Apptyper

Du kan legge til tre ulike typer apper i Shopify-butikken din: offentlig, egendefinert og privat. Du kan bruke Shopify-apper til å forbedre Shopify-administrator eller legge til nye funksjoner.

Offentlige apper

Det finnes to typer offentlige apper, oppførte og ikke-oppførte. Du kan installere oppførte apper fra Shopify App Store. Ikke-oppførte apper vises ikke i søkeresultater eller kategorier i Shopify App Store. Du kan i stedet installere dem fra appens App Store-oppføring eller fra utviklerens nettsted.

Både oppførte og ikke-oppførte apper må bestå Shopifys gjennomgangsprosess for apper.

Egendefinerte apper

Egendefinerte apper kan bare installeres på én enkelt Shopify-butikk, og er ikke oppført i Shopify App Store. Du kan installere en egendefinert app i butikken din ved å bruke en installasjonskobling som leveres av appens utvikler.

Private apper

Private apper er bygget eksklusivt for Shopify-butikken din, og er ikke oppført i Shopify App Store. Du kan opprette en privat app for butikken din i Shopify-administrator.

Utkastsapper

Utkastsapper brukes av Shopify Partners under utvikling, og kan kun installeres på utviklingsbutikker for testformål. Hvis du installerer en utkastsapp i en utviklingsbutikk, deaktiveres butikkoverføringen permanent.

Utkastapper kan kun installeres i butikken din etter Shopifys gjennomgang, eller når de er konvertert til en egendefinert app.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis