Informacje o podatkach kanadyjskich

W Kanadzie obowiązuje 5-procentowy podatek od towarów i usług (GST), który ma zastosowanie w przypadku większości transakcji sprzedaży. W niektórych prowincjach pobierany jest dodatkowy prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) lub zharmonizowany podatku od sprzedaży (HST), który obejmuje GST.

Federalny podatek od sprzedaży: GST

Rząd Kanady nakłada podatek GST od sprzedaży większości dóbr materialnych i usług w Kanadzie. W prowincjach HST podatek HST obejmuje GST i prowincjonalną część podatku. Podatek ten jest naliczany jako jeden podatek i nie dzieli się go na część federalną i prowincjonalną.

Dla niektórych towarów obowiązuje stawka zerowa, co oznacza, że podatek nie jest naliczany dla klienta, ale podmiot zarejestrowany jako płatnik GST (sprzedawca) może ubiegać się o ulgi w podatku naliczonym. W przypadku tych towarów naliczany jest podatek GST w wysokości 0%.

Niektóre towary i usługi są zwolnione z podatku. W przypadku sprzedaży tych towarów podatek nie jest naliczany klientowi, a sprzedawca nie może ubiegać się o ulgi w podatku naliczonym.

Różnica wydaje się nieznaczna, ale kwoty muszą zostać zafakturowane poprawnie. W przypadku pozycji o zerowej stawce podatkowej należy naliczyć GST (lub HST) w wysokości 0%. W przypadku produktów zwolnionych z podatku nie jest wyświetlana linia podatku.

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz lub wynajmujesz produkty bądź usługi podlegające opodatkowaniu.
 • Twój przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie wynosi więcej niż 30 000 CAD w ciągu ostatnich czterech zakończonych kolejnych kwartałów kalendarzowych lub więcej niż 30 000 CAD w bieżącym kwartale kalendarzowym.

Jeśli Twój sklep nie ma siedziby w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz produkty lub usługi podlegające opodatkowaniu klientom w Kanadzie i realizujesz te zamówienia z magazynu znajdującego się w Kanadzie.
 • Przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie uzyskany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi ponad 30 000 CAD.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z powyższych przypadków, może być konieczne pobieranie podatków od sprzedaży, przekazywanie tych podatków do odpowiedniego urzędu podatkowego i regularne składanie sprawozdań w urzędzie podatkowym. Jeśli wartość Twojej sprzedaży jest niższa niż próg, nie musisz zakładać konta GST/HST i pobierać ani odprowadzać podatków.

Prowincje HST

W prowincjach HST zamiast podatku GST pobierany jest podatek HST. Jeśli jesteś zarejestrowanym podmiotem pobierającym GST, Twoja rejestracja dotyczy także podatku HST.

W praktyce rejestracja do celów GST oznacza, że musisz naliczać podatek HST w pełnej wysokości w prowincjach HST. HST ma również zastosowanie do opłat za wysyłkę zamówień realizowanych w Kanadzie.

Stawki GST i HST według prowincji

 • 5% w prowincjach: Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Quebec, Saskatchewan i Yukon (tylko GST)
 • 13% w Ontario (HST)
 • 15% w prowincjach: Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja i Wyspa Księcia Edwarda (HST)

Prowincjonalny podatek od sprzedaży: PST, RST i QST

W niektórych prowincjach naliczana jest dodatkowa stawka PST oprócz GST:

 • Kolumbia Brytyjska - stawka prowincjonalnego podatku od sprzedaży (PST) wynosząca 7%
 • Manitoba - stawka podatku od sprzedaży detalicznej (RST) wynosząca 7%
 • Quebec - stawka podatku od sprzedaży Quebec (QST) wynosząca 9,975%
 • Saskatchewan - stawka prowincjonalnego podatku od sprzedaży (PST) wynosząca 6%

W tych prowincjach faktura musi zawierać dwie linie podatkowe: jedną dla podatku GST i jedną dla kwoty prowincjonalnej. Kwota prowincjonalna jest odprowadzana oddzielnie do danej prowincji, w której mogą obowiązywać osobne wytyczne dotyczące rejestracji.

Kolumbia Brytyjska

W Kolumbii Brytyjskiej w przypadku sprzedaży detalicznej i usług obowiązuje stawka PST w wysokości 7%.

Zasadniczo, jeśli Twoja firma ma siedzibę w Kolumbii Brytyjskiej, musisz zarejestrować się do celów PST, sprzedając towary lub usługi w Kolumbii Brytyjskiej.

W przypadku gdy Twoja firma ma siedzibę w Kanadzie, ale poza Kolumbią Brytyjską, musisz zarejestrować się do celów PST, jeśli regularnie:

 • Sprzedajesz towary podlegające opodatkowaniu klientom w Kolumbii Brytyjskiej.
 • Przyjmujesz zamówienia od klientów z Kolumbii Brytyjskiej.
 • Dostarczasz towary podlegające opodatkowaniu do lokalizacji w Kolumbii Brytyjskiej (wysyłka fizyczna lub drogą elektroniczną, nawet jeśli jest realizowana za pośrednictwem firmy zewnętrznej, np. kuriera).
 • Starasz się (poprzez reklamy lub inne środki) przyciągnąć klientów z Kolumbii Brytyjskiej, aby składali oni u Ciebie zamówienia na towary podlegające opodatkowaniu. Jeśli Twoja strona internetowa nie jest ukierunkowana na klientów z Kolumbii Brytyjskiej, Twoja firma nie będzie traktowana jako zabiegająca o klientów w Kolumbii Brytyjskiej. Jednakże, jeśli masz stronę internetową i starasz się o nowe zamówienia w Kolumbii Brytyjskiej za pomocą innych środków, jest to traktowane jako zabieganie o klientów w Kolumbii Brytyjskiej.

Jeśli przechowujesz swoje produkty w Kolumbii Brytyjskiej, musisz zarejestrować się do celów PST, pobierać i odprowadzać ten podatek.

Opłaty za dostawę i wysyłkę w Kolumbii Brytyjskiej zasadniczo podlegają opodatkowaniu, jeśli towary również podlegają opodatkowaniu. Podlegająca opodatkowaniu część jest obliczana na podstawie ilości towarów podlegających opodatkowaniu jako część całkowitej sprzedaży. Na przykład, jeśli zamówienie zawiera towary podlegające, jak i niepodlegające opodatkowaniu, opodatkowana jest kwota opłat za wysyłkę towarów podlegających opodatkowaniu.

Manitoba

Prowadząc sprzedaż wśród mieszkańców prowincji Manitoba, musisz zarejestrować się do celów podatku RST i go pobierać, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Starasz się pozyskać klientów w prowincji Manitoba.
 • Przyjmujesz zamówienia, które pochodzą z prowincji Manitoba.
 • Towary podlegające opodatkowaniu są przeznaczone do konsumpcji lub użytku w prowincji Manitoba.
 • Towary podlegające opodatkowaniu są dostarczane do prowincji Manitoba.

W odniesieniu do kosztów dostawy obowiązują następujące zasady: Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana jako podmiot pobierający podatek RST w prowincji Manitoba, ale jej siedziba nie znajduje się w tej prowincji, musisz naliczać RST od wysyłki. Podatek RST nie jest naliczany od wysyłki w prowincji Manitoba.

Quebec

Zasadniczo, jeśli w ramach działalności gospodarczej prowadzisz sprzedaż w prowincji Quebec, musisz zarejestrować się do celów podatku QST.

Drobni dostawcy i osoby, które nie są rezydentami prowincji Quebec, nie podlegają obowiązkowi rejestracji, za wyjątkiem przypadków oferowania dostaw towarów do klientów w tej prowincji.

Opłaty za dostawy są opodatkowane w przypadku transakcji sprzedaży zawieranych w prowincji Quebec i wysyłania towarów na jej teren.

Saskatchewan

Jeśli prowadzisz sprzedaż w prowincji Saskatchewan, musisz zarejestrować się, aby pobierać PST.

Opłaty za wysyłkę podlegają podatkowi PST, jeśli dostawa pochodzi spoza prowincji Saskatchewan. W prowincji Saskatchewan opłaty za wysyłkę nie podlegają opodatkowaniu, jeśli są wykazywane osobno.

Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut i Yukon

Jeśli prowadzisz sprzedaż w prowincjach: Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut i Yukon, pobierasz tylko podatek GST. W tych regionach nie obowiązują prowincjonalne podatki od sprzedaży.

Rejestracja w kanadyjskich urzędach skarbowych

Jeśli ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatku od sprzedaży w jednym lub kilku regionach kanadyjskich, musisz skontaktować się z każdym właściwym urzędem skarbowym i dokonać rejestracji. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych.

Zanim rozpoczniesz sprzedaż, zarejestruj się w każdym urzędzie w regionach podatkowych, w których będziesz prowadzić sprzedaż:

Nie musisz rejestrować się we wszystkich tych urzędach, a jedynie w tych, którym podlegasz.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo