Tài liệu tham khảo về thuế của Canada

Canada có 5% thuế dịch vụ và hàng hóa (GST) áp dụng cho đa số giao dịch bán hàng. Một số tỉnh tính thêm thuế bán hàng của tỉnh (PST) hoặc sử dụng thuế bán hàng hài hòa (HST) đã bao gồm GST.

Thuế bán hàng liên bang: GST

Chính phủ Canada tính thuế GST đối với các giao dịch bán hàng tại Canada liên quan đến hầu hết tài sản hữu hình và đến dịch vụ. Trong các tỉnh có HST, HST bao gồm GST và một phần thuế của tỉnh. Thuế này được tính như một khoản thuế và không bị chia thành các phần liên bang và tỉnh.

Một số mặt hàng có thuế suất bằng 0, nghĩa là khách hàng không bị tính thuế, nhưng người đăng ký GST (người bán) có thể yêu cầu tín dụng thuế đầu vào. Đối với những mặt hàng này, tính thuế GST bằng 0%.

Một số mặt hàng và dịch vụ được miễn thuế. Trong các giao dịch bán những mặt hàng này, khách hàng không bị tính thuế và thương nhân không thể yêu cầu tín dụng thuế đầu vào.

Khác biệt có vẻ không đáng kể, nhưng phải lập hóa đơn cho số tiền một cách chính xác. Đối với các mặt hàng chịu thuế suất bằng 0, phải ấn định GST (hoặc HST) là 0%. Đối với các sản phẩm miễn thuế, không hiển thị dòng thuế.

Nếu bạn có cửa hàng tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Bạn bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.
 • Doanh thu từ các doanh số chịu thuế tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong bốn quý liên tiếp vừa qua hoặc hơn 30.000 CAD so với quý hiện tại.

Nếu cửa hàng không có trụ sở tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế cho khách hàng tại Canada và thực hiện các đơn hàng này từ nhà kho tại Canada.
 • Doanh thu từ doanh số chịu thuế của bạn tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong 12 tháng qua.

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên đây, bạn nên thu thuế bán hàng, nộp các khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền và thường xuyên gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng đó, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hoặc nộp thuế.

Các tỉnh có HST

Ở các tỉnh HST, HST thay thế cho việc thu GST. Nếu đã đăng ký thu GST, đồng nghĩa bạn cũng đã đăng ký thu HST.

Trong thực tế, điều này có nghĩa nếu bạn đã đăng ký GST, bạn cần thu toàn bộ HST tại các tỉnh áp dụng HST. HST cũng áp dụng cho các khoản phí vận chuyển đối với đơn hàng bạn gửi trong phạm vi Canada.

Mức thuế GST và HST theo tỉnh

 • 5% tại Alberta, British Columbia, Manitoba, Vùng lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut, Quebec, Saskatchewan và Yukon (chỉ có GST)
 • 13% ở Ontario (HST)
 • 15% tại New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, và đảo Prince Edward (HST)

Thuế bán hàng của tỉnh: PST, RST và QST

Một số tỉnh thu thuế PST riêng, ngoài thuế GST:

 • British Columbia - Thuế bán hàng của tỉnh (PST) là 7%
 • Manitoba - Thuế bán lẻ (RST) là 7%
 • Quebec - Thuế bán hàng Quebec (QST) là 9,975%
 • Saskatchewan - Thuế bán hàng của tỉnh (PST) là 6%

Tại những tỉnh này, cần hiển thị hai dòng thuế trên hóa đơn: một cho thuế GST và một cho tiền thuế của tỉnh. Số tiền của tỉnh được chuyển riêng cho từng tỉnh, có thể có hướng dẫn đăng ký riêng.

British Columbia

Tại British Columbia, PST 7% áp dụng cho bán lẻ và dịch vụ.

Thông thường, nếu đang ở British Columbia, bạn cần đăng ký PST nếu bán hàng hóa hoặc dịch vụ ở British Columbia.

Nếu đang ở Canada nhưng bên ngoài British Columbia, bạn cần đăng ký PST nếu thường xuyên thực hiện tất cả những yếu tố sau đây:

 • Bán hàng hóa chịu thuế cho khách hàng tại British Columbia.
 • Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng tại British Columbia.
 • Gửi hàng chịu thuế đến một địa điểm tại British Columbia (vận chuyển thực hoặc điện tử, ngay cả khi thông qua một bên thứ ba như hãng chuyển phát).
 • Thu hút mọi người tại British Columbia (thông qua quảng cáo hoặc các phương tiện khác) đặt hàng để mua hàng hóa chịu thuế. Nếu trang web của bạn không nhắm mục tiêu đến British Columbia, nghĩa là bạn không chào hàng tại British Columbia. Tuy nhiên, nếu bạn có trang web và đồng thời chào hàng tại British Columbia qua các phương tiện khác, nghĩa là bạn đang chào hàng tại British Columbia.

Nếu bạn lưu giữ sản phẩm tại British Columbia, bạn cần đăng ký, thu thập và nộp PST.

Nếu hàng hóa bị tính thuế, thông thường chi phí vận chuyển và giao hàng tại British Columbia cũng phải chịu thuế. Phần thuế được tính theo số lượng hàng hóa chịu thuế, dưới dạng một phần của tổng số lượng bán ra. Ví dụ: Nếu đơn hàng có cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, số tiền vận chuyển áp dụng cho hàng hóa chịu thuế sẽ bị tính thuế.

Manitoba

Nếu bạn bán hàng cho cư dân Manitoba, bạn cần đăng ký và thu thuế RST nếu có tất cả những yếu tố sau đây:

 • Bạn thu hút khách hàng tại Manitoba.
 • Bạn nhận đơn hàng có xuất xứ từ Manitoba.
 • Hàng chịu thuế là hàng tiêu dùng hoặc sử dụng tại Manitoba.
 • Hàng chịu thuế được giao đến Manitoba.

Đối với phí giao hàng, nếu bạn đã đăng ký thu RST tại Manitoba nhưng đang ở ngoài phạm vi Manitoba, bạn cần tính RST cho việc vận chuyển. Không tính RST đối với vận chuyển trong phạm vi Manitoba.

Quebec

Nhìn chung, nếu bán hàng tại Quebec, bạn cần đăng ký QST.

Không tính những đơn vị cung ứng nhỏ và cá nhân không phải cư dân của Quebec, trừ khi bạn chào mời hàng hóa sẽ được giao đến người tiêu dùng ở Quebec.

Tính thuế phí vận chuyển đối với giao dịch bán hàng có nguồn gốc từ và được vận chuyển đến Quebec.

Saskatchewan

Nếu bạn bán ở Saskatchewan, bạn cần đăng ký thu PST.

Phí vận chuyển phải chịu thuế PST nếu việc giao hàng xuất phát từ bên ngoài Saskatchewan. Trong phạm vi Saskatchewan, phí vận chuyển không bị áp thuế nếu được hiển thị riêng.

Vùng lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut và Yukon

Nếu bạn bán hàng tại Vùng lãnh thổ tây Bắc, Nunavut và Yukon, bạn chỉ thu thuế GST. Những khu vực này không áp dụng thuế bán hàng của tỉnh.

Đăng ký với cơ quan thuế Canada

Nếu bạn xác định cần tính thuế bán hàng trong một hoặc nhiều vùng của Canada, bạn cần liên hệ với từng cơ quan có thẩm quyền và đăng ký với họ. Quy trình này khác nhau tùy thuộc vào nơi đặt trụ sở kinh doanh, nơi bán hàng và theo yêu cầu của từng nhà chức trách.

Trước khi bạn bắt đầu bán hàng, hãy đăng ký với từng cơ quan tại các vùng thuế mà bạn sẽ bán hàng:

Bạn không cần đăng ký với tất cả các cơ quan này, chỉ những cơ quan nào có thẩm quyền đối với việc kinh doanh của bạn.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí