จัดการรหัสภาษี Avalara และบัญชีผู้ใช้ Avalara ของคุณ

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ที่ใช้งานอยู่และเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถตั้งค่ารหัสภาษี Avalara ให้สินค้าของคุณ การตั้งค่ารหัสภาษีช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณโดยใช้บริการของ Avalara แทนเครื่องมือภาษีในตัวของ Shopify

รหัสภาษีเริ่มต้น

รหัสภาษีของ Avalara AvaTax คือป้ายระบุแบบไม่ซ้ำกันที่คุณสามารถนำไปใช้กับสินค้าและตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณได้ โดยรหัสภาษีจะระบุถึงหมวดหมู่ที่เหมาะกับสินค้าและกำหนดกฎภาษีที่ใช้กับสินค้าโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่ขายได้

เมื่อคุณเริ่มใช้ Avalara AvaTax แล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการกำหนดรหัสเป็น P000000 ซึ่งเป็นรหัสภาษีเริ่มต้น หากคุณกำลังขายสินค้าหรือบริการที่ต้องใช้รหัสอื่น คุณสามารถเปลี่ยนรหัสภาษีสำหรับสินค้าเหล่านั้นได้

กำหนดอัตราการเก็บภาษีของคุณเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดค่ารหัสภาษี AvaTax Avalara ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการงานต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify และในบัญชีผู้ใช้ Avalara ของคุณ:

  • ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ตั้งค่าอัตราภาษีของคุณ หากบริการของ Avalara ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว จะมีการใช้การตั้งค่าภาษีของ Shopify เพื่อเป็นอัตราภาษีสำหรับสินค้าและการขนส่งของคุณ
  • ในบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax ของคุณ ให้ตั้งค่าความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีเพื่อแจ้งให้ AvaTax AvaTax ทราบว่าบริษัทของคุณจะคำนวณและรายงานภาษีเมื่อใดและในตำแหน่งที่ตั้งใด หากคุณขายสินค้าในเขตอำนาจภาษีที่คุณยังไม่ได้ตั้งค่าบน Avalara AvaTax ผลลัพธ์การคำนวนภาษีจะออกมาเป็นศูนย์
  • หากคุณใช้ Shopify POS ในการขายสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณจะต้องดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ใน Avalara AvaTax:

  • ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จำเป็นซึ่งคุณให้ไว้บน Shopify และ Avalara AvaTax นั้นตรงกันทั้งหมด

ตั้งค่ารหัส AvaTax สำหรับสินค้า

AvaTax เพิ่มรหัสภาษีเริ่มต้นให้กับสินค้าแต่ละรายการในร้านค้า Shopify ของคุณ รหัสภาษีเริ่มต้นสำหรับสินค้าที่จับต้องได้คือ P000000

สำหรับสินค้าหรือตัวเลือกรูปแบบสินค้าแต่ละรายการในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสภาษีถูกกำหนดเป็นรหัสภาษีของ Avalaraสำหรับสินค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

  1. ค้นหารหัสภาษีสำหรับสินค้าของคุณในระบบ Avalara AvaTax
  2. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้าแล้วคลิกที่สินค้า
  3. ในส่วนการกำหนดราคา ให้คลิกช่องรหัสภาษีแล้วป้อนรหัสภาษีที่ต้องการ

  4. คลิกที่บันทึก

ใช้รหัสภาษีสำหรับสินค้าและตัวเลือกรูปแบบสินค้าหลายรายการ

ใช้รหัสภาษีกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกันโดยใช้ เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ สำหรับสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสภาษีกับ Shopify Admin API ได้โดยการตั้งค่าปลายทางของtax_codeสินค้า หรือ ตัวเลือกสินค้า

ปิดใช้งาน Avalara AvaTax

หากคุณไม่ต้องการใช้ Avalara AvaTax ในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานบริการนี้ได้

เมื่อคุณปิดใช้งาน Avalara AvaTax ร้านค้า Shopify ของคุณจะหยุดใช้งาน Avalara AvaTax ในการคำนวณภาษีของคุณและเริ่มใช้งานเครื่องมือด้านภาษีที่มีอยู่ภายใน Shopify

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
  2. ในส่วนบริการด้านภาษีให้คลิกปิดใช้งาน

หลังจากที่คุณปิดใช้งานแอป Avalara AvaTax ระบบจะคำนวณภาษีของคุณโดยใช้เครื่องมือด้านภาษีที่มีอยู่ภายใน Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี