Apptyper

Du kan legge til to ulike typer apper i Shopify-butikken: offentlige og tilpassede. Du kan bruke Shopify-apper til å forbedre Shopify-administrator eller legge til nye funksjoner.

Offentlige apper

Det finnes to typer offentlige apper, oppførte og ikke-oppførte. Du kan installere oppførte apper fra Shopify App Store. Ikke-oppførte apper vises ikke i søkeresultater eller kategorier i Shopify App Store. Du kan i stedet installere dem fra appens App Store-oppføring eller fra utviklerens nettsted.

Både oppførte og ikke-oppførte apper må bestå Shopifys gjennomgangsprosess for apper.

Egendefinerte apper

Tilpassede apper kan brukes til å legge til funksjoner i Shopify-administrator eller bygge ut nettbutikken til andre plattformer med tilpassede butikkfronter. Tilpassede apper bygges eksklusivt for din Shopify-butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store.

En ekstern apputvikler kan lage en tilpasset app for deg uten å behøve API-tilgang til butikken din eller tilgang til Shopify-administrator. Du kan installere en tilpasset app ved å klikke på en installasjonskobling du får av apputvikleren.

Hvis du jobber med en utvikler du stoler på, eller hvis du lager din egen tilpassede app, kan du også opprette og installere en egendefinert app i Shopify-administrator.

Utkastsapper

Utkastsapper brukes av Shopify-partnere under utvikling, og kan bare installeres i utviklingsbutikker for testformål. Installering av en utkastsapp i en utviklingsbutikk deaktiverer butikkoverføring permanent.

Utkastapper kan kun installeres i butikken din etter Shopifys gjennomgang, eller når de er konvertert til en egendefinert app.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis