Administrer de canadiske skattene dine

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye kanadiske avgiftsfunksjonene, kan du administrere avgiftsinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst legge til, slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk*Canada*i seksjonen Land/områder.
 3. Gjør en av følgende i seksjonen Omsetningsavgift:

  1. Klikk på Innhent omsetningsavgift for å sette opp en ny skatteregistrering.
  2. For å redigere en eksisterende skatteregistrering klikker du -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.

 5. Klikk på Lagre.

Krav til overstyring av canadiske avgifter

Du kan overstyre avgiftene som Shopify angir, men du må være oppmerksom på følgende begrensninger:

 • Overstyringer til Canada gjelder kun for GST i Britisk Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec.
 • Overstyringer til skattesatser for New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario og PEI gjelder kun for de tilsvarende HST-satsene.
 • Overstyringer til skattesatsene for Britisk Columbia, Manitoba, Saskatchewan og Quebec gjelder kun for de tilsvarende PST-, RST- eller QST-satsene.
 • Alberta, Northwest Territories, Yukon og Nunavut har ingen avgifter, så overstyring kan ikke brukes på disse regionene.

Overstyringer påvirkes også av registreringene dine:

 • For overstyringer som gjelder for Canada GST må du legge til en canadisk GST-konto.
 • For overstyringer som gjelder for HST-priser i New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia, Ontario eller PEI, må du legge til den kanadiske GST-kontoen din.
 • For at overstyringer skal gjelde for Manitoba RST-satsen, må du angi konto for Manitoba.
 • For overstyringer som skal gjelde for PST-satsen for Britisk Columbia må du angi Britisk Columbia-kontoen din.
 • For overstyringer som gjelder for i Saskatchewan PST-satsen må du angi Saskatchewan-kontoen din.
 • For at overstyringer skal gjelde for Quebec QST-satsen må du angi Quebec-kontoen din.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Før du starter må du opprette en manuell samling med produktene den endrede skattesatsen skal gjelde for.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter.
 2. Klikk Canada i seksjonen Land/områder.
 3. Klikk Legg til en produktoverstyring i seksjonen Endrede skattesatser.
 4. Velg samlingen.
 5. Velg området som overstyringen gjelder for.
 6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
 7. Klikk på Lagre.

Administrer skattefritak

I tillegg til å sette opp at en kunde er fritatt fra alle avgifter, kan du unnta en kunde fra spesifikke kanadiske avgifter. Du kan endre en kundes fritaksinnstillinger i Shopify-administrator på kundens profil. Se Angi kanadiske avgiftsfritak for mer informasjon.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste MVA på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på innstillingssiden Skatter og tollplikter. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter.
 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.

Avgiftsavrunding

Tidligere ble skatter avrundet på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for Canada, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel på avrunding av skatt på fakturanivå og varelinjenivå

En kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 USD som er underlagt 13 % HST. Varelinjesatten for hvert produkt bestemmtes ved å multiplisere prisen (14,99) med skattesatsen (0,13), og gir et resultat på 1,9487.

Tidligere ble skatten for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette tilfellet var den sammenlagte totalsummen 81,8454 USD, som ble rundet av til 81,85 USD.

Skatten rundes nå av på varelinjenivå, som betyr at skattebeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Skattebeløpet for hver varelinje på 1,9487 rundes av til 1,95 dollar, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet blir totalsummen for skatt 81,90 USD.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis