จัดการภาษีสหรัฐฯ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหรัฐฯ คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน ภาษีที่กำหนดเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถแก้ไขการลงทะเบียนของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วนภูมิภาคภาษีที่อยู่ด้านข้างสหรัฐอเมริกา ให้คลิกที่ตั้งค่า หรือคลิกที่แก้ไข
 3. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกที่เพิ่มการลงทะเบียนภาษี หรือคลิกที่ปุ่ม ... ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข
 4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ
 5. คลิกที่บันทึก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นแรกคือสร้างคอลเลกชันสินค้าพร้อมสินค้าที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคและอัตราภาษีที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคอลเลกชันให้ดูที่คอลเลกชัน

ขั้นตอน:

 1. สร้างคอลเลกชัน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
  2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
  3. ใต้ส่วนประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
  4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน
 2. สร้างการแทนที่:

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่แก้ไขที่อยู่ด้านข้างสหรัฐฯ
  3. ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิกที่ เพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า
  4. เลือกคอลเลกชัน
  5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
  6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
  7. คลิกที่บันทึก

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับการจัดส่ง

คุณสามารถกำหนดภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้เองเช่นเดียวกัน การดำเนินการนี้จะมีผลไม่ว่าคุณจะได้เตรียมนโยบายภาษีไว้ในหน้าภาษีของคุณหรือไม่ก็ตาม

วิธีการ

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่แก้ไขที่อยู่ด้านข้างสหรัฐฯ
 3. ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกที่เพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับการจัดส่ง
 4. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
 5. ป้อนอัตราภาษีสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคนั้น
 6. คลิกที่บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดว่าจะคำนวณภาษีในสินค้าของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดว่าภาษีจะรวมอยู่ในราคาของคุณ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษี ไปที่ การแทนที่และยกเว้นภาษี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง

การปัดเศษภาษี

ในอดีตมูลค่าของภาษีจะถูกปัดเศษในระดับใบแจ้งหนี้ทั้งใบ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีรวมจะคำนวณโดยการบวกราคาของสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงคิดภาษีจากยอดรวมของคำสั่งซื้อแล้วปัดเศษผลลัพธ์

หลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีการขายใหม่ของสหรัฐฯ มูลค่าภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าแต่ละรายการแทน ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงเพิ่มยอดรวมย่อยเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อคิดยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือการปัดเศษในระดับแต่ละรายการจะช่วยรองรับอัตราภาษีที่แตกต่างกันหรือส่วนผสมระหว่างสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี

ตัวอย่าง

สมมติว่าลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา ($14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น $1.9487

ดังเช่นที่ผ่านมา ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น $81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น $81.85

Shopify จะปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี $1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น $1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น $81.90

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี