Apptyper

Du kan bruke apper til å forbedre Shopify-administrator eller legge til nye funksjoner. Gå gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om ulike typer apper du kan legge til i Shopify-butikken:

Apptyper
Apptype Beskrivelse
Offentlige apper
 • Det finnes to typer offentlige apper, oppførte og ikke-oppførte. Både oppførte og ikke-oppførte apper må bestå Shopifys gjennomgangsprosess for apper, og kan installeres fra Shopify App Store.
 • Noen offentlige apper er fremhevet med Built for Shopify-taggen i Shopify App Store. Denne taggen identifiserer apper som har bestått et strengt sett med standarder knyttet til kvalitet, sikkerhet og ytelse. Du finner også offentlige apper som er utviklet av Shopify. Disse appene er vanligvis gratis og støttes av Shopify.
 • Ikke-oppførte offentlige apper vises ikke i søkeresultater eller kategorier i Shopify App Store. Du kan installere en ikke-oppført app fra appens App Store-oppføring eller direkte fra utviklerens nettsted.
 • Egendefinerte apper
 • Tilpassede apper kan brukes til å legge til funksjoner i Shopify-administrator eller bygge ut nettbutikken til andre plattformer med tilpassede butikkfronter. Tilpassede apper bygges eksklusivt for din Shopify-butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store.
 • En ekstern apputvikler kan lage en tilpasset app for deg uten å behøve API-tilgang til butikken din eller tilgang til Shopify-administrator. Du kan installere en tilpasset app ved å klikke på en installasjonskobling du får av apputvikleren.
 • Utkastsapper
 • Utkast-apper brukes av Shopify-partnere under utviklingen, og kan bare installeres i utviklingsbutikker for testformål. Installering av en utkast-app i en utviklingsbutikk deaktiverer butikkoverføringen permanent.
 • Utkastapper kan først installeres i butikken etter Shopify-gjennomgangen eller etter at en utkastapp konverteres til en tilpasset app.
 • I denne delen

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis