Sett opp Avalara-avgiftskoder

Når du har koblet Avalara-kontoen din til Shopify, kan du sette opp Avalara-avgiftskoder for produktene dine. Dette lar deg belaste avgifter i butikken din ved hjelp av Avalara-tjenester i stedet for Shopifys innebygde skattemotor.

Plus Avalara AvaTax kan bare legges til i Shopify Plus-abonnementer.

Standard avgiftskoder

Avalara-avgiftskoder er unike etiketter som du kan bruke på produktene og variantene i butikken din. avgiftskoder identifiserer kategorien som et produkt tilhører og bestemmer skattereglene som gjelder for et produkt basert på stedet der det er solgt.

Når du bruker Avalara AvaTax merkes produktene dine først med en standard avgiftskode (fysisk godsavgiftskode P000000). Hvis du selger produkter eller tjenester som må bruke en annen kode, kan du endre avgiftskoden for disse produktene.

Sette opp skattesatsene dine

Før du begynner å konfigurere Avalara AvaTax-avgiftskoder, må du sørge for at du utfører følgende oppgaver i Shopify-administratoren og i Avalara-kontoen din:

 1. I Shopify-administratoren setter du opp skattesatsene dine. Hvis Avalara-tjenesten er midlertidig utilgjengelig, vil Shopifys avgiftsinnstillinger oppgi skattesatsene for produktene og frakten.

 2. I Avalara AvaTax-kontoen din setter du opp nexus-jurisdiksjoner for å informere AvaTax om når og hvor selskapet ditt vil beregne og rapportere skatt. Hvis du gjør salg i jurisdiksjoner som du ikke har satt opp i Avalara AvaTax, vil den resulterende avgiftsberegningen returnere verdien null.

 3. Hvis du bruker Shopify POS til å selge et annet sted, må du utføre følgende oppgaver i Avalara:

  1. Legg til en bedriftsplassering for Shopify POS.
  2. Legg til en nexus-jurisdiksjon for Shopify POS.
 4. Bekreft at all nødvendig avgiftsinformasjon som du har oppgitt, er den samme i både Shopify og Avalara.

Angi AvaTax-koden for et produkt

AvaTax legger til en standard avgiftskode for hvert produkt i Shopify-butikken. For eksempel er standard avgiftskode for fysiske varer P000000.

For hvert produkt eller variant i Shopify-administratoren må du sørge for at Avgiftskoden er satt til Avalara-avgiftskoden for produktet.

Trinn:

 1. Slå opp avgiftskodene for et produkt i AvaTax-systemet.

 2. I Shopify-administratoren går du til Produkter og åpner produktsiden.

 3. I Prissetting-seksjonen klikker du på rullegardinmenyen Avgiftskode og velger riktig Avgiftskode:

  Velg en avgiftskode fra rullegardinmenyen i prissetting-seksjonen

 4. Klikk på Lagre.

Bruk avgiftskoder for flere produkter og varianter

Du kan bruke avgiftskoder på flere produkter og varianter samtidig ved å bruke Produkt- eller Produktvariant-ressursene i API for Shopify-administrator, eller ved å bruke Masseredigering for produkter i Shopify-administratoren.

I det følgende eksempelet er avgiftskoden PC040101 lagt til i Acme Apron-varianten:

PUT /admin/variants/variant[id]

{
"variant": {
"option1": "Acme Apron",
"price": "99.00",
"tax_code":"PC040101"
}
}

I det følgende eksempelet er avgiftskoden PC040413 lagt til i produktvarianten Youth:

{
"product": {
"title": "Tests-12345",
"body_html": "Hi",
"vendor": "Burton",
"product_type": "Snowboard boots",
"variants": [
{
"option1": "Youth",
"price": "10.00",
"sku": 123,
"tax_code": "PC040413"

},
{
"option1": "Adult",
"price": "20.00",
"sku": "123"
}
]
}
}

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis