Apptyper

Du kan bruke apper til å forbedre Shopify-administrator eller legge til nye funksjoner. Det er to ulike typer apper du kan legge til i Shopify-butikken: offentlig og tilpasset.

Offentlige apper

Det finnes to typer offentlige apper, oppførte og ikke-oppførte. Både oppførte og ikke-oppførte apper må bestå Shopifys gjennomgangsprosess for apper, og kan installeres fra Shopify App Store.

Hvis en app ikke er oppført vises den ikke i søkeresultater eller kategorier i Shopify App Store. I stedet kan du installere den fra appens oppføring i App Store eller direkte fra utviklerens nettsted.

Built for Shopify

Noen offentlige apper i Shopify App Store er fremhevet med taggen Built for Shopify. Dette identifiserer apper som har bestått et strengt sett med standarder for kvalitet, sikkerhet og ytelse.

Built for Shopify-apper vises høyere i søkeresultater, og kan også vises som anbefalinger på startsiden i Shopify App Store, eller i Shopify-administrator.

Tilpassede apper

Tilpassede apper kan brukes til å legge til funksjoner i Shopify-administrator eller bygge ut nettbutikken til andre plattformer med tilpassede butikkfronter. Tilpassede apper bygges eksklusivt for din Shopify-butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store.

En ekstern apputvikler kan lage en tilpasset app for deg uten å behøve API-tilgang til butikken din eller tilgang til Shopify-administrator. Du kan installere en tilpasset app ved å klikke på en installasjonskobling du får av apputvikleren.

Hvis du jobber med en utvikler du stoler på, eller hvis du lager din egen tilpassede app, kan du også opprette og installere en tilpasset app i Shopify-administrator.

Utkastapper

Utkastsapper brukes av Shopify-partnere under utvikling, og kan bare installeres i utviklingsbutikker for testformål. Installering av en utkastsapp i en utviklingsbutikk deaktiverer butikkoverføring permanent.

Utkastapper kan kun installeres i butikken din etter Shopifys gjennomgang, eller når de er konvertert til en tilpasset app.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis