Administrer skatter i USA

Når du har konfigurert avgifter kan du administrere avgiftsinnstillinger, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst legge til, slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Gjør en av følgende i seksjonen Områder du innhenter i:

  1. Klikk på Innhent omsetningsavgift for å sette opp en ny skatteregistrering.
  2. For å redigere en eksisterende skatteregistrering klikker du -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.

 5. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for et produkt

Du kan opprette en endret skattesats for produkter hvis standard avgiftsregler som bruker produktkategorier ikke gjelder. Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene med en ulik skattesats. Deretter spesifiserer du hvilken region endringen gjelder for, og hvilken skattesats som skal brukes.

Du finner mer informasjon om samlinger under Samlinger.

Steg:

 1. Opprett en samling:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen:

  1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter.
  2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
  3. Klikk på Legg til produktoverstyring i seksjonen Skattesatser og fritak.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Lagre.

Produktkategorier

Produktkategorier er etiketter som er tilordnet produkter eller samlinger av produkter. For forhandlere som selger til kunder i USA indikerer de skatteforpliktelsene og unntakene kundene har når de kjøper disse produktene.

Ved å bruke produktkategorier økes nøyaktigheten for amerikansk skatteberegning, og det reduserer behovet for endrede skattesatser. Produktkategorier velges fra Shopifys produkttaksonomi, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste. Se Produktkategorier for å finne ut mer.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt med en registrert endret skattesats vil den endrede skattesatsen gjelde foran avgiftsberegningene etter produktkategori. Vurder å fjerne eventuelle endrede skattesatser som kommer i konflikt med produktkategoriene dine. Hvis du kjenner til avgiftsregler som ikke beregnes av produktkategorier bør du imidlertid beholde de endrede skattesatsene.

Opprett en endret skattesats for frakt

Skatter på fraktavgifter kan også overstyres. Dette vil tre i kraft uavhengig av om du har lagt inn en skattepolicy på siden Skatter og tollplikter.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Legg til fraktoverstyring i seksjonen Skattesatser og unntak.
 4. Velg området som overstyringen gjelder for.
 5. Angi skattesatsen for frakt i den regionen.
 6. Klikk på Lagre.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste MVA på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på innstillingssiden Skatter og tollplikter. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter.
 2. Velg alternativene som gjelder i seksjonen Globale innstillinger.

Avgiftsavrunding

Tidligere ble skatter avrundet på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for USA, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel på avrunding av skatt på fakturanivå og varelinjenivå

En kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 USD som er underlagt 13 % skatt. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99 USD) med skattesatsen (0,13), og gir et resultat på 1,9487 USD.

Tidligere ble skatten for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette tilfellet var den sammenlagte totalsummen 81,8454 USD, som ble rundet av til 81,85 USD.

Skatten rundes nå av på varelinjenivå, som betyr at skattebeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Skattebeløpet for hver varelinje på 1,9487 rundes av til 1,95 dollar, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet blir totalsummen for skatt 81,90 USD.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis