Avalara vergi kodlarınızı ayarlama

Avalara hesabınızı Shopify'a bağladıktan sonra ürünleriniz için Avalara vergi kodlarını ayarlayabilirsiniz. Bu, Shopify'ın yerleşik vergi motoru yerine Avalara'nın hizmetlerini kullanarak mağazanızda vergi tahsil etmenizi sağlar.

Plus Avalara AvaTax, yalnızca Shopify Plus planlarına eklenebilir.

Varsayılan vergi kodları

Avalara vergi kodları, mağazanızdaki ürünler ve varyasyonlara uygulayabileceğiniz benzersiz etiketlerdir. Vergi kodları, bir ürünün ait olduğu kategoriyi tanımlar ve ürünün satıldığı konuma göre uygulanan vergi kurallarını belirler.

Avalara AvaTax'ı kullandığınızda ürünlerinizin başlangıçta varsayılan olarak P000000 vergi kodu atanır. Farklı bir kod kullanması gereken ürünler veya hizmetler satıyorsanız bu ürünlerin vergi kodunu değiştirebilirsiniz.

Vergi oranlarınızı ayarlama

Avalara AvaTax vergi kodlarınızı yapılandırmaya başlamadan önce Shopify yöneticinizde ve Avalara hesabınızda aşağıdaki görevleri tamamladığınızdan emin olun:

  • Shopify yöneticinizde vergi oranlarınızı ayarlayın. Avalara'nın hizmeti geçici olarak kullanılamıyorsa Shopify'ın vergi ayarları, ürünleriniz ve kargolarınız için vergi oranlarını sağlar.

  • Avalara AvaTax hesabınızda, şirketinizin vergi hesaplamasını ve raporlamasını ne zaman ve nerede yapacağını AvaTax'a bildirmek için nexus yetki bölgelerini ayarlayın. Avalara AvaTax'ta ayarlamasını yapmadığınız yetki bölgelerinde satış yaparsanız, elde edilen vergi hesaplaması sıfır değerini döndürür.

  • Farklı bir konumda satış yapmak için Shopify POS'u kullanıyorsanız Avalara'da aşağıdaki görevleri yapmanız gerekir:

  • Sağladığınız tüm gerekli vergi bilgilerinin hem Shopify hem de Avalara'da aynı olduğunu doğrulayın.

Ürünün AvaTax kodunu ayarlama

AvaTax, Shopify mağazanızdaki her ürüne varsayılan bir vergi kodu ekler. Fiziksel ürünlerin varsayılan vergi kodu P000000 şeklindedir.

Shopify yöneticinizdeki her bir ürün veya varyasyon için Vergi kodunun, bu ürünün Avalara vergi kodu ile aynı olacak şekilde ayarlandığından emin olun.

Adımlar:

  1. AvaTax sistemindeki ürününüz için vergi kodlarını arayın.

  2. Shopify yöneticinizde Ürünler'e gidin ve ürüne tıklayın.

  3. Fiyatlandırma bölümünde Vergi kodu alanına tıklayın ve uygun vergi kodunu girin.

Not: Ürün kodunu boş bırakırsanız Avalara, ürününüze veya varyasyonunuza fiziksel ürün vergisi için P000000 varsayılan kodunu atar.

  1. Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla ürün ve varyasyona vergi kodlarını uygulama

Shopify Admin API'de Ürün veya Ürün varyasyonu kaynaklarını kullanarak veya Shopify yöneticinizdeki Ürünler için Toplu Düzenleyici seçeneğini kullanarak aynı anda birden fazla ürün ve varyasyona vergi kodu uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, PC040101 vergi kodu Acme Apron varyasyonuna eklenir:

PUT /admin/variants/variant[id]

{
"variant": {
"option1": "Acme Apron",
"price": "99.00",
"tax_code":"PC040101"
}
}

Aşağıdaki örnekte, PC040413 vergi kodu Youth ürün varyasyonuna eklenir:

{
"product": {
"title": "Tests-12345",
"body_html": "Hi",
"vendor": "Burton",
"product_type": "Snowboard boots",
"variants": [
{
"option1": "Youth",
"price": "10.00",
"sku": 123,
"tax_code": "PC040413"

},
{
"option1": "Adult",
"price": "20.00",
"sku": "123"
}
]
}
}

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene