Sett opp Avalara-avgiftskoder

Når du har koblet Avalara AvaTax-kontoen din til Shopify , kan du sette opp Avalara-avgiftskodene for produktene dine. Ved å sette opp skattekoder kan du belaste skatter i butikken med Avalaras tjenester, i stedet for Shopifys innebygde skattemotor.

Standard avgiftskoder

Avalara AvaTax avgiftskoder er unike etiketter du legger til produkter og varianter i butikken. Avgiftskoder identifiserer hvilken kategori et produkt tilhører, og avgjør hvilke skatteregler som gjelder for et produkt, basert på hvor det selges.

Når du begynner å bruke Avalara AvaTax, blir produktene dine tilordnet koden P000000, som er standard avgiftskode. Hvis du selger produkter eller tjenester som har behov for en annen kode, kan du endre avgiftskoden for disse produktene.

Sette opp skattesatsene dine

Før du begynner å konfigurere Avalara AvaTax-avgiftskoder, må du sørge for at du utfører følgende oppgaver i Shopify-administratoren og i Avalara-kontoen din:

  • I Shopify-administratoren setter du opp skattesatsene dine. Hvis Avalara-tjenesten er midlertidig utilgjengelig, vil Shopifys avgiftsinnstillinger oppgi skattesatsene for produktene og frakten.
  • I Avalara AvaTax-kontoen setter du opp nexus-jurisdiksjoner for å informere AvaTax om når og hvor bedriften din vil beregne og rapportere avgifter. Hvis du gjør salg i jurisdiksjoner som du ikke har konfigurert i Avalara AvaTax, vil den resulterende avgiftsberegningen returnere en nullverdi.
  • Hvis du bruker Shopify POS til å selge ved flere lokalisasjoner, må du utføre følgende oppgaver i Avalara AvaTax:

  • Bekreft at all nødvendig avgiftsinformasjon som du har oppgitt, er den samme i både Shopify og Avalara AvaTax.

Konfigurer AvaTax-koden for et produkt

AvaTax legger til en standard skattekode for hvert produkt i Shopify-butikken. Standard skattekode for fysiske varer er for eksempel P000000.

For hvert produkt eller variant i Shopify-administratoren må du sørge for at Avgiftskoden er satt til Avalara-avgiftskoden for produktet.

Trinn:

  1. Slå opp avgiftskodene for produktet ditt i Avalara AvaTax-systemet.
  2. I Shopify-administrator går du til Produkter og klikker på produktet.
  3. I Prissetting-seksjonen klikker du Avgiftskode-feltet og oppgir den riktige avgiftskoden.

  4. Klikk på Lagre.

Bruk avgiftskoder for flere produkter og varianter

Legg til avgiftskoder på flere produkter og varianter samtidig ved å bruke masseredigeringsprogrammet for produkter i Shopify-administratoren.

Avgiftskoder kan også brukes med Shopify Admin API ved å konfigurere egenskapen tax_code med endepunktene Produkt eller Produktvariant .

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis