Kết nối tài khoản Avalara với ứng dụng AvaTax

Để sử dụng Avalara AvaTax, bạn cần cài đặt ứng dụng Avalara AvaTax trong trang quản trị Shopify, sau đó, kết nối ứng dụng AvaTax với tài khoản sản xuất hoặc tài khoản sandbox Avalara hiện tại hoặc tạo tài khoản Avalara sản xuất mới.

Những lưu ý khi sử dụng Avalara AvaTax

Trước khi cài đặt và kết nối Avalara AvaTax với Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau.

 • Ứng dụng Avalara AvaTax hỗ trợ thu thuế GTGT nhưng không hỗ trợ miễn thuế GTGT. Avalara không thể thu thập ID thuế GTGT bắt buộc phải có đối với báo cáo miễn trừ và đơn hàng trả lại.
 • Nếu bạn hoàn tiền trong Shopify mà không chọn mặt hàng hoặc số lượng trả về kho, Avalara AvaTax sẽ không tạo tài liệu trả lại.
 • Hoàn tiền một phần không được báo cáo trong Avalara AvaTax. Nếu hoàn tiền một phần, bạn phải điều chỉnh báo cáo theo cách thủ công.
 • Một số dịch vụ bên thứ ba gửi báo cáo đến Avalara, ví dụ như eBay, trong khi những dịch vụ khác không, ví dụ như Amazon hoặc Facebook. Báo cáo từ dịch vụ bên thứ ba có thể dẫn đến thông tin đơn hàng trùng lặp trong Avalara AvaTax. Nếu có dịch vụ gửi báo cáo đơn hàng cho Avalara AvaTax, bạn có thể thay đổi cài đặt để ngăn Shopify báo cáo các đơn hàng đó. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu, mở cài đặt Avalara AvaTax và bỏ chọn Gửi tài liệu đến AvaTax.
 • Avalara chỉ hoạt động trên trang thanh toán của Shopify và sẽ không hoạt động với các ứng dụng thay thế trang thanh toán. Các ứng dụng này bao gồm cả Facebook và Instagram của Meta.

 • Đơn hàng được thực hiện khi cổng thanh toán ở chế độ thử nghiệm sẽ do Avalara AvaTax tính toán nhưng không cam kết với Avalara và không xuất hiện trong phần mềm này.

Cài đặt và kết nối Avalara AvaTax

Nếu có tài khoản Sandbox Avalara, hay còn được gọi là tài khoản thử nghiệm, bạn có thể sử dụng tài khoản này để kết nối với ứng dụng AvaTax.

Kết nối ứng dụng Avalara AvaTax với trang quản trị Shopify bằng một trong hai cách sau:

 • Sử dụng tài khoản Avalara hiện có.
 • Tạo tài khoản Avalara mới, sau đó kết nối ứng dụng AvaTax với trang quản trị Shopify.

Sau khi kết nối tài khoản, hãy thực hiện những việc sau:

 • Thiết lập mã số thuế. Mã số thuế xác định danh mục sản phẩm và xác định quy tắc thuế áp dụng cho sản phẩm dựa trên địa điểm bán sản phẩm.
 • Thiết lập cài đặt Shopify Tax dù rằng bạn sử dụng Avalara AvaTax. Nếu Avalara AvaTax tạm thời không hoạt động, thuế suất Shopify của bạn sẽ được sử dụng để tính thuế cho đơn hàng.

Hủy kích hoạt Avalara AvaTax

Nếu không muốn sử dụng Avalara AvaTax trong cửa hàng Shopify, hãy hủy kích hoạt dịch vụ.

Khi bạn hủy kích hoạt Avalara AvaTax, cửa hàng Shopify sẽ dừng sử dụng Avalara AvaTax để tính thuế và bắt đầu sử dụng công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Trong mục Tax services (Dịch vụ thuế), nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Sau khi bạn hủy kích hoạt ứng dụng Avalara AvaTax, thuế của bạn sẽ được tính bằng công cụ thuế tích hợp của Shopify.

Kích hoạt lại Avalara AvaTax

Avalara phải nằm trong gói Shopify Plus của bạn để được kích hoạt lại. Nếu Dịch vụ thuế không hiển thị trên trang Thuế và thuế nhập khẩu, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Nhấp vào Reactivate (Kích hoạt lại) và xem lại cài đặt của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí