จัดการภาษีสหรัฐฯ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าภาษีแล้ว คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน การกำหนดภาษีเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิก “สหรัฐอเมริกา” ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย
 3. ในส่วน “ภูมิภาคที่คุณจัดเก็บภาษี” ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. หากต้องการจดทะเบียนภาษีใหม่ ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย
  2. หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

 5. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

คุณสามารถสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าของคุณได้หากคุณไม่ได้ใช้กฎภาษีเริ่มต้นที่ใช้หมวดหมู่สินค้า การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ในขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันสินค้าที่มีสินค้าที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคที่ต้องการใช้ภาษีที่กำหนดเองและอัตราภาษีที่ต้องการใช้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคอลเลกชันให้ดูที่คอลเลกชัน

ขั้นตอน:

 1. สร้างคอลเลกชัน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
  3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
  4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน
 2. สร้างการแทนที่:

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
  2. คลิก “สหรัฐอเมริกา” ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย
  3. ในส่วน “อัตราภาษีและการยกเว้นภาษี” ให้คลิก “เพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า
  4. เลือกคอลเลกชัน
  5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
  6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
  7. คลิกที่บันทึก

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้าคือป้ายที่กำหนดให้กับสินค้าหรือคอลเลกชันสินค้า ผู้ขายที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนระบุว่าลูกค้าต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อซื้อสินค้าเฉพาะรายการ

การใช้หมวดหมู่สินค้านั้นจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการคำนวณภาษีของสหรัฐฯ และลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเอง หมวดหมู่สินค้าจะเลือกจากระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify ซึ่งเป็นรายการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หมวดหมู่สินค้า

หากคุณตั้งหมวดหมู่สินค้าให้แก่สินค้าที่มีการกำหนดภาษีเอง การกำหนดภาษีเองจะแทนที่การคำนวณภาษีหมวดหมู่สินค้า ให้พิจารณาลบภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่ขัดแย้งกับหมวดหมู่สินค้าของคุณออก อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบว่ามีกฎภาษีที่ไม่ได้คํานวณตามหมวดหมู่สินค้า ให้คงภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าของคุณไว้

กำหนดภาษีสำหรับการจัดส่งเอง

คุณสามารถกำหนดภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้เองเช่นเดียวกัน การดำเนินการนี้จะมีผลไม่ว่าคุณมีนโยบายภาษีในหน้าภาษีและอากรหรือไม่ก็ตาม

วิธีการ

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิก “สหรัฐอเมริกา” ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย
 3. ในส่วนอัตราภาษีและการยกเว้น ให้คลิกเพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับการจัดส่ง
 4. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
 5. ป้อนอัตราภาษีสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคนั้น
 6. คลิกที่บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ไปที่การกำหนดและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วนการตั้งค่าทั่วโลก ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการใช้

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะได้รับการปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของสหรัฐฯ จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกเข้าด้วยกันเพื่อคิดเป็นยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา ($14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น €1.9487

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น €81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น $81.85

ปัจจุบัน มูลค่าภาษีจะปัดเศษที่ระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี $1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น $1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น $81.90

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี