Avalara vergi kodlarınızı ayarlama

Avalara AvaTax hesabınızı Shopify'a bağladıktan sonra, ürünleriniz için Avalara vergi kodlarını ayarlayabilirsiniz. Vergi kodları ayarlama, Shopify'ın yerleşik vergi motoru yerine Avalara'nın hizmetlerini kullanarak mağazanızda vergi tahsil etmenizi sağlar.

Varsayılan vergi kodları

Avalara AvaTax vergi kodları, mağazanızdaki ürünler ve varyasyonlara uygulayabileceğiniz benzersiz etiketlerdir. Vergi kodları, bir ürünün ait olduğu kategoriyi tanımlar ve ürünün satıldığı konuma göre uygulanan vergi kurallarını belirler.

Avalara AvaTax'ı kullanmaya başladığınızda, ürünlerinize başlangıçta varsayılan olarak P000000 vergi kodu atanır. Farklı bir kod kullanılması gereken ürünler veya hizmetler satıyorsanız bu ürünlerin vergi kodunu değiştirebilirsiniz.

Vergi oranlarınızı ayarlama

Avalara AvaTax vergi kodlarınızı yapılandırmaya başlamadan önce Shopify yöneticinizde ve Avalara hesabınızda aşağıdaki görevleri tamamladığınızdan emin olun:

  • Shopify yöneticinizde vergi oranlarınızı ayarlayın. Avalara'nın hizmeti geçici olarak kullanılamıyorsa Shopify'un vergi ayarları, ürünleriniz ve kargolarınız için vergi oranlarını sağlar.
  • Avalara AvaTax hesabınızda, şirketinizin vergi hesaplaması ve raporlamasını ne zaman ve nerede yapacağını Avalara AvaTax'a bildirmek için nexus yetki bölgelerinizi ayarlayın. Avalara AvaTax'ta ayarlamasını yapmadığınız yetki bölgelerinde satış yaparsanız, elde edilen vergi hesaplaması sıfır değerini döndürür.
  • Farklı konumlarda satış yapmak için Shopify POS'u kullanıyorsanız Avalara AvaTax'ta aşağıdaki görevleri yapmanız gerekir:

  • Sağladığınız tüm gerekli vergi bilgilerinin hem Shopify hem de Avalara AvaTax'ta aynı olduğunu doğrulayın.

Ürünün AvaTax kodunu ayarlama

AvaTax, Shopify mağazanızdaki her ürüne varsayılan bir vergi kodu ekler. Fiziksel ürünlerin varsayılan vergi kodu P000000 şeklindedir.

Shopify yöneticinizdeki her bir ürün veya varyasyon için Vergi kodunun, bu ürünün Avalara vergi kodu ile aynı olacak şekilde ayarlandığından emin olun.

Adımlar:

  1. Avalara AvaTax Sistemi'nde ürününüz için vergi kodlarını arayın.
  2. Shopify yöneticinizde Ürünler'e gidin ve ürüne tıklayın.
  3. Fiyatlandırma bölümünde Vergi kodu alanına tıklayın ve uygun vergi kodunu girin.

  4. Kaydet'e tıklayın.

Birden fazla ürün ve varyasyona vergi kodlarını uygulama

Shopify yöneticinizdeki ürünler için Toplu Düzenleyici'yi kullanarak vergi kodlarını aynı anda birden fazla ürüne ve varyasyonla uygulayın.

Vergi kodları tax_code özelliğini Ürün veya Ürün Varyasyonu uç noktalarıyla ayarlayarak Shopify Admin API ile de uygulanabilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene