Gennemgå din skattepligt for Canada

Skattepligt i Canada påvirker både canadiske og udenlandske butikker.

En butik anses som canadisk, hvis dens adresse ligger i Canada. En fysisk detailadresse gør en butik canadisk, også selv om virksomheden ellers ikke har fysisk tilknytning til Canada. En butik anses som udenlandsk, hvis dens adresse ligger i et andet land end Canada, og hvis den ikke har fysiske detailadresser Canada. Tredjepartslagre eller klargøringslokationer gør ikke butikker canadiske.

Hvis din butik overstiger en salgsgrænse, skal du muligvis registrere dig til at opkræve og godskrive GST i Canada (Goods and Services Tax). I nogle områder er GST inkluderet i HST (Harmonized Sales Tax). Hvis du er registreret til at opkræve GST, er du også registreret til at opkræve HST. I praksis betyder dette, at du skal opkræve fuld HST i HST-provinser, hvis du er registreret til GST. HST gælder også for leveringsgebyrer på de ordrer, du sender indenrigs i Canada. Få mere at vide om canadiske skatter.

Grænseperioder

En grænseperiode er den periode, der tages i betragtning ved beregning af skattepligt. I Canada beregnes grænseperioder ud fra salget i et kvartal eller en periode på tre måneder. Kvartalerne i året er følgende:

 • Januar, februar og marts
 • April, maj og juni
 • Juli, august og september
 • Oktober, november og december

Hvis din butik er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger eller udlejer afgiftspligtige produkter eller tjenester.
 • Din indtægt fra skattepligtigt salg i Canada overstiger 30.000 CAD i de seneste fire afsluttede, fortløbende kvartaler, eller mere end 30.000 CAD i det seneste kvartal.

Hvis din butik ikke er baseret i Canada, skal du normalt have en GST/HST-konto, hvis begge følgende udsagn er sande:

 • Du sælger skattepligtige produkter eller tjenester til kunder i Canada klargøre disse ordrer fra et lager, der er placeret i Canada.
 • Din indtægt fra skattepligtige salg i Canada er mere end 30.000 CAD i løbet af de seneste 12 måneder.

Hvis de foregående situationer gælder for dig, skal du muligvis opkræve skat af dit salg, tilbagebetale disse skatter til de relevante myndigheder og rapportere regelmæssigt til skattemyndighederne. Hvis du sælger for et beløb, der ligger under tærsklen, behøver du ikke at tilmelde dig GST/HST, og du behøver ikke at opkræve eller udligne skatter.

Gennemgå din skattepligt

Når din butik er åben og er begyndt at foretage salg, overvåges dine salg og lokationer automatisk, så du kan afgøre, om du har GST/HST-skattepligt. Gennemgå følgende overvejelser, inden du gennemgår din skattepligt i Shopify:

 • Din skattepligt vises kun for de transaktioner, der forekommer i Shopify. Hvis du foretager et salg uden for Shopify, inkluderes dette ikke.
 • Skattepligten beregnes ved hjælp af nettoomsætningen, ikke bruttoomsætningen. Nettoomsætningen er salg minus refusioner og skat.
 • Dine salg afspejles ikke i din skattepligt med det samme, og der kan gå et par dage, før din skattepligt opdateres. Datoen for den seneste opdatering vises i ansvarssporingen.

Du kan gennemgå din skattepligt i Shopify-administratoren. Gå til Indstillinger > Skatter og told, og vælg derefter Canada. Din skattepligt vises over de områder, hvor du er registreret til at opkræve skat. Der vises en statusbjælke, som indikerer, hvor tæt du er på at overstige grænsen for opkrævning af skatter i Canada.

Hvis dine salg i Canada indikerer en mulig skattepligt, vil statusbjælken blive rød. Når du har opsat opkrævning af GST/HST, vises sporingen af din skattepligt i Canada ikke længere.

Adressér hånd om din potentielle skattepligt

Hvis statusbjælken i afsnittet Administrer skattepligt bliver rød, skal du registrere dig til at opkræve GST/HST og derefter opsætte din skatteopkrævning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ansvarssporingen gælder for dig, skal du kontakte skattemyndighederne eller en professionel skatterådgiver.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administratoren, og vælg derefter Canada.
 2. Klik på Opkræv GST/HST.
 3. Vælg et område, hvor du er registreret.
 4. Angiv dit skattenummer i feltet Skattenummer. Hvis du har ansøgt om et skattenummer, men ikke har fået et endnu, skal du ikke udfylde dette felt. Du kan opdatere det senere, når du har modtaget dit nummer.
 5. Klik på Gem.

Frivillig registrering

Du kan registrere dine skatter frivilligt, hvis du ikke opfylder grænsen for registrering. Hvis du registrerer dig til GST/HST, inden dette er nødvendigt, skal du opkræve og godtgøre GST/HST, men du kan angive indgående skattekreditter på din virksomheds selvangivelser.

Canadiske butikker kan frivilligt registrere sig til GST/HST, hvis de sælger eller udlejer skattepligtige produkter eller tjenester.

Udenlandske butikker kan frivilligt registrere sig til GST/HST, hvis et af følgende udsagn er sandt:

 • Du deltager i kommercielle aktiviteter i Canada.
 • Du opsøger regelmæssigt ordrer på varer, der skal eksporteres fra eller leveres til Canada.
 • Du indgår i en aftale om at levere tjenester, der skal udføres i Canada.
 • Du indgår i en aftale om at levere immaterielle personlige ejendele (f.eks. intellektuel ejendom), der opfylder et af følgende kriterier:
  • skal bruges i Canada
  • relaterer til fast ejendom i Canada
  • relaterer til varer, der normalt befinder sig i Canada
  • relaterer til tjenester, der skal udføres i Canada

Hvis du frivilligt registrerer dig til at opkræve GST/HST, skal du gøre følgende:

 • opkræve og godtgøre GST/HST
 • indsende selvangivelser for GST/HST
 • bevare registreringen i mindst ét år, medmindre du stopper dine forretningsaktiviteter
 • indbetale et depositum, hvis du ikke har en permanent forretning i Canada

Du kan få mere at vide om frivillig registrering af GST/HST under Frivillig registrering af en GST/HST-konto.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis