Avalara vergi kodlarınızı ve Avalara hesaplarınızı yönetme

Etkin ve bağlı bir Avalara AvaTax hesabınız varsa ürünleriniz için Avalara vergi kodlarını ayarlayabilirsiniz. Vergi kodları ayarlamak, mağazanızda Shopify'ın yerleşik vergi motoru yerine Avalara'nın hizmetlerini kullanarak vergi tahsil etmenize olanak sağlar.

Varsayılan vergi kodları

Avalara AvaTax vergi kodları, mağazanızdaki ürünler ve varyasyonlara uygulayabileceğiniz benzersiz etiketlerdir. Vergi kodları, bir ürünün ait olduğu kategoriyi tanımlar ve ürünün satıldığı konuma göre uygulanan vergi kurallarını belirler.

Avalara AvaTax'ı kullanmaya başladığınızda, ürünlerinize başlangıçta varsayılan olarak P000000 vergi kodu atanır. Farklı bir kod kullanılması gereken ürünler veya hizmetler satıyorsanız bu ürünlerin vergi kodunu değiştirebilirsiniz.

Vergi oranlarınızı ayarlama

Avalara AvaTax vergi kodlarınızı yapılandırmaya başlamadan önce Shopify yöneticinizde ve Avalara hesabınızda aşağıdaki görevleri tamamladığınızdan emin olun:

  • Shopify yöneticinizde vergi oranlarınızı ayarlayın. Avalara'nın hizmeti geçici olarak kullanılamıyorsa Shopify'un vergi ayarları, ürünleriniz ve kargolarınız için vergi oranlarını sağlar.
  • Avalara AvaTax hesabınızda, şirketinizin vergi hesaplaması ve raporlamasını ne zaman ve nerede yapacağını Avalara AvaTax'a bildirmek için nexus yetki bölgelerinizi ayarlayın. Avalara AvaTax'ta ayarlamasını yapmadığınız yetki bölgelerinde satış yaparsanız, elde edilen vergi hesaplaması sıfır değerini döndürür.
  • Farklı konumlarda satış yapmak için Shopify POS'u kullanıyorsanız Avalara AvaTax'ta aşağıdaki görevleri yapmanız gerekir:

  • Sağladığınız tüm gerekli vergi bilgilerinin hem Shopify hem de Avalara AvaTax'ta aynı olduğunu doğrulayın.

Ürünün AvaTax kodunu ayarlama

AvaTax, Shopify mağazanızdaki her ürüne varsayılan bir vergi kodu ekler. Fiziksel ürünlerin varsayılan vergi kodu P000000 şeklindedir.

Shopify yöneticinizdeki her bir ürün veya varyasyon için Vergi kodunun, bu ürünün Avalara vergi kodu ile aynı olacak şekilde ayarlandığından emin olun.

Adımlar:

  1. Avalara AvaTax Sistemi'nde ürününüz için vergi kodlarını arayın.
  2. Shopify yöneticinizde Ürünler'e gidin ve ürüne tıklayın.
  3. Fiyatlandırma bölümünde Vergi kodu alanına tıklayın ve uygun vergi kodunu girin.

  4. Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla ürün ve varyasyona vergi kodlarını uygulama

Shopify yöneticinizdeki ürünler için Toplu Düzenleyici'yi kullanarak vergi kodlarını aynı anda birden fazla ürüne ve varyasyonla uygulayın.

Vergi kodları tax_code özelliğini Ürün veya Ürün Varyasyonu uç noktalarıyla ayarlayarak Shopify Admin API ile de uygulanabilir.

Avalara AvaTax'ı devre dışı bırakma

Shopify mağazanızda Avalara AvaTax'i kullanmak istemiyorsanız bu hizmeti devre dışı bırakabilirsiniz.

Avalara AvaTax'ı devre dışı bıraktığınızda Shopify mağazanız, vergilerinizi hesaplamak için Avalara AvaTax'ı kullanmayı durdurur ve Shopify'ın yerleşik vergi motorunu kullanmaya başlar.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri'ne gidin.
  2. Vergi hizmetleri bölümünde Devre dışı bırak'a tıklayın.

Avalara AvaTax uygulamasını devre dışı bırakmanızın ardından, vergileriniz Shopify'ın yerleşik vergi motoru kullanılarak hesaplanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene