Ställ in dina Avalara-skattekoder

När du har anslutit ditt Avalara-konto till Shopify kan du ställa in Avalaras skattekoder för dina produkter. Detta gör det möjligt för dig att debitera skatt i din butik med hjälp av Avalaras tjänster istället för Shopifys inbyggda skattemotor.

Plus Avalara AvaTax kan endast läggas till i Shopify Plus-planer.

Standardskattekoder

Avalaras skattekoder är unika etiketter som du kan tillämpa för produkter och varianter i din butik. Skattekoder identifierar den kategori som en produkt tillhör och fastställer de skatteregler som gäller för en produkt baserat på den plats där den säljs.

När du använder Avalara AvaTax tilldelas initialt dina produkter standardskattekod P000000. Om du säljer produkter eller tjänster som behöver använda en annan kod, kan du ändra skattekod för dessa produkter.

Ställ in dina skattesatser

Innan du konfigurerar dina Avalara AvaTax-skattekoder, se till att du slutför följande uppgifter i din Shopify-admin och i ditt Avalara-konto:

  • I din Shopify-admin ställer du in dina skattesatser. Om Avalaras tjänst tillfälligtvis är otillgänglig, kommer Shopifys skatteinställningar att tillhandahålla skattesatserna för dina produkter och frakt.

  • I ditt Avalara AvaTax konto, Konfigurera din förbindelsejurisdiktion för att informera AvaTax när och var ditt företag kommer att beräkna och rapportera skatt. Om du genomför försäljning i jurisdiktioner som du inte har angett i Avalara AvaTax kommer den resulterande skatteberäkningen att returnera värdet noll.

  • Om du använder Shopify POS för att sälja på en annan plats, måste du göra följande uppgifter i Avalara:

  • Verifiera att all nödvändig skatteinformation som du har angett är densamma i både Shopify och Avalara.

Ange Ava-skattekoden för en produkt

AvaTax lägger till en standardskattekod för varje produkt i din Shopify-butik. Standardskattekod för fysiska varor är P000000.

För varje produkt eller variant i din Shopify-admin, se till att skattekoden är inställd på Avalaras skattekod för den produkten.

Steg:

  1. Slå upp skattekod för din produkt i AvaTax-systemet.

  2. I din Shopify-administratör, gå till produkter och klicka på produkten.

  3. I avsnittet prissättning , klicka på fältet skattekod och ange rätt skattekod.

Obs! Om du lämnar produkt-koden tom kommer Avalara ge din produkt eller variant standard-koden för skatt på fysiska varor, P000000.

  1. Klicka på Spara.

Tillämpa skattekoder för flera produkter och varianter

Du kan tillämpa skattekoder på flera produkter och varianter samtidigt genom att använda resurserna för produkten eller produktvarianten i Shopify-administratören API, eller genom att använda massredigeraren för produkter i din Shopify-administratör.

I följande exempel har PC040101 lagts till för varianten Acme Apron:

PUT /admin/variants/variant[id]

{
"variant": {
"option1": "Acme Apron",
"price": "99.00",
"tax_code":"PC040101"
}
}

I följande exempel läggs skattekoden PC040413 till i produktvarianten ungdom:

{
"product": {
"title": "Tests-12345",
"body_html": "Hi",
"vendor": "Burton",
"product_type": "Snowboard boots",
"variants": [
{
"option1": "Youth",
"price": "10.00",
"sku": 123,
"tax_code": "PC040413"

},
{
"option1": "Adult",
"price": "20.00",
"sku": "123"
}
]
}
}

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis