Gå gjennom skatteforpliktelsene dine for Canada

Skatteforpliktelser i Canada påvirker både canadiske og ikke-canadiske butikker.

En butikk anses som canadisk hvis adressen er lokalisert i Canada. En fysisk detaljsalgsadresse kvalifiserer en butikk som canadisk, selv om bedriften for øvrig ikke er lokalisert i Canada. En butikk anses som ikke-canadisk hvis adressen ikke er lokalisert i Canada, og den ikke har noen fysiske detaljsalgsadresser lokalisert i Canada. Tredjepartslagre eller oppfyllelseslokalisasjoner kvalifiserer ikke en butikk som canadisk.

Hvis butikken overstiger en salgsterskel kan det hende du må registrere deg for å samle inn og innbetale Canadas avgift for varer og tjenester (GST). I enkelte regioner er GST inkludert i en harmonisert omsetningsavgift (HST). Hvis du er registrert for å samle inn GST, er du også registrert for å samle inn HST. I praksis betyr dette at hvis du er registrert for GST, må du belaste full HST i HST-provinser. HST gjelder også for fraktkostnader på bestillinger du sender i Canada. Finn ut mer om canadiske skatter.

Terskelperioder

En terskelperiode er den tidsperioden som vurderes når skatteforpliktelsen beregnes. I Canada er terskelperiodene beregnet ved å bestemme salg gjort i et kvartal, eller en periode på tre måneder. Årets kvartaler er følgende:

 • Januar, februar og mars
 • April, mai og juni
 • Juli, august og september
 • Oktober, november og desember

Hvis butikken din ikke er basert i Canada, må du generelt registrere deg for en GST/HST-konto hvis begge de følgende er sanne:

 • Du selger eller leier ut skattbare produkter eller tjenester.
 • Inntektene dine fra skattbare salg i Canada overstiger 30 000 CAD for de siste fire fullførte påfølgende kalenderkvartalene, eller 30 000 CAD i det inneværende kalenderkvartalet.

Hvis butikken din ikke er basert i Canada, må du generelt registrere deg for en MVA/HST-konto hvis begge de følgende er sanne:

 • Du selger skattbare produkter eller tjenester til kunder i Canada, og oppfyller disse bestillingene fra et lager lokalisert i Canada.
 • Inntektene dine fra skattbare bestillinger i Canada er mer enn 30 000 CAD over de siste tolv månedene.

Hvis et av de foregående tilfellene gjelder deg, kan det hende du må samle inn avgifter på salgene dine, innbetale disse avgiftene til de aktuelle skattemyndighetene, og innrapportere jevnlig til skattemyndighetene. Hvis salget ditt er lavere enn terskelen, trenger du ikke å registrere deg for en GST-/HST-konto, og du trenger ikke å innhente eller betale avgifter.

Gjennomgå skatteforpliktelsene dine

Når butikken er åpen og har begynt å gjøre salg, overvåkes salg og lokalisasjoner automatisk for å hjelpe deg å avgjøre hvorvidt du er ansvarlig for GST/HST-avgifter. Før du vurderer skatteforpliktelsene dine i Shopify må du gå gjennom følgende vurderinger.

 • Skatteforpliktelser vises bare for transaksjoner som oppstår inne i Shopify. Hvis du gjør salg utenfor Shopify inkluderes de ikke.
 • Skatteforpliktelsen beregnes ved hjelp av nettosalg, ikke bruttosalg. Nettosalg er salg minus refusjoner og avgifter.
 • Salgene reflekteres ikke umiddelbart i skatteforpliktelsene, og det kan ta noen dager før de oppdateres. Datoen for siste oppdatering vises i forpliktelsessporingen.

Du kan se gjennom skatteforpliktelser i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter og deretter velge Canada. Skatteforpliktelsen vises over områdene du er registrert for innsamling av skatter i. En fremdriftsindikator vises for å indikere hvor nær du er ved å overstige terskelen for å samle inn skatter i Canada.

Hvis salgene dine i Canada indikerer en potensiell skatteforpliktelse, blir fremdriftslinjen rød. Når du har konfigurert innsamling av GST/HST, vises ikke forpliktelsessporingen for canadiske skatter.

Adresser de potensielle skatteforpliktelsene dine

Hvis fremdriftslinjen i seksjonen Administrer skatteforpliktelser blir rød, må du registrere deg for å samle inn GST/HST, og deretter konfigurere innsamling av skatter. Hvis du er usikker på om forpliktelsessporingen gjelder i ditt tilfelle, må du kontakte skattemyndighetene eller en skatteekspert.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator og velg Canada.
 2. Klikk på Samle inn GST/HST.
 3. Velg en region du er registrert i.
 4. Angi skattenummeret ditt i Skattenummer-feltet. Hvis du har søkt om et skattenummer men ikke mottatt det enda, kan du la feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar nummeret.
 5. Klikk på Lagre.

Frivillig registrering

Du kan registrere deg for frivillige skatter dersom du ikke når registreringsterskelen. Ved å registrere deg for GST/HST før du er forpliktet til det må du samle inn og innbetale GST/HST, men det lar deg også gjøre krav på innkommende skattekreditter på bedriftens selvangivelser.

Canadiske butikker kan registrere seg frivillig for GST/HST hvis de selger eller leier ut skattbare produkter eller tjenester.

Ikke-canadiske butikker kan registrere seg frivillig for GST/HST hvis noe av følgende stemmer:

 • Du utfører kommersielle aktiviteter i Canada.
 • Du legger jevnlig inn bestillinger på varer som skal eksporteres fra eller leveres til Canada.
 • Du inngår en avtale om å levere tjenester som skal utføres i Canada.
 • Du inngår en avtale om å levere immateriell personlig eiendom (som immaterielle rettigheter) som oppfyller et av følgende kriterier:
  • skal brukes i Canada
  • er knyttet til fast eiendom som befinner seg i Canada
  • er knyttet til varer som vanligvis befinner seg i Canada
  • er knyttet til tjenester som skal utføres i Canada

Hvis du registrerer deg frivillig for å samle inn GST/HST, må du gjennomføre alle følgende:

 • samle inn og innbetale GST/HST
 • levere GST/HST-selvangivelser
 • være registrert i minst ett år, med mindre du stanser forretningsaktivitetene
 • innbetale et forskudd hvis du ikke har en permanent tilstedeværelse i Canada

For å finne ut mer om frivillig registrering for GST/HST kan du se Registrer deg frivillig for en GST/HST-konto.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis