Thiết lập mã số thuế Avalara

Sau khi kết nối tài khoản Avalara với Shopify, bạn có thể thiết lập mã thuế Avalara cho sản phẩm của mình. Điều này cho phép bạn thu thuế tại cửa hàng bằng dịch vụ của Avalara thay vì công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Chỉ có thể thêm Avalara AvaTax Plus vào gói Shopify Plus.

Mã số thuế mặc định

Mã số thuế Avalara là nhãn duy nhất mà bạn có thể áp dụng cho sản phẩm và mẫu mã trong cửa hàng. Mã số thuế xác định danh mục của sản phẩm và xác định các quy tắc thuế áp dụng cho sản phẩm dựa trên địa điểm bán sản phẩm.

Khi bạn sử dụng Avalara AvaTax, sản phẩm của bạn ban đầu được chỉ định mã P000000, mã số thuế mặc định. Nếu bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ cần sử dụng mã khác, bạn có thể thay đổi mã thuế đối với những sản phẩm đó.

Thiết lập thuế suất

Trước khi bắt đầu định cấu hình mã số thuế Avalara AvaTax, đảm bảo bạn hoàn thành các tác vụ sau trong trang quản trị Shopify và trong tài khoản Avalara:

  • Trong trang quản trị Shopify, hãy thiết lập thuế suất. Nếu tạm thời không có dịch vụ của Avalara, cài đặt thuế của Shopify sẽ cung cấp thuế suất cho sản phẩm và vận chuyển.

  • Trong tài khoản Avalara AvaTax của bạn, thiết lập khu vực pháp lý có liên hệ để thông báo cho AvaTax thời gian và địa điểm công ty của bạn sẽ tính toán và báo cáo thuế. Nếu bạn bán hàng tại khu vực pháp lý mà bạn chưa thiết lập trong Avalara AvaTax, tính toán thuế sẽ trả về giá trị 0.

  • Nếu bạn sử dụng Shopify POS để bán ở địa điểm khác, bạn cần thực hiện các tác vụ sau trong Avalara:

  • Xác minh rằng tất cả thông tin thuế cần thiết bạn đã cung cấp trong cả Shopify và Avalara giống nhau.

Đặt mã AvaTax cho sản phẩm

AvaTax thêm mã số thuế mặc định cho mỗi sản phẩm trong cửa hàng Shopify. Mã số thuế mặc định của hàng hóa hiện vật là P000000.

Với mỗi sản phẩm hoặc mẫu mã trong trang quản trị Shopify, đảm bảo rằng Mã số thuế được đặt thành Mã số thuế Avalara cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

  1. Tra cứu mã số thuế cho sản phẩm trong Hệ thống AvaTax.

  2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm và nhấp vào sản phẩm.

  3. Trong mục Định giá, nhấp vào trường Mã số thuế và nhập mã số thuế phù hợp.

Lưu ý: Nếu bạn để trống mã sản phẩm, Avalara sẽ gán mã mặc định cho thuế hàng hóa hiện vật, P000000, cho sản phẩm hoặc mẫu mã.

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Áp dụng mã số thuế cho nhiều sản phẩm và mẫu mã

Bạn có thể áp dụng mã số thuế cho nhiều sản phẩm và mẫu mã cùng một lúc bằng cách sử dụng tài nguyên Sản phẩm hoặc Mẫu mã sản phẩm trong API trang quản trị Shopify hoặc bằng cách sử dụng Trang chỉnh sửa hàng loạt cho Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Trong ví dụ sau, mã số thuế PC040101 được thêm vào mẫu mã Acme Apron:

PUT /admin/variants/variant[id]

{
"variant": {
"option1": "Acme Apron",
"price": "99.00",
"tax_code":"PC040101"
}
}

Trong ví dụ sau, mã số thuế PC040413 được thêm vào mẫu mã sản phẩm Youth:

{
"product": {
"title": "Tests-12345",
"body_html": "Hi",
"vendor": "Burton",
"product_type": "Snowboard boots",
"variants": [
{
"option1": "Youth",
"price": "10.00",
"sku": 123,
"tax_code": "PC040413"

},
{
"option1": "Adult",
"price": "20.00",
"sku": "123"
}
]
}
}

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí