Zarządzaj kodami podatków Avalara i kontem Avalara

Jeśli masz aktywne i podłączone konto Avalara AvaTax, możesz skonfigurować kody podatków Avalara dla swoich produktów. Skonfigurowanie kodów podatków pozwala na naliczanie podatków w sklepie za pomocą usług Avalara zamiast wbudowanego mechanizmu podatkowego Shopify.

Domyślne kody podatków

Kody podatków Avalara AvaTax to unikatowe etykiety, które możesz zastosować do produktów i wariantów w swoim sklepie. Kody podatków określają kategorię, do której należy produkt, oraz uregulowania podatkowe, które mają zastosowanie do produktu, na podstawie lokalizacji, w której jest on sprzedawany.

Kiedy zaczynasz korzystać z Avalara AvaTax, Twoje produkty są początkowo przypisywane do kodu P000000, domyślnego kodu podatku. Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi, które wymagają użycia innego kodu, możesz zmienić kod podatku dla tych produktów.

Ustaw stawki podatku

Przed rozpoczęciem konfigurowania kodów podatku Avalara AvaTax wykonaj następujące zadania w panelu administracyjnym Shopify i na koncie Avalara:

  • W panelu administracyjnym Shopify skonfiguruj stawki podatku. Jeśli usługa Avalara będzie tymczasowo niedostępna, stawki podatku dla produktów i wysyłki będą pobierane z ustawień podatkowych Shopify.
  • Na koncie Avalara AvaTax skonfiguruj jurysdykcje z więzią podatkową (nexus), aby przekazać usłudze AvaTax informację na temat terminów i miejsca obliczania oraz zgłaszania podatków przez Twoją firmę. Jeśli prowadzisz sprzedaż w jurysdykcjach, których nie skonfigurowałeś(-aś) w aplikacji Avalara AvaTax, wynikiem obliczenia podatku będzie zero.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify POS do prowadzenia sprzedaży w innych lokalizacjach, musisz wykonać następujące zadania w aplikacji Avalara AvaTax:

  • Sprawdź, czy wszystkie niezbędne informacje podatkowe, które podałeś(-aś), są takie same w obu aplikacjach: Shopify i Avalara AvaTax.

Ustaw kod AvaTax dla produktu

AvaTax dodaje domyślny kod podatku do każdego produktu w sklepie Shopify. Domyślnym kodem podatku dla towarów fizycznych jest P000000.

W przypadku każdego produktu lub wariantu w panelu administracyjnym Shopify sprawdź, czy Kod podatku jest ustawiony na Kod podatku Avalara dla tego produktu.

Kroki:

  1. Wyszukaj kody podatków dla swojego produktu w Systemie Avalara AvaTax.
  2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty i kliknij produkt.
  3. W sekcji Ceny kliknij pole Kod podatku i wprowadź odpowiedni kod podatku.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Zastosuj kody podatków do wielu produktów i wariantów

Zastosuj kody podatku do wielu produktów i wariantów jednocześnie, korzystając z edytora zbiorczego dla produktów w panelu administracyjnym Shopify.

Kody podatku można również stosować za pomocą API Shopify Admin, ustawiając właściwość tax_code z punktami końcowymi Produkt lub Wariant produktu.

Dezaktywuj aplikację Avalara AvaTax

Jeśli nie chcesz używać aplikacji Avalara AvaTax w swoim sklepie Shopify, możesz dezaktywować usługę.

Po dezaktywacji Avalara AvaTax Twój sklep Shopify przestanie korzystać z Avalara AvaTax do obliczania podatków i zacznie korzystać z wbudowanego mechanizmu podatkowego Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
  2. W sekcji Usługi podatkowe kliknij opcję Dezaktywuj.

Po dezaktywacji aplikacji Avalara AvaTax Twoje podatki są obliczane za pomocą wbudowanego mechanizmu podatkowego Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo