Administrer skatter i USA

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye amerikanske skattefunksjonene, kan du administrere skatteinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst legge til, slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen, ved siden av USA, klikker du på Konfigurer eller Rediger.
 3. I seksjonen Innhenting av omsetningsavgift klikker du på Innhent omsetningsavgift eller klikker -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.
 5. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for produkter

Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene med en ulik skattesats. Deretter spesifiserer du hvilken region endringen gjelder for, og hvilken skattesats som skal brukes.

Du finner mer informasjon om samlinger under Samlinger.

Steg:

 1. Opprett en samling:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
  2. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av USA.
  3. I Skatteoverstyringer-seksjonen klikker du på Legg til en produktoverstyring.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Lagre.

Opprett en endret skattesats for frakt

Skatter på fraktkostnader kan også overstyres. Dette vil tre i kraft uavhengig av om du har lagt inn en skattepolicy på Skatter-siden din.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av USA.
 3. I Endrede skattesaters-seksjonen klikker du på Legg til en fraktoverstyring.
 4. Velg området som overstyringen gjelder for.
 5. Angi skattesatsen for frakt i den regionen.
 6. Klikk på Lagre.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste mva på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på Avgifter-innstillingssiden. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.

Avgiftsavrunding

Tidligere ble skatter avrundet på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for EU, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel på avrunding av skatt på fakturanivå og varelinjenivå

En kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 USD som er underlagt 13 % skatt. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99 USD) med skattesatsen (0,13), og gir et resultat på 1,9487 USD.

Tidligere ble skatten for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette tilfellet var den sammenlagte totalsummen 81,8454 USD, som ble rundet av til 81,85 USD.

Skatten rundes nå av på varelinjenivå, som betyr at skattebeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Skattebeløpet for hver varelinje på 1,9487 rundes av til 1,95 dollar, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet blir totalsummen for skatt 81,90 USD.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis