Grunnleggende avgift

For å sikre at du belaster riktige skattebeløp må du konfigurere skatteinnstillingene på siden Skatter og tollplikter i Shopify-administrator.

Begrensninger ved Basic Tax

Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige i Basic Tax:

Hvis du har behov for noen av disse funksjonene må du gå gjennom tabellen med skattetjenester for å avgjøre hvilken skattetjeneste som passer best for dine behov.

Før du konfigurerer Basic Tax

Hvis du er ny på Shopify må du avgjøre hvorvidt du må belaste omsetningsavgift før du begynner å selge. Det kan hende du må registrere deg hos flere skattemyndigheter. Etter det kan du sette opp avgiftene i Shopify for å bidra til å sikre at du belaster riktige avgiftssatser uansett hvor i USA du selger.

Før du legger til skatteregistreringer i administrator i Innstillinger > Skatter og tollplikter må du gå gjennom følgende vurderinger:

 • Du må finne ut om du må belaste omsetningsavgift. Hvis du ikke er sikker, bør du ta kontakt med amerikanske skattemyndigheter eller en skatteekspert. For en oppsummering av statlige skatteregler, kan du se amerikansk skattereferanse.
 • Hvis du må belaste omsetningsavgift i én eller flere amerikanske jurisdiksjoner, må du kontakte hvert av de relevante organene og registrere deg hos dem. Prosessen varierer avhengig av hvor virksomheten din er basert, hvor du selger samt individuelle myndighetskrav. For koblinger til ulike amerikanske skattemyndigheter kan du se den statlige skattereferansen.
 • For å sikre at skattesatsene er riktige må du opprette en lokalisasjon for bedriften din hvis lagerbeholdning oppfylles fra en lokalisasjon med en annen adresse enn adressen du har oppgitt i Shopify-administrator under Innstillinger > Butikkdetaljer. Hvis adressen du har angitt i seksjonen Adresse i Shopify-administrator under Innstillinger > Butikkdetaljer ikke er den samme som adressen du har angitt som lokalisasjon brukes lokalisasjonens adresse til å avgjøre nexus, som er en fysisk eller økonomisk tilknytning til en stat. Adressen i Butikkdetaljer brukes ikke hvis du har opprettet en lokalisasjon.

Konfigurer Basic Tax

Når du har registrert deg hos skattemyndighetene og har mottatt en ID for omsetningsavgift kan du sette opp skattene dine.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på USA i seksjonen Administrer innhenting av omsetningsavgift.
 3. Klikk på Innhent omsetningsavgift i seksjonen Områder du innhenter i.
 4. Velg en stat eller et område du er registrert i.
 5. Angi ID-en for omsetningsavgift i Omsetningsavgift-ID. Hvis du har søkt om en omsetningsavgift-ID men ikke har den ennå kan du la dette feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar omsetningsavgift-ID-en.
 6. Valgfritt: Hvis bedriften din er lokalisert i en stat der skattelover knyttet til frakt varierer, kan du velge hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt.

  1. Klikk på Avanserte alternativer.
  2. Under Fraktavgift velger du om du vil bruke fraktavgift.
 7. Klikk på Innhent omsetningsavgift.

 8. Valgfritt: Legg til flere regioner og kontonumre ved å klikke på Innhent omsetningsavgift.

Noen stater har lovgivning som styrer hvorvidt frakt er avgiftsbelagt. Hvis du er registrert for å belaste avgifter i California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland kan du velge hvorvidt du belaster avgift på frakt.

Hvis du ikke er sikker på hvorvidt du skal belaste avgifter på frakt, beholder du standardinnstillingen og rådfører deg med amerikanske skattemyndigheter eller en lokal skattekonsulent.

Neste steg

Du kan opprette endrede skattesatser for produkter der standard skattesatser ikke gjelder, eller fraktpriser for spesifikke stater.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis