Quản lý mã số thuế Avalara và tài khoản Avalara

Nếu bạn có tài khoản Avalara AvaTax đang hoạt động và đã kết nối thì bạn có thể thiết lập mã số thuế Avalara cho sản phẩm của mình. Thiết lập mã số thuế giúp bạn tính thuế tại cửa hàng bằng dịch vụ của Avalara thay vì công cụ thuế tích hợp sẵn của Shopify.

Mã số thuế mặc định

Mã số thuế Avalara AvaTax là các nhãn duy nhất bạn có thể áp dụng cho sản phẩm và mẫu mã trong cửa hàng của bạn. Mã số thuế xác định danh mục sản phẩm và xác định các quy tắc thuế áp dụng cho sản phẩm dựa trên địa điểm bán sản phẩm.

Khi bạn bắt đầu sử dụng Avalara AvaTax, sản phẩm của bạn ban đầu được chỉ định mã P000000, đây là mã số thuế mặc định. Nếu đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ cần sử dụng mã khác, bạn có thể thay đổi mã số thuế đối với những sản phẩm đó.

Thiết lập thuế suất

Trước khi bắt đầu định cấu hình mã số thuế Avalara AvaTax, đảm bảo bạn hoàn thành các tác vụ sau trong trang quản trị Shopify và trong tài khoản Avalara:

  • Trong trang quản trị Shopify, hãy thiết lập thuế suất. Nếu tạm thời không có dịch vụ của Avalara, cài đặt thuế của Shopify sẽ cung cấp thuế suất cho sản phẩm và vận chuyển.
  • Trong tài khoản Avalara AvaTax của mình, thiết lập khu vực pháp lý có mối quan hệ để thông báo cho Avalara AvaTax thời gian và địa điểm công ty của bạn sẽ tính toán và báo cáo thuế. Nếu bạn bán hàng tại khu vực pháp lý mà bạn chưa thiết lập trong Avalara AvaTax, tính toán thuế sẽ trả về giá trị 0.
  • Nếu sử dụng Shopify POS để bán hàng ở nhiều địa điểm, bạn cần thực hiện các tác vụ sau trong Avalara AvaTax:

  • Xác minh rằng tất cả thông tin thuế cần thiết đã cung cấp trong Shopify và Avalara AvaTax giống nhau.

Thiết lập mã AvaTax cho sản phẩm

AvaTax thêm mã số thuế mặc định cho mỗi sản phẩm trong cửa hàng Shopify. Mã số thuế mặc định của hàng hóa hiện vật là P000000.

Với mỗi sản phẩm hoặc mẫu mã trong trang quản trị Shopify, đảm bảo rằng Mã số thuế được đặt thành Mã số thuế Avalara cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

  1. Tra cứu mã số thuế cho sản phẩm trong Hệ thống Avalara AvaTax.
  2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm và nhấp vào sản phẩm.
  3. Trong mục Định giá, nhấp vào trường Mã số thuế và nhập mã số thuế phù hợp.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mã số thuế cho nhiều sản phẩm và mẫu mã

Áp dụng mã số thuế cho nhiều sản phẩm và mẫu mã cùng lúc bằng cách sử dụng Trang chỉnh sửa hàng loạt cho các sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể áp dụng mã thuế với Shopify Admin API bằng cách cài đặt thuộc tính tax_code với điểm cuối của Sản phẩm hoặc Mẫu mã sản phẩm.

Hủy kích hoạt Avalara AvaTax

Nếu không muốn sử dụng Avalara AvaTax trong cửa hàng Shopify, bạn có thể hủy kích hoạt dịch vụ.

Khi bạn hủy kích hoạt Avalara AvaTax, cửa hàng Shopify sẽ dừng sử dụng Avalara AvaTax để tính thuế và bắt đầu sử dụng công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
  2. Trong mục Tax services (Dịch vụ thuế), nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Sau khi bạn hủy kích hoạt ứng dụng Avalara AvaTax, thuế của bạn sẽ được tính bằng công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí