Hantera dina Avalara-momskoder och ditt Avalara-konto

Om du har ett aktivt och anslutet Avalara AvaTax-konto kan du ställa in Avalara-momskoder för dina produkter. Genom att ställa in momskoder kan du debitera skatt i din butik via Avalaras tjänster istället för Shopifys inbyggda skattemotor.

Standardskattekoder

Avalara AvaTax skattekoder är unika etiketter som du tillämpar på produkterna och varianterna i din butik. Skattekoder identifierar vilken kategori en produkt hör till och fastställer vilka skatteregler som gäller för en produkt, baserat på platsen där den säljs.

När du börjar använda Avalara AvaTax tilldelas initialt dina produkter standardskattekod P000000. Om du säljer produkter eller tjänster som behöver använda en annan kod, kan du ändra skattekod för dessa produkter.

Ställ in dina skattesatser

Innan du konfigurerar dina Avalara AvaTax-skattekoder, se till att du slutför följande uppgifter i din Shopify-admin och i ditt Avalara-konto:

  • I din Shopify-admin ställer du in dina skattesatser. Om Avalaras tjänst tillfälligtvis är otillgänglig, kommer Shopifys skatteinställningar att tillhandahålla skattesatserna för dina produkter och för leverans.
  • I ditt Avalara AvaTax konto, konfigurera din förbindelsejurisdiktion för att informera Avalara AvaTax när och var ditt företag kommer att beräkna och rapportera skatt. Om du genomför försäljning i jurisdiktioner som du inte har angett i Avalara AvaTax kommer den resulterande skatteberäkningen att returnera värdet noll.
  • Om du använder Shopify POS för att sälja på olika platser, måste du utföra följande uppgifter i Avalara AvaTax:

  • Verifiera att all nödvändig skatteinformation som du har angett är densamma i både Shopify och Avalara AvaTax.

Ange AvaTax-koden för en produkt

AvaTax lägger till en standardskattekod för varje produkt i din Shopify-butik. Standardskattekod för fysiska varor är P000000.

För varje produkt eller variant i din Shopify-admin, se till att skattekoden är inställd på Avalaras skattekod för den produkten.

Steg:

  1. Slå upp skattekoder för din produkt i Avalara AvaTax-systemet.
  2. I din Shopify-administratör, gå till produkter och klicka på produkten.
  3. I avsnittet prissättning , klicka på fältet skattekod och ange rätt skattekod.

  4. Klicka på Spara.

Tillämpa skattekoder för flera produkter och varianter

Tillämpa skattekoder på flera produkter och varianter samtidigt genom att använda massredigeraren för produkter i din Shopify-admin.

Skattekoder kan också tillämpas med Shopify Admin API genom att ställa in egenskapen tax_code med slutpunkter för produkt eller produktvariant.

Inaktivera Avalara AvaTax

Om du inte vill använda Avalara AvaTax i din Shopify-butik kan du inaktivera tjänsten.

När du inaktiverar Avalara AvaTax slutar din Shopify-butik att använda Avalara AvaTax för att beräkna dina skatter och börjar använda Shopifys inbyggda skattemotor.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. Klicka på inaktivera i avsnittet skattetjänster.

När du har inaktiverat Avalara AvaTax-appen beräknas dina skatter med hjälp av Shopifys inbyggda skattemotor.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis