Gepersonaliseerde apps

Een gepersonaliseerde app is een app die jij of een ontwikkelaar exclusief voor jouw Shopify-winkel bouwt (in tegenstelling tot een openbare app, die is gebouwd om door veel winkels te worden gebruikt). Met gepersonaliseerde apps kun je functies toevoegen aan je Shopify-beheercentrum, rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens van je winkel met behulp van de API's van Shopify of je onlinewinkel uitbreiden naar andere platforms met behulp van de API voor webwinkels.

Het aanmaken van een gepersonaliseerde app vereist kennis van de ontwikkeling en kan een uitdaging zijn. Als je hulp nodig hebt bij het aanmaken van gepersonaliseerde apps voor je winkel, kun je een Shopify Expert inhuren. Meer informatie over het inhuren van Shopify Experts.

Als je wilt dat een samenwerkings- of medewerkersaccount gepersonaliseerde apps aanmaakt, bewerkt of verwijdert, kun je hen de machtiging Apps ontwikkelen geven. Het samenwerkings- of medewerkersaccount moet ook derelevante machtigingen hebben om bepaalde API-scopes in te stellen.

De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps inschakelen in het Shopify-beheercentrum

Schakel de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps in voordat je een gepersonaliseerde app voor je winkel maakt. Alleen de winkeleigenaar of een medewerker met de machtiging App-ontwikkeling inschakelen kan de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps inschakelen.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps toestaan.

 4. Lees de waarschuwing en de geboden informatie en klik op De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps toestaan.

Een gepersonaliseerde app aanmaken en installeren

Nadat je de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps hebt ingeschakeld, kun je een gepersonaliseerde app aanmaken en installeren in je Shopify-beheercentrum. Je moet API-scopes instellen om te bepalen tot welke delen van je winkel de gepersonaliseerde app toegang heeft. Nadat de app is geïnstalleerd, ontvang je toegangstokens waarmee de app toegang krijgt tot informatie uit je winkel met behulp van de API's van Shopify.

De winkeleigenaar en samenwerkers en medewerkers met de relevante machtigingen kunnen gepersonaliseerde apps aanmaken en installeren.

De app aanmaken

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op Een gepersonaliseerde app aanmaken.

 4. Voer in het modale venster de naam van de app in en selecteer een app-ontwikkelaar. De app-ontwikkelaar kan de winkeleigenaar of elk medewerkers- of samenwerkingsaccount zijn met de machtiging Apps ontwikkelen.

 5. Klik op App aanmaken.

API-scopes selecteren

Nadat je een gepersonaliseerde app hebt aangemaakt, kun je er API-scopes aan toewijzen. Een gepersonaliseerde app kan Admin API-scopes, API-scopes voor webwinkels of beide hebben, afhankelijk van de vereisten van de app.

 1. Klik op Scopes selecteren.
 2. Selecteer in de sectie API-toegangsscopes beheerder de API-scopes die je aan de app wilt toewijzen.

 3. Selecteer in de sectie API-toegangsscopes voor webwinkels de API-scopes die je aan de app wilt toewijzen.

 4. Klik op Opslaan.

De app installeren en de API-toegangstokens ontvangen

Nadat je API-scopes voor je app hebt ingesteld, kun je de app installeren. Je krijgt je API-toegangstokens na de installatie. Afhankelijk van de API-scopes die je aan de app hebt toegewezen, ontvang je een toegangstoken beheerders-API, een toegangstoken API voor webwinkels of beide.

 1. Klik op Install app.
 2. Klik in het modale venster op App installeren.
 3. Krijg het toegangstoken:
 • Als je beheerders-API-scopes voor de app hebt geselecteerd, ga je naar de sectie Toegangstoken beheerders-API en klik je op Token één keer onthullen.
 • Als je scopes van API voor webwinkels hebt geselecteerd, kun je naar de sectie Toegangstoken API voor webwinkels gaan en je token kopiëren. In tegenstelling tot het toegangstoken beheerders-API is het toegangstoken API voor webwinkel altijd beschikbaar op deze pagina.

Nadat je het volledige toegangstoken één keer hebt onthuld, toont deze pagina alleen de laatste 4 cijfers van het toegangstoken ter informatie.

De API-inloggegevens voor een gepersonaliseerde app downloaden

Je kunt het Storefront-toegangstoken, de API-sleutel en het API-geheim voor een gepersonaliseerde app controleren via de pagina API-inloggegevens van de app. Je kunt ook het toegangstoken van de beheerders-API controleren, maar nadat je het één keer hebt onthuld, kun je alleen de laatste vier cijfers van het token controleren.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app waarvoor je de inloggegevens wilt hebben.

 4. Klik op API-inloggegevens.

Beheerders-API-scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Als je een winkeleigenaar bent of een samenwerker of medewerker met de relevante machtigingen, kun je de scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op Configuratie.

 5. Klik in de sectie Integratie van beheerders-API op Bewerken.

Als je nog geen beheerders-API-scopes hebt toegewezen, klik je op Configureren.

 1. Selecteer de scopes die je aan de app wilt toewijzen.
 2. Optioneel: stel de API-versie in die je wilt gebruiken voor webhook-abonnementen.
 3. Optioneel: je kunt Google Cloud Pub/Sub instellen om te werken met webhook-abonnementen voor de app. Kopieer in de sectie Google Cloud Pub/Sub het accountadres van de Shopify-service en configureer hiermee je Google Cloud Pub/Sub-account.
 4. Optioneel: je kunt Amazon EventBridge instellen om te werken met webhook-abonnementen voor de app. Klik in de sectie Amazon EventBridge op Bron aanmaken.

 5. Klik op Opslaan.

Als de app in de winkel is geïnstalleerd, kun je niet op Opslaan klikken tenzij ten minste één scope is geselecteerd of als aan de app scopes van API voor webwinkels zijn toegewezen.

Toegangsscopes van API voor webwinkels voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Als je een winkeleigenaar bent of een samenwerker of medewerker met de relevante machtigingen, kun je de scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op Configuratie.

 5. Klik in de sectie Integratie van API voor webwinkels op Bewerken.

Als je nog geen scopes voor API's voor webwinkels hebt toegewezen, klik je op Configureren.

 1. Selecteer de scopes die je aan de app wilt toewijzen.
 2. Optioneel: als je app met de iOS Buy SDK integreert, kun je eventuele noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in de sectie iOS Buy SDK. Je kunt de wijzigingen in deze sectie aanbrengen als de app al is geïnstalleerd.

Zie de documentatie iOS Buy SDK voor ontwikkelaars voor meer gedetailleerde instructies.

 1. Optioneel: als je app integreert met de Android Buy SDK, kun je eventuele wijzigingen aanbrengen in de sectie Android Buy SDK. Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in deze sectie als de app al is geïnstalleerd.

Zie de documentatie voor Android Buy SDK voor ontwikkelaars voor meer gedetailleerde instructies.

 1. Klik op Opslaan.

Als de app in de winkel is geïnstalleerd, kun je niet op Opslaan klikken tenzij ten minste één scope is geselecteerd of als aan de app scopes van API voor webwinkels zijn toegewezen.

Instellingen voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Je kunt de naam en beschrijving van de app en de app-ontwikkelaar bijwerken.

Als je de app-ontwikkelaar op een medewerkers- of samenwerkingsaccount instelt en dat account later verwijdert, wordt de winkeleigenaar standaard de app-ontwikkelaar.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op App-instellingen.

 5. Voer een nieuwe App-naam of App-beschrijving in om de naam of beschrijving van de app te wijzigen.

 6. Selecteer een Primaire app-ontwikkelaar om een andere app-ontwikkelaar aan de app te koppelen.

 7. Optioneel: om een ander e-mailadres op de hoogte te stellen van ontwikkelingsupdates voor deze app, voer je het e-mailadres in onder Contactpersoon voor ontwikkelingsupdates.

 8. Klik op Opslaan.

Een gepersonaliseerde app verwijderen

Wanneer je een gepersonaliseerde app verwijdert, worden toegangstokens voor beheerders-API's en API's voor webwinkels ingetrokken en heeft je app geen toegang tot winkelgegevens. Als je de app opnieuw installeert, krijg je nieuwe toegangstokens.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt verwijderen.

 4. Klik op App verwijderen.

Een gepersonaliseerde app verwijderen

Wanneer je een gepersonaliseerde app verwijdert, kan deze niet worden hersteld. Als je een app in je winkel tijdelijk wilt uitschakelen zonder deze permanent te verwijderen, kun je de installatie van de app ongedaan maken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op App-instellingen.

 4. Klik op App verwijderen.

API-scopemachtigingen voor gepersonaliseerde apps

Samenwerkings- en medewerkersaccounts kunnen API-scopes alleen instellen voor gepersonaliseerde apps als het account de machtiging Apps ontwikkelen heeft, evenals alle andere medewerkersmachtigingen met betrekking tot de API-scopes die ze hebben ingesteld.

Je moet de ontwikkelaar van je app raadplegen om te bepalen welke accountmachtigingen en API-scopes nodig zijn om de gepersonaliseerde app te laten werken. Zorg ervoor dat je de machtigingen die je aan de ontwikkelaar geeft, begrijpt en je er prettig bij voelt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis