Egendefinerte apper

En tilpasset app er en app som du eller en utvikler bygger eksklusivt for din Shopify-butikk (i motsetning til en offentlig app, som er bygget for å brukes av mange butikker). Du kan bruke tilpassede apper til å legge til funksjoner i Shopify-administrator, få tilgang til butikkens data direkte ved hjelp av Shopifys API-er, eller utvide nettbutikken din til andre plattformer med Butikkfront-API-et.

Utvikling av en tilpasset app krever kunnskap om utvikling, og kan være utfordrende. Hvis du trenger hjelp med å utvikle tilpassede apper for butikken, kan du leie inn en Shopify-partner. Finn ut mer om å leie inn en Shopify-partner.

Hvis du ønsker at en samarbeidskonto eller personalkonto skal opprette, redigere eller slette tilpassede apper, kan du gi dem tillatelsen Utvikle apper. Samarbeidspartneren eller personalkontoen må også ha de relevante tillatelsene for å angi bestemte API-omfang.

Egendefinerte PII-apper på nivå 2

Tillatelser styrer hvilken type informasjon en app kan lese eller endre fra butikken for funksjonene den utfører.

Personlig identifiserbar informasjon (PII) er informasjon som alene eller kombinert unikt kan identifisere en enkeltperson. Apper som du installerer fra Shopify App Store, har tilgang til ulike typer PII når de bruker informasjon om butikken, kunder, bestillinger eller andre forretningsdata. For å få tilgang til egendefinerte PII-apper på nivå 2, må butikken din være på Shopify-abonnement eller høyere.

Aktiver utvikling av tilpassede apper fra Shopify-administrator

Før du kan opprette en tilpasset app for butikken, må du aktivere utvikling av tilpassede apper. Du må være butikkeier eller et personalmedlem med tillatelsen Aktiver apputvikling for å aktivere utvikling av tilpassede apper.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Tillat utvikling av tilpassede apper.

 4. Les advarselen og informasjonen som er oppgitt, og klikk deretter på Tillat utvikling av tilpassede apper.

Opprett og installer en tilpasset app

Når du har aktivert utvikling av tilpassede apper, kan du opprette og installere en tilpasset app i Shopify-administrator. Du må angi API-omfang for å bestemme hvilke deler av butikken den tilpassede appen har tilgang til. Når appen er installert, mottar du tilgangstokener, som appen bruker for å få tilgang til informasjon fra butikken med Shopifys API-er.

Butikkeieren, og samarbeidspartnere og personalmedlemmer med relevante tillatelser, kan opprette og installere tilpassede apper.

Opprett appen

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Opprett en tilpasset app.

 4. I det modale vinduet angir du Appnavn og velger en apputvikler. Apputvikleren kan være butikkeieren, eller en hvilken som helst personal- eller samarbeidskonto med tillatelsen Utvikle apper.

 5. Klikk på Opprett app.

Velg API-omfang

Når du har opprettet en tilpasset app, kan du tilordne API-omfang til den. En tilpasset app kan ha Admin API-omfang, Storefront API-omfang eller begge deler, avhengig av appens krav. Du må velge minst ett omfang før du installerer appen.

Trinn:

 1. Klikk på Velg omfang.
 2. Velg API-omfangene du tilordner til appen i seksjonen tilgangsomfang for administrator-API.

  1. Valgfritt: Angi API-versjonen du vil bruke for webhook-abonnementer.
  2. Valgfritt: Du kan sette opp Google Cloud Pub/Sub for å håndtere webhook-abonnementer for appen. I seksjonen Google Cloud Pub/Sub kopierer du adressen til Shopify-tjenestekontoen og bruker den til å konfigurere Google Cloud Pub/Sub-kontoen.
  3. Valgfritt: Du kan sette opp Amazon EventBridge for å håndtere webhook-abonnementer for appen. I Amazon EventBridge-seksjonen klikker du på Opprett kilde.
 3. I seksjonen Tilgangsomfang for Butikkfront-API velger du API-omfangene du vil tilordne til appen.

 4. Klikk på Lagre.

Installer appen og få API-tilgangstokener

Etter at du har angitt API-omfang for appen din, kan du installere appen. Du får API-tilgangstokenene dine når du installerer. Avhengig av hvilke API-omfang du har tilordnet appen, får du et Administrator-API-tilgangstoken, et tilgangstoken for Butikkfront-API, eller begge deler.

Trinn:

 1. Klikk på Installer app.
 2. I modalvinduet klikker du på Installer app.
 3. Få tilgangstokenet:
  • Hvis du har valgt Admin API-omfang for appen, kan du gå til seksjonen Admin API-tilgangstoken og klikke på Vis token én gang. Etter å ha vist hele tilgangstokenet første gang denne siden åpnes, vil siden bare vise de fire siste sifferne i tilgangstokenet ved etterfølgende besøk.
  • Hvis du valgte Butikkfront-API-omfang for appen, kan du gå til seksjonen Tilgangstoken for Butikkfront-API og kopiere tokenet. I motsetning til tilgangstokenet for Administrator-API, er tilgangstokenet for Butikkfront-API alltid tilgjengelig på denne siden.

Få API-påloggingsinformasjonen for en tilpasset app

Du kan se Storefront-tilgangstokenet, API-nøkkelen og API-hemmeligheten for en tilpasset app fra appens side med API-påloggingsinformasjon. Du kan også se Admin API-tilgangstokenet, men etter å ha vist det første gang siden åpnes, kan du bare se de fire siste sifrene i tokenet.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil ha påloggingsinformasjonen for.

 4. Klikk på API-påloggingsinformasjon.

Oppdater Administrator API-omfang for en tilpasset app

Hvis du er en butikkeier, eller en samarbeidspartner eller et personalmedlem med relevante tillatelser, kan du oppdatere omfang for en tilpasset app.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Konfigurasjon.

 5. I seksjonen Integrasjon av Administrator-API klikker du på Rediger.

  • Hvis du ikke tidligere har tilordnet noen omfang for Administrator-API, klikker du på Konfigurer.
 6. Velg omfangene du vil tilordne til appen.

 7. Valgfritt: Angi API-versjonen du vil bruke for webhook-abonnementer.

 8. Valgfritt: Du kan konfigurere Google Cloud Pub/Sub til å håndtere abonnementer for appen. Kopier Shopify-tjenestekontoadresse fra seksjonen Google Cloud Pub/Sub, og bruk den for å konfigurere Google Cloud Pub/Sub-kontoen.

 9. Valgfritt: Du kan konfigurere Amazon EventBridge til å håndtere webhookabonnementer for appen. Klikk på Opprett kilde i seksjonen Amazon EventBridge.

 10. Klikk på Lagre.

Hvis appen er installert i butikken, vil du ikke kunne klikke på Lagre med mindre minst ett omfang er valgt, eller hvis appen er tilordnet Butikkfront-API-omfang.

Oppdater tilgangsomfang for Storefront API for en tilpasset app

Hvis du er en butikkeier, eller en samarbeidspartner eller et personalmedlem med relevante tillatelser, kan du oppdatere omfang for en tilpasset app.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Konfigurasjon.

 5. I seksjonen Integrasjon av Butikkfront-API klikker du på Rediger.

  • Klikk på Konfigurer hvis du ikke tidligere har tilordnet noen omfang for Butikkfront-API.
 6. Velg omfangene du vil tilordne til appen.

 7. Valgfritt: Hvis appen integreres med iOS Buy Software Development Kit (SDK), kan du gjøre nødvendige endringer i seksjonen iOS Buy SDK. Du kan bare gjøre endringer i denne seksjonen hvis appen allerede er installert.

 8. Valgfritt: Hvis appen er integrert med Android Buy SDK, kan du gjøre nødvendige endringer i Android Buy SDK-seksjonen. Du kan bare gjøre endringer i denne seksjonen hvis appen allerede er installert.

 9. Klikk på Lagre.

Hvis appen er installert i butikken, vil du ikke kunne klikke på Lagre med mindre minst ett omfang er valgt, eller hvis appen er tilordnet Butikkfront-API-omfang.

Oppdater innstillinger for en tilpasset app

Du kan oppdatere navnet og beskrivelsen av appen samt apputvikleren.

Hvis du angir apputvikleren til en personal- eller samarbeidskonto, og senere sletter denne kontoen, vil butikkeieren som standard bli apputvikler.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil oppdatere.

 4. Klikk på Appinnstillinger.

 5. For å endre navn eller beskrivelse angir du et nytt Appnavn eller Appbeskrivelse.

 6. Velg en Primær apputvikler for å endre hvilken apputvikler som er knyttet til appen.

 7. Valgfritt: For å varsle en annen e-postadresse om utviklingsoppdateringer for denne appen kan du oppgi e-postadressen under Kontakt for utviklingsoppdateringer.

 8. Klikk på Lagre.

Avinstaller en tilpasset app

Når du avinstallerer en tilpasset app, trekkes tilgangstoken for Admin og Storefront API tilbake, webhooker og oppfyllelsestjenester som er registrert under appen fjernes, og appen har ikke tilgang til butikkdata. Hvis du installerer appen på nytt, får du nye tilgangstokener.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på navnet til appen du vil avinstallere.

 4. Klikk på Avinstaller app.

Slett en tilpasset app

Når du sletter en tilpasset app, kan den ikke gjenopprettes. Hvis du ønsker å midlertidig deaktivere en app i butikken uten å slette den, kan du avinstallere appen i stedet.

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Utvikle apper.

 3. Klikk på Appinnstillinger.

 4. Klikk på Slett app.

API-omfangstillatelser for tilpassede apper

Samarbeidskontoer og personalkontoer kan bare angi API-omfang for tilpassede apper hvis kontoen har tillatensen Utvikle apper, samt eventuelle andre personaltillatelser knyttet til API-omfangene de angir.

Du bør snakke med apputvikleren for å finne ut hvilke kontotillatelser og API-omfang som kreves for at den tilpassede appen skal fungere. Sørg for at du forstår og er komfortabel med tillatelsene du gir til utvikleren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis