Mukautetut sovellukset

Mukautettu sovellus on sovellus, jonka sinä tai kehittäjä luo yksinomaan Shopify-kauppaasi varten (toisin kuin julkinen sovellus, jota voivat käyttää monet eri kaupat). Mukautetuilla sovelluksilla voit myös lisätä uusia ominaisuuksia Shopify Adminiin, käyttää kauppasi tietoja suoraan Shopify API:en kautta tai laajentaa verkkokauppasi muille alustoille Storefront APIa käyttämällä.

Mukautetun sovelluksen luominen edellyttää osaamista kehittämisestä, ja se voi olla haastavaa. Jos olet luomassa mukautettuja sovelluksia kaupallesi ja tarvitset apua, voit palkata Shopify Expertin. Lue lisää Shopify Expert ‑asiantuntijoiden palkkaamisesta.

Jos haluat, että yhteistoimija tai henkilöstötili luo, muokkaa tai poistaa mukautettuja sovelluksia, voit antaa heille Kehitä sovelluksia -käyttöoikeuden. Yhteistoimijalla tai henkilöstötilillä on myös oltava tarvittavat käyttöoikeudet tiettyjen API-alueiden määrittämistä varten.

Mukautettujen sovellusten kehityksen käyttöön ottaminen Shopify Adminissa

Ennen kuin voit luoda mukautetun sovelluksen kauppaasi varten, sinun on otettava käyttöön mukautettujen sovellusten kehitys. Sinun täytyy olla kaupan omistaja tai henkilöstön jäsen, jolla on Ota sovellusten kehitys käyttöön -lupa, jotta voit ottaa mukautetun sovelluskehityksen käyttöön.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Salli mukautettujen sovellusten kehittäminen.

 4. Lue varoitus ja annetut tiedot ja klikkaa sitten Salli mukautettujen sovellusten kehittäminen.

Mukautetun sovelluksen luominen ja asentaminen

Kun olet ottanut käyttöön mukautetun sovelluksen kehittämisen, voit luoda ja asentaa mukautetun sovelluksen Shopify Adminiin. Sinun on määritettävä API-käyttöalue, jotta voit määrittää, mitä kauppasi osia mukautettu sovellus voi käyttää. Kun sovellus on asennettu, saat käyttöoikeustunnukset, joita sovellus käyttää saadakseen kauppasi tietoja käyttöönsä Shopifyn API:en avulla.

Kaupan omistaja ja yhteistoimijat ja henkilöstön jäsenet, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luoda ja asentaa mukautettuja sovelluksia.

Sovelluksen luominen

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Luo mukautettu sovellus.

 4. Anna modaalisessa ikkunassa sovelluksen nimi ja valitse Sovelluskehittäjä. Sovelluskehittäjä voi olla kaupan omistaja tai mikä tahansa henkilöstö- tai yhteistoimitili, jolla on Luo sovelluksia -käyttöoikeus.

 5. Klikkaa Luo sovellus.

API-käyttöalueiden valitseminen

Kun olet luonut mukautetun sovelluksen, voit määrittää siihen API-käyttöalueen. Mukautetulla sovelluksella voi olla Admin API -alueeseen, Storefront API-alueeseen tai molempiin, riippuen sovelluksen vaatimuksista.

 1. Klikkaa Valitse käyttöalueet.
 2. Valitse Admin API -käyttöoikeuksien laajuudet -osiossa API-käyttöalueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

 3. Valitse Storefront API -käyttöoikeuksien laajuudet -osiossa API-käyttöalueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

 4. Klikkaa Tallenna.

Sovelluksen asentaminen ja API-käyttöoikeustunnusten hankkiminen

Kun olet määrittänyt sovelluksellesi API-käyttöalueet, voit asentaa sovelluksen. Saat API-käyttöoikeustunnukset asennuksen jälkeen. Riippuen siitä, mitkä API-käyttöalueet olet antanut sovellukselle, saat Admin API -käyttöoikeustunnuksen, Storefront API -käyttöoikeustunnuksen tai molemmat.

 1. Klikkaa Asenna sovellus.
 2. Klikkaa modaalisessa ikkunassa Asenna sovellus.
 3. Hanki käyttöoikeustunnus:
 • Jos valitsit sovelluksen Admin API:n käyttöalueet, siirry Admin API -käyttöoikeustunnus -osioon ja klikkaa Näytä tunnus kerran.
 • Jos valitsit sovellukselle Storefront API -käyttöalueen, voit siirtyä Storefront API -käyttöoikeustunnus -osioon ja kopioida tunnuksesi. Toisin kuin Admin API -käyttöoikeustunnus, Storefront API -käyttöoikeustunnus on aina saatavilla tällä sivulla.

Kun olet katsonut käyttöoikeustunnuksen kokonaisuudessaan kerran, näet tällä sivulla vain käyttöoikeustunnuksen neljä viimeistä numeroa.

API-tunnusten hankkiminen mukautettua sovellusta varten

Voit tarkistaa mukautetun sovelluksen Storefront-käyttöoikeustunnuksen, API-avaimen ja API-salaisuuden sovelluksen API-tunnukset-sivulta. Voit myös tarkistaa Admin API -käyttöoikeustunnuksen, mutta kun olet katsonut sen kerran, voit tarkistaa vain tunnuksen neljä viimeistä numeroa.

Huomautus: salainen API-avain on sama kuin jaettu salaisuus. Jos kehittäjä pyytää jaettua salaisuutta, anna salainen API-avaimesi. Muista jakaa salainen API-avain vain kehittäjille, joita luotat.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka tunnukset haluat.

 4. Klikkaa API-tunnukset.

Mukautetun sovelluksen Admin API -käyttöalueiden päivittäminen

Jos olet kaupan omistaja tai yhteistoimija tai henkilöstön jäsen, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit päivittää mukautetun sovelluksen käyttöalueet.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Määritys.

 5. Klikkaa Admin API -integraatio -osiossa Muokkaa.

Jos et ole aiemmin määrittänyt Admin API -käyttöalueita, klikkaa Määritä.

 1. Valitse alueet, jotka haluat antaa sovellukselle.
 2. Valinnainen: Määritä API-versio, jota haluat käyttää webhook-tilauksia varten.
 3. Valinnainen: Voit asettaa Google Cloud Pub/Subin käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Kopioi Google Cloud Pub/Sub -osiossa Shopify-palvelutilin osoite ja käytä sitä Google Cloud Pub/Sub -tilisi määrittämiseen.
 4. Valinnainen: Voit asettaa Amazon EventBridgen käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Klikkaa Amazon EventBridge -osiossa Luo lähde.

 5. Klikkaa Tallenna.

Jos sovellus on asennettu kauppaan, et voi klikata Tallenna-painiketta, ellei vähintään yhtä käyttöaluetta ole valittu, tai jos sovellukselle on annettu Storefront API -käyttöalueet.

Mukautetun sovelluksen Storefront API -käyttöalueen päivittäminen

Jos olet kaupan omistaja tai yhteistoimija tai henkilöstön jäsen, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit päivittää mukautetun sovelluksen käyttöalueet.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Määritys.

 5. Klikkaa Storefront API -integraatio -osiossa Muokkaa.

Jos et ole aiemmin määrittänyt Storefront API -käyttöalueita, klikkaa Määritä.

 1. Valitse alueet, jotka haluat antaa sovellukselle.
 2. Valinnainen: Jos sovelluksesi integroituu iOS Buy SDK:hon, voit tehdä tarvittavat muutokset iOS Buy SDK -osiossa. Voit tehdä muutoksia tässä osiossa vain, jos sovellus on valmiiksi asennettu.

Saat tarkempia ohjeita tutustumalla iOS Buy SDK:ta käsitteleviin kehittäjän asiakirjoihin.

 1. Valinnainen: Jos sovelluksesi integroituu Android Buy SDK:hon, voit tehdä tarvittavat muutokset Android Buy SDK -osiossa. Voit tehdä muutoksia tässä osiossa vain, jos sovellus on jo asennettu.

Saat tarkempia ohjeita tutustumalla Android Buy SDK:ta käsitteleviin kehittäjän asiakirjoihin.

 1. Klikkaa Tallenna.

Jos sovellus on asennettu kauppaan, et voi klikata Tallenna-painiketta, ellei vähintään yhtä käyttöaluetta ole valittu, tai jos sovellukselle on annettu Storefront API -käyttöalueet.

Mukautetun sovelluksen asetusten päivittäminen

Voit päivittää sovelluksen nimen ja kuvauksen sekä sovelluskehittäjän.

Jos määrität sovelluskehittäjän henkilöstö- tai yhteistoimitiliksi ja poistat kyseisen tilin myöhemmin, kaupan omistajasta tulee oletusarvoisesti sovelluksen kehittäjä.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Sovellusasetukset.

 5. Jos haluat muuttaa nimeä tai kuvausta, syötä uusi Sovelluksen nimi tai Sovelluksen kuvaus.

 6. Jos haluat muuttaa sovelluksen sovelluskehittäjää, valitse Ensisijainen sovelluskehittäjä.

 7. Valinnainen: Jos haluat ilmoittaa toiselle sähköpostiosoitteelle tämän sovelluksen kehityspäivityksistä, anna sähköpostiosoite Kehityspäivityksen yhteyshenkilö -kohdassa.

 8. Klikkaa Tallenna.

Mukautetun sovelluksen asennuksen poistaminen

Kun poistat mukautetun sovelluksen asennuksen, Admin ja Storefront API:n käyttöoikeustunnukset kumotaan, eikä sovelluksesi voi käyttää kaupan tietoja. Jos asennat sovelluksen uudelleen, saat uudet käyttöoikeustunnukset.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka asennuksen haluat poistaa.

 4. Klikkaa Poista asennettu sovellus.

Mukautetun sovelluksen poistaminen

Kun poistat mukautetun sovelluksen, sitä ei voida enää palauttaa. Jos haluat poistaa kaupassasi olevan sovelluksen väliaikaisesti käytöstä poistamatta sitä lopullisesti, poista sovelluksen asennus.

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Sovellusasetukset.

 4. Klikkaa Poista sovellus.

Mukautettujen sovellusten API-käyttöalueiden oikeudet

Yhteistoimi- ja henkilöstötilit voivat määrittää API-käyttöalueita mukautetuille sovelluksille vain, jos tilillä on Kehitä sovelluksia -käyttöoikeus ja muut henkilöstön käyttöoikeudet, jotka liittyvät määritettävään API-käyttöalueeseen.

Ota yhteyttä sovelluksesi kehittäjään, jotta voit selvittää, mitkä tilin käyttöoikeudet ja API-käyttöalueet ovat välttämättömiä mukautetun sovelluksen toiminnan kannalta. Huolehdit siitä, että ymmärrät, mitä käyttöoikeuksia olet antamassa kehittäjälle ja että annat ne mielelläsi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi