ตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีในแคนาดา

ความรับผิดชอบด้านภาษีในแคนาดามีผลต่อทั้งร้านค้าในแคนาดาและนอกแคนาดา

ร้านค้าจะถือว่าเป็นร้านค้าในแคนาดาหากที่อยู่ของร้านค้าดังกล่าวตั้งอยู่ในแคนาดา ที่อยู่จริงของร้านค้าปลีกจะทำให้ร้านค้ามีคุณสมบัติว่าเป็นของแคนาดาแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดาก็ตาม ร้านค้าจะถือว่าเป็นร้านค้านอกแคนาดาหากที่อยู่ของร้านค้าดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดาและไม่มีที่อยู่จริงของร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยคลังสินค้าหรือตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกไม่ได้ทำให้ร้านค้านั้นมีคุณสมบัติว่าเป็นร้านในแคนาดา

หากร้านค้าของคุณมียอดขายถึงเกณฑ์ คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บและผ่อนชำระภาษีสินค้าและบริการของแคนาดา (GST) โดยในบางภูมิภาค GST จะรวมอยู่ในภาษีการขายแบบรวม (HST) หากคุณลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ GST หมายความว่าคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ HST ด้วย ในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายความว่าหากคุณลงทะเบียนสำหรับ GST คุณจะต้องเรียกเก็บ HST เต็มอัตราในรัฐที่มีการเรียกเก็บ HST นอกจากนี้ HST จะยังถูกเรียกเก็บจากค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณจัดส่งภายในประเทศแคนาดาอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีของแคนาดา

ช่วงเวลาที่กำหนด

ช่วงเวลาที่กำหนดคือระยะเวลาที่พิจารณาเมื่อมีการคํานวณความรับผิดชอบด้านภาษี ในแคนาดา ช่วงเวลาที่กำหนดจะคํานวณจากจำนวนยอดขายในไตรมาสนั้นๆ หรือในระยะเวลาสามเดือน โดยไตรมาสในหนึ่งปีมีดังต่อไปนี้:

 • มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม
 • เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
 • กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน
 • ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองประการดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาของปีปฏิทิน หรือมากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสของปีปฏิทินปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดาและจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
 • คุณมีรายได้จากยอดขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ คุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ หากยอดขายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัดคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST และไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บหรือชำระภาษี

ตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

หลังจากที่เปิดร้านและเริ่มขายสินค้าแล้ว ยอดขายและตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบด้านภาษี GST/HST หรือไม่ ก่อนที่คุณจะตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีใน Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ระบบจะแสดงความรับผิดชอบด้านภาษีเฉพาะกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายใน Shopify เท่านั้น หากคุณขายสินค้าภายนอก Shopify ระบบจะไม่รวมยอดขายเหล่านั้น
 • ความรับผิดชอบด้านภาษีได้รับการคำนวณโดยใช้ยอดขายสุทธิ ไม่ใช่ยอดขายรวม ยอดขายสุทธิคือยอดขายที่หักการคืนเงินและภาษีแล้ว
 • ยอดขายจะไม่มีผลต่อความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณโดยทันที และอาจต้องใช้เวลาสองสามวันในการอัปเดต โดยวันที่อัปเดตล่าสุดจะแสดงบนตัวติดตามความรับผิดชอบด้านภาษี

จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจะสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณโดยไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร แล้วเลือกแคนาดา ความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณจะปรากฏเหนือภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี แถบความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาเพื่อระบุว่าคุณใกล้จะถึงเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีในแคนาดามากน้อยเพียงใด

หากยอดขายของคุณในแคนาดาบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น แถบความคืบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังจากที่คุณตั้งค่าการเรียกเก็บ GST/HST แล้วตัวติดตามความรับผิดชอบด้านภาษีของแคนาดาจะไม่แสดง

แก้ไขความรับผิดชอบด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้น

หากแถบความคืบหน้าในส่วนจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีเปลี่ยนเป็นสีแดง คุณควรลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ GST/HST จากนั้นจึงตั้งค่าการเรียกเก็บภาษีของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าตัวติดตามความรับผิดชอบด้านภาษีมีผลกับกรณีของคุณหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร แล้วเลือกแคนาดา
 2. คลิก “เรียกเก็บ GST/HST
 3. เลือกภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน
 4. ป้อนหมายเลขภาษีของคุณในช่องหมายเลขภาษี หากคุณยื่นขอหมายเลขภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อได้รับหมายเลขแล้ว
 5. คลิกที่ “บันทึก”

การลงทะเบียนโดยสมัครใจ

คุณสามารถลงทะเบียนเรื่องภาษีได้โดยสมัครใจหากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนสำหรับ GST/HST ก่อนถึงเวลาที่คุณต้องดำเนินการหมายความว่าคุณต้องเรียกเก็บและผ่อนชำระ GST/HST แต่ก็ช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์รับเครดิตภาษีการซื้อในการคืนภาษีของธุรกิจของคุณได้

ร้านค้าในแคนาดาสามารถลงทะเบียน GST/HST ได้โดยสมัครใจหากขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่เสียภาษี

ร้านค้าที่อยู่นอกแคนาดาสามารถลงทะเบียน GST/HST ได้โดยสมัครใจในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในแคนาดา
 • คุณเชิญชวนให้มีการส่งออกหรือจัดส่งคำสั่งซื้อสินค้าไปยังแคนาดาเป็นประจำ
 • คุณเข้าร่วมข้อตกลงเพื่อให้บริการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ในแคนาดา
 • คุณเข้าร่วมข้อตกลงเพื่อจัดหาทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่มีตัวตน (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา) ที่ตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • มีการใช้งานในแคนาดา
  • เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
  • เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีอยู่โดยทั่วไปในแคนาดา
  • เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ดำเนินการในแคนาดา

หากคุณลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บ GST/HST โดยสมัครใจ คุณจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:

 • เรียกเก็บและผ่อนชำระ GST/HST
 • ยื่นการคืนภาษี GST/HST
 • ลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งปี เว้นเสียแต่ว่าคุณจะหยุดกิจกรรมเชิงธุรกิจ
 • มีการฝากเงิน หากคุณไม่มีสถานประกอบการถาวรในแคนาดา

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนการจดทะเบียน GST/HST โดยสมัครใจ ให้ดูที่การลงทะเบียนบัญชี GST/HST โดยสมัครใจ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี