Gepersonaliseerde apps

Een gepersonaliseerde app is een app die jij of een ontwikkelaar exclusief voor jouw Shopify-winkel bouwt (in tegenstelling tot een openbare app, die is gebouwd om door veel winkels te worden gebruikt). Met gepersonaliseerde apps kun je functies toevoegen aan je Shopify-beheercentrum, rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens van je winkel met behulp van de API's van Shopify of je webshop uitbreiden naar andere platforms met behulp van de API voor webwinkels.

Het aanmaken van een gepersonaliseerde app vereist kennis van de ontwikkeling en kan een uitdaging zijn. Als je hulp nodig hebt bij het aanmaken van gepersonaliseerde apps voor je winkel, kun je een Shopify-partner inhuren. Meer informatie over Een Shopify-partner inhuren.

Als je wilt dat een samenwerkings- of medewerkersaccount gepersonaliseerde apps aanmaakt, bewerkt of verwijdert, kun je hen de machtiging Apps ontwikkelen geven. Het samenwerkings- of medewerkersaccount moet ook derelevante machtigingen hebben om bepaalde API-scopes in te stellen.

Aangepaste PII-apps van niveau 2

Machtigingen bepalen welke soorten informatie uit je winkel een app mag openen of wijzigen voor de functies die de app uitvoert.

Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) verwijst naar alle gegevens, zelfstandig of gecombineerd, aan de hand waarvan een individu uniek kan worden geïdentificeerd. Apps die je installeert vanuit de Shopify App Store kunnen toegang hebben tot verschillende soorten PII wanneer de apps informatie gebruiken over je winkel, klanten, bestellingen of andere zakelijke gegevens. Je hebt alleen toegang tot aangepaste PII-apps van niveau 2 minstens het Shopify-abonnement hebt voor je winkel.

De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps activeren in het Shopify-beheercentrum

Activeer eerst de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps voordat je een gepersonaliseerde app voor je winkel aanmaakt. Alleen de winkeleigenaar of een medewerker met de machtiging App-ontwikkeling inschakelen mag de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps activeren.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps toestaan.

 4. Lees de waarschuwing en de geboden informatie en klik op De ontwikkeling van gepersonaliseerde apps toestaan.

Een gepersonaliseerde app aanmaken en installeren

Nadat je de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps hebt geactiveerd, kun je gepersonaliseerde apps aanmaken in het Shopify-beheercentrum. Stel API-scopes in om te bepalen tot welke delen van je winkel de gepersonaliseerde app toegang krijgt. zNadat de app is geïnstalleerd, krijg je toegangstokens waarmee de app toegang krijgt to informatie in je winkel met behulp van de API's van Shopify.

De winkeleigenaar en samenwerkers en medewerkers met de relevante machtigingen kunnen gepersonaliseerde apps aanmaken en installeren.

De app aanmaken

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op Een gepersonaliseerde app aanmaken.

 4. Voer in het modale venster de naam van de app in en selecteer een app-ontwikkelaar. De app-ontwikkelaar kan de winkeleigenaar of elk medewerkers- of samenwerkingsaccount zijn met de machtiging Apps ontwikkelen.

 5. Klik op App aanmaken.

API-scopes selecteren

Nadat je een gepersonaliseerde app hebt aangemaakt, kun je er API-scopes aan toewijzen. Een gepersonaliseerde app kan Beheerders-API-scopes, Storefront API-scopes of beide bevatten, afhankelijk van de vereisten van de app. Selecteer minimaal één scope voordat je de app installeert.

Stappen:

 1. Klik op Scopes selecteren.
 2. Selecteer in de sectie API-toegangsscopes beheerder de API-scopes die je aan de app wilt toewijzen.

  1. Optioneel: stel de API-versie in die je wilt gebruiken voor webhook-abonnementen.
  2. Optioneel: je kunt Google Cloud Pub/Sub instellen om webhook-abonnementen voor de app te verwerken. Kopieer in de sectie Google Cloud Pub/Sub je Shopify-serviceaccountadres en gebruik het om je Google Cloud Pub/Sub-account te configureren.
  3. Optioneel: je kunt Amazon EventBridge instellen om webhook-abonnementen voor de app te verwerken. Klik in de sectie Amazon EventBridge op Bron aanmaken.
 3. Selecteer in de sectie API-toegangsscopes voor webwinkels de API-scopes die je aan de app wilt toewijzen.

 4. Klik op Opslaan.

De app installeren en de API-toegangstokens ontvangen

Nadat je API-scopes voor je app hebt ingesteld, kun je de app installeren. Je krijgt je API-toegangstokens na de installatie. Afhankelijk van de API-scopes die je aan de app hebt toegewezen, ontvang je een toegangstoken beheerders-API, een toegangstoken API voor webwinkels of beide.

Stappen:

 1. Klik op Install app.
 2. Klik in het modale venster op App installeren.
 3. Krijg het toegangstoken:
  • Als je Beheerders-API-scopes voor de app hebt geselecteerd, ga je naar de sectie Toegangstoken beheerders-API en klik je op Token één keer onthullen. Nadat je het toegangstoken in zijn geheel hebt gezien bij de eerste keer dat je naar deze pagina bent gegaan, worden bij volgende bezoeken alleen de laatste vier cijfers van het toegangstoken weergegeven.
  • Als je scopes van API voor webwinkels hebt geselecteerd, kun je naar de sectie Toegangstoken API voor webwinkels gaan en je token kopiëren. In tegenstelling tot het toegangstoken beheerders-API is het toegangstoken API voor webwinkel altijd beschikbaar op deze pagina.

De API-inloggegevens voor een gepersonaliseerde app downloaden

Je kunt het Storefront-toegangstoken, de API-sleutel en het API-geheim voor een gepersonaliseerde app inzien op de pagina API-inloggegevens van de app. Je kunt ook het toegangstoken voor de beheerders-API inzien, maar als je het bij je eerste bezoek eenmaal hebt onthuld, kun je alleen nog de laatste vier cijfers van het token zien.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app waarvoor je de inloggegevens wilt hebben.

 4. Klik op API-inloggegevens.

Admin API-scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Als je een winkeleigenaar bent of een samenwerker of medewerker met de relevante machtigingen, kun je de scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op Configuratie.

 5. Klik in de sectie Integratie van beheerders-API op Bewerken.

  • Als je nog geen beheerders-API-scopes hebt toegewezen, klik je op Configureren.
 6. Selecteer de scopes die je aan de app wilt toewijzen.

 7. Optioneel: stel de API-versie in die je wilt gebruiken voor webhook-abonnementen.

 8. Optioneel: je kunt Google Cloud Pub/Sub instellen om te werken met webhook-abonnementen voor de app. Kopieer in de sectie Google Cloud Pub/Sub het accountadres van de Shopify-service en configureer hiermee je Google Cloud Pub/Sub-account.

 9. Optioneel: je kunt Amazon EventBridge instellen om te werken met webhook-abonnementen voor de app. Klik in de sectie Amazon EventBridge op Bron aanmaken.

 10. Klik op Opslaan.

Als de app in de winkel is geïnstalleerd, kun je niet op Opslaan klikken tenzij ten minste één scope is geselecteerd of als aan de app scopes van API voor webwinkels zijn toegewezen.

Toegangsscopes van Storefront API voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Als je een winkeleigenaar bent of een samenwerker of medewerker met de relevante machtigingen, kun je de scopes voor een gepersonaliseerde app bijwerken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op Configuratie.

 5. Klik in de sectie Integratie van API voor webwinkels op Bewerken.

  • Als je nog geen scopes voor API's voor webwinkels hebt toegewezen, klik je op Configureren.
 6. Selecteer de scopes die je aan de app wilt toewijzen.

 7. Optioneel: Als je app met de iOS Buy Software Development Kit (SDK) integreert, kun je eventuele noodzakelijke wijzigingen in de sectie iOS Buy SDK invoeren. Je kunt de wijzigingen in deze sectie aanbrengen als de app al is geïnstalleerd.

 8. Optioneel: als je app integreert met de Android Buy SDK, kun je eventuele wijzigingen aanbrengen in de sectie Android Buy SDK. Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in deze sectie als de app al is geïnstalleerd.

 9. Klik op Opslaan.

Als de app in de winkel is geïnstalleerd, kun je niet op Opslaan klikken tenzij ten minste één scope is geselecteerd of als aan de app scopes van API voor webwinkels zijn toegewezen.

Instellingen voor een gepersonaliseerde app bijwerken

Je kunt de naam en beschrijving van de app en de app-ontwikkelaar bijwerken.

Als je de app-ontwikkelaar op een medewerkers- of samenwerkingsaccount instelt en dat account later verwijdert, wordt de winkeleigenaar standaard de app-ontwikkelaar.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt bewerken.

 4. Klik op App-instellingen.

 5. Voer een nieuwe App-naam of App-beschrijving in om de naam of beschrijving van de app te wijzigen.

 6. Selecteer een Primaire app-ontwikkelaar om een andere app-ontwikkelaar aan de app te koppelen.

 7. Optioneel: om een ander e-mailadres op de hoogte te stellen van ontwikkelingsupdates voor deze app, voer je het e-mailadres in onder Contactpersoon voor ontwikkelingsupdates.

 8. Klik op Opslaan.

Een gepersonaliseerde app deïnstalleren

Wanneer je een gepersonaliseerde app verwijdert, worden je toegangstokens voor beheerders-API's en Storefront API's ingetrokken, worden alle webhooks en fulfilmentservices die zijn geregistreerd onder de app verwijderd en heb je via de app geen toegang meer tot winkelgegevens. Als je de app weer installeert, krijg je nieuwe toegangstokens.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op de naam van de app die je wilt verwijderen.

 4. Klik op App verwijderen.

Een gepersonaliseerde app verwijderen

Wanneer je een gepersonaliseerde app verwijdert, kun je deze niet meer terughalen. Als je een app tijdelijk wilt deactiveren in je winkel zonder deze permanent te verwijderen, kun je de installatie van de app ongedaan maken.

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op Apps ontwikkelen.

 3. Klik op App-instellingen.

 4. Klik op App verwijderen.

API-scopemachtigingen voor gepersonaliseerde apps

Samenwerkings- en medewerkersaccounts kunnen API-scopes alleen instellen voor gepersonaliseerde apps als het account de machtiging Apps ontwikkelen heeft, evenals alle andere medewerkersmachtigingen met betrekking tot de API-scopes die ze hebben ingesteld.

Je moet de ontwikkelaar van je app raadplegen om te bepalen welke accountmachtigingen en API-scopes nodig zijn om de gepersonaliseerde app te laten werken. Zorg ervoor dat je de machtigingen die je aan de ontwikkelaar geeft, begrijpt en je er prettig bij voelt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis