ตั้งค่ารหัสภาษี Avalara ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax เข้ากับ Shopify คุณจะสามารถตั้งค่ารหัสภาษี Avalara ให้สินค้าของคุณได้ โดยการตั้งค่ารหัสภาษีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณโดยใช้บริการของ Avalara แทนเครื่องมือด้านภาษีที่มีอยู่ภายใน Shopify

รหัสภาษีเริ่มต้น

รหัสภาษีของ Avalara AvaTax คือป้ายระบุแบบไม่ซ้ำกันที่คุณสามารถนำไปใช้กับสินค้าและตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณได้ โดยรหัสภาษีจะระบุถึงประเภทที่เหมาะกับสินค้าและกำหนดกฎภาษีที่ใช้กับสินค้าโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่ขายได้

เมื่อคุณเริ่มใช้ Avalara AvaTax แล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการกำหนดรหัสเป็น P000000 ซึ่งเป็นรหัสภาษีเริ่มต้น หากคุณกำลังขายสินค้าหรือบริการที่ต้องใช้รหัสอื่น คุณสามารถเปลี่ยนรหัสภาษีสำหรับสินค้าเหล่านั้นได้

กำหนดอัตราการเก็บภาษีของคุณเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดค่ารหัสภาษี AvaTax Avalara ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการงานต่อไปนี้ในส่วน Shopify admin และในบัญชีผู้ใช้ Avalara ของคุณ:

 • ในส่วน Shopify admin ของคุณให้ตั้งค่าอัตราภาษีของคุณ หากบริการของ Avalara ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจะมีการใช้การตั้งค่าภาษีของ Shopify เพื่อเป็นอัตราภาษีสำหรับสินค้าและการขนส่งของคุณ

 • ในบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ของคุณ ให้ตั้งค่าความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีเพื่อแจ้งให้ AvaTax AvaTax ทราบว่าบริษัทของคุณจะคำนวณและรายงานภาษีเมื่อใดและในตำแหน่งที่ตั้งใด หากคุณขายสินค้าในเขตอำนาจภาษีที่คุณยังไม่ได้ตั้งค่าบน Avalara AvaTax ผลลัพธ์การคำนวนภาษีจะออกมาเป็นศูนย์

 • หากคุณใช้ Shopify POS ในการขายสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณจะต้องดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ใน Avalara AvaTax:

 • ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จำเป็นซึ่งคุณให้ไว้บน Shopify และ Avalara AvaTax นั้นตรงกันทั้งหมด

ตั้งค่ารหัส AvaTax สำหรับสินค้า

AvaTax เพิ่มรหัสภาษีเริ่มต้นให้กับสินค้าแต่ละรายการในร้านค้า Shopify ของคุณ รหัสภาษีเริ่มต้นสำหรับสินค้าที่จับต้องได้คือ P000000

สำหรับสินค้าหรือตัวเลือกรูปแบบสินค้าแต่ละรายการในส่วน Shopify admin ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสภาษีถูกกำหนดเป็นรหัสภาษีของ Avalaraสำหรับสินค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ค้นหารหัสภาษีสำหรับสินค้าของคุณในระบบ Avalara AvaTax

 2. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้าแล้วคลิกที่สินค้า

 3. ในส่วนการกำหนดราคา ให้คลิกช่องรหัสภาษีแล้วป้อนรหัสภาษีที่ต้องการ

 1. คลิกที่บันทึก

ใช้รหัสภาษีสำหรับสินค้าและตัวเลือกรูปแบบสินค้าหลายรายการ

คุณสามารถใช้รหัสภาษีกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้โดยใช้แหล่งข้อมูลสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใน API ของส่วน Shopify admin หรือใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

ในตัวอย่างต่อไปนี้รหัสภาษี PC040101 จะถูกเพิ่มเข้าไปยังตัวเลือกสินค้าของ Acme Apron ดังนี้:

PUT /admin/variants/variant[id]:

{
 "variant": {
  "option1": "Acme Apron",
  "price": "99.00",
  "tax_code":"PC040101"
 }
}

ในตัวอย่างต่อไปนี้รหัสภาษี PC040413 จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัวเลือกรูปแบบสินค้า Youth:

{
 "product": {
  "title": "Tests-12345",
  "body_html": "Hi",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard boots",
  "variants": [
   {
    "option1": "Youth",
    "price": "10.00",
    "sku": 123,
    "tax_code": "PC040413"
   },
   {
    "option1": "Adult",
    "price": "20.00",
    "sku": "123"
   }
  ]
 }
}

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี