Administrer de canadiske skattene dine

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye kanadiske avgiftsfunksjonene, kan du administrere avgiftsinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst redigere registreringene for å legge til, slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Avgiftsregioner-delen, ved siden av Canada, klikker du Sett opp eller Rediger.
 3. I Registrerte avgiftskontoer-delen klikker du på Legg til avgiftskonto eller klikker på Administrer.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.
 5. Klikk på Lagre.

Krav til overstyring av canadiske avgifter

Du kan overstyre avgiftene som Shopify angir, men du må være oppmerksom på følgende begrensninger:

 • Overstyringer til Canada gjelder kun for GST i Britisk Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec.
 • Overstyringer til skattesatser for New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario og PEI gjelder kun for de tilsvarende HST-satsene.
 • Overstyringer til skattesatsene for Britisk Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec gjelder kun for de tilsvarende PST-, RST- eller QST-satsene.
 • Alberta, Northwest Territories, Yukon og Nunavut har ingen avgifter, så overstyring kan ikke brukes på disse regionene.

Overstyringer påvirkes også av registreringene dine:

 • For overstyringer som gjelder for Canada GST må du legge til en canadisk GST-konto.
 • For overstyringer som gjelder for HST-priser i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI, må du legge til den kanadiske GST-kontoen din.
 • For at overstyringer skal gjelde for Manitoba RST-satsen, må du angi konto for Manitoba.
 • For overstyringer som skal gjelde for PST-satsen for Britisk Columbia må du angi Britisk Columbia-kontoen din.
 • For overstyringer som gjelder for i Saskatchewan PST-satsen må du angi Saskatchewan-kontoen din.
 • For at overstyringer skal gjelde for Quebec QST-satsen må du angi Quebec-kontoen din.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprettelse av en overstyring er en prosess med to steg. Først oppretter du en manuell samling som inneholder produktene som har en annen skattesats. Deretter angir du hvilken region overstyringen gjelder for, samt satsen.

Du finner mer informasjon om samlinger under Samlinger.

Trinn:

 1. Opprett en samling:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for den.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter.
  2. I Avgiftsregioner-delen klikker du på Rediger ved siden av Canada.
  3. I Avgiftsoverstyring-delen klikker du på Legg til avgiftsoverstyring.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Lagre.

Administrer skattefritak

I tillegg til å sette opp at en kunde er fritatt fra alle avgifter, kan du unnta en kunde fra spesifikke kanadiske avgifter. Du kan endre en kundes fritaksinnstillinger i Shopify-administrator på kundens profil. Se Angi kanadiske avgiftsfritak for mer informasjon.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste mva på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på Avgifter-innstillingssiden. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Avgifter.

 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.

Avgiftsavrunding

Historisk ble skattebeløp avrundet på fakturanivå. Dette betyr at den totale skatteverdien ble beregnet ved å legge til prisene til hver vare i en bestilling, bruke avgiftsprisen på bestillingens delsum og avrunde resultatet.

Etter du har oppdatert butikken din for å bruke de nye kanadiske salgsavgiftsfunksjonene, avrundes avgiftsbeløp på linjevarenivå i stedet. Dette betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å bruke skattesatsen på hver linje i bestillingen slik at resultatet avrundes, og deretter legges disse delsummene sammen for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Grunnen til at denne endringen utføres er at linjenivå-avrunding bidrar til å tilpasse seg ulike skattesatser eller en blanding av avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige produkter.

Eksempel

Som et eksempel kan vi si at kunden din gjør en bestilling som inneholder 42 ulike varer. Hver av dem har en pris på $ 14,99 og er underlagt 13 % HST. Linjevareavgiften for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99) med skattesatsen (0,13) til et resultat på 1,9487.

Den historiske metoden for avrunding av dette resultatet vil være å legge sammen hvert resultat for linjevareavgift og avrunde totalsummen. I dette tilfellet vil dette være totalt 81,8454, som deretter avrundes til den endelige skattesummen på $ 81,85.

Shopify runder nå av avgiftsbeløp på varelinjenivå, så i dette tilfellet vil avgiftsbeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Resultatet av 1,9487 rundes av til 1,95 dollar, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet vil avgiftstotalen bli 81,90 dollar.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis