opprett en samling:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
  2. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av USA.
  3. I Skatteoverstyringer-seksjonen klikker du på Legg til en produktoverstyring.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Lagre.

Opprett en endret skattesats for frakt

Skatter på fraktkostnader kan også overstyres. Dette vil tre i kraft uavhengig av om du har lagt inn en skattepolicy på Skatter-siden din.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av USA.
 3. I Endrede skattesaters-seksjonen klikker du på Legg til en fraktoverstyring.
 4. Velg området som overstyringen gjelder for.
 5. Angi skattesatsen for frakt i den regionen.
 6. Klikk på Lagre.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste mva på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på Avgifter-innstillingssiden. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.

Avgiftsavrunding

Historisk ble skattebeløp avrundet på fakturanivå. Dette betyr at den totale skatteverdien ble beregnet ved å legge til prisene til hver vare i en bestilling, bruke avgiftsprisen på bestillingens delsum og avrunde resultatet.

Etter at du har oppdatert innstillingene dine for å bruke de nye amerikanske salgsavgiftsfunksjonene, avrundes skattebeløpene på varelinjenivå i stedet. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Grunnen til at denne endringen utføres er at linjenivå-avrunding bidrar til å tilpasse seg ulike skattesatser eller en blanding av avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige produkter.

Eksempel

La oss si at en kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver med en pris på 14,99 dollar som er underlagt 13 % skatt. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99 dollar) med skattesatsen (0,13), og vil gi et resultat på 1,9487 dollar.

Historisk sett vil skattene for hver enkelt varelinje summeres, og den totale summen avrundes. I dette eksempelet vil det summerte beløpet bli 81,8454 dollar, som blir avrundet til 81,85 dollar.

Shopify runder nå av avgiftsbeløp på varelinjenivå, så i dette tilfellet vil avgiftsbeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Resultatet av 1,9487 rundes av til 1,95 dollar, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet vil avgiftstotalen bli 81,90 dollar.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis