Apptyper

Du kan legge til tre ulike typer apper i Shopify-butikken din: offentlig, egendefinert og privat. Du kan bruke Shopify-apper til å forbedre Shopify-administrator eller legge til nye funksjoner.

Offentlige apper

Det finnes to typer offentlige apper, oppførte og ikke-oppførte. Du kan installere oppførte apper fra Shopify App Store. Ikke-oppførte apper vises ikke i søkeresultater eller kategorier i Shopify App Store. Du kan i stedet installere dem fra appens App Store-oppføring eller fra utviklerens nettsted.

Både oppførte og ikke-oppførte apper må bestå Shopifys gjennomgangsprosess for apper.

Egendefinerte apper

Tilpassede apper kan brukes til å legge til funksjoner i Shopify-administrator eller bygge ut nettbutikken til andre plattformer med tilpassede butikkfronter. Tilpassede apper bygges eksklusivt for din Shopify-butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store.

En ekstern apputvikler kan lage en tilpasset app for deg uten å behøve API-tilgang til butikken din eller tilgang til Shopify-administrator. Du kan installere en tilpasset app ved å klikke på en installasjonskobling du får av apputvikleren.

Private apper

Private apper er bare tilgjengelige for din butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store. Du kan opprette en privat app for butikken din i Shopify-administrator.

Hvis du jobber med en ekstern apputvikler, må du gi dem API-tilgang til butikken din og tilgang til Shopify-administrator. Hvis du ikke er komfortabel med å gi utvikleren denne tilgangen, kan du vurdere å be dem om å bygge en tilpasset app til deg.

Utkastsapper

Utkastsapper brukes av Shopify-partnere under utvikling, og kan bare installeres i utviklingsbutikker for testformål. Installering av en utkastsapp i en utviklingsbutikk deaktiverer butikkoverføring permanent.

Utkastapper kan kun installeres i butikken din etter Shopifys gjennomgang, eller når de er konvertert til en egendefinert app.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis