Mukautetut sovellukset

Mukautettu sovellus on sovellus, jonka sinä tai kehittäjä luo yksinomaan Shopify-kauppaasi varten (toisin kuin julkinen sovellus, jota voivat käyttää monet eri kaupat). Mukautetuilla sovelluksilla voit myös lisätä uusia ominaisuuksia Shopify Adminiin, käyttää kauppasi tietoja suoraan Shopify API:en kautta tai laajentaa verkkokauppasi muille alustoille Storefront APIa käyttämällä.

Mukautetun sovelluksen luominen edellyttää osaamista kehittämisestä, ja se voi olla haastavaa. Jos olet luomassa mukautettuja sovelluksia kaupallesi ja tarvitset apua, voit palkata Shopify Partnerin. Lue lisää Shopify Partnerin palkkaamisesta.

Jos haluat, että yhteistoimija tai henkilöstötili luo, muokkaa tai poistaa mukautettuja sovelluksia, voit antaa heille Kehitä sovelluksia -käyttöoikeuden. Yhteistoimijalla tai henkilöstötilillä on myös oltava tarvittavat käyttöoikeudet tiettyjen API-alueiden määrittämistä varten.

Mukautetut Level 2 PII -sovellukset

Käyttöoikeudet ohjaavat, mitä kauppasi tietoja sovellus voi käyttää tai muokata suorittamiaan toimintoja varten.

Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää yksin tai yhdisteltyinä henkilön tunnistamiseen. Shopify App Storesta asentamillasi sovelluksilla on pääsy erilaisiin henkilötietoihin silloin, kun ne käyttävät tietoja kauppaasi, asiakkaitasi, tilauksiasi ja muita liiketoimintasi osa-alueita koskevia tietoja. Jos haluat käyttää Level 2 PII ‑sovelluksia, kaupallasi on oltava vähintään Shopify-sopimus.

Mukautettujen sovellusten kehityksen aktivointi Shopify-ylläpitäjässä

Ennen kuin voit luoda mukautetun sovelluksen kauppaasi varten, sinun on aktivoitava mukautettujen sovellusten kehitys. Toiminnon aktivointi edellyttää, että olet kaupan omistaja tai työntekijä, jolla on Ota sovellusten kehitys käyttöön -lupa.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Salli mukautettujen sovellusten kehittäminen.

 4. Lue varoitus ja annetut tiedot ja klikkaa sitten Salli mukautettujen sovellusten kehittäminen.

Mukautetun sovelluksen luominen ja asentaminen

Kun olet aktivoinut mukautettujen sovellusten kehityksen, voit luoda ja asentaa mukautetun sovelluksen Shopify-ylläpitäjään. Sinun on määritettävä API-käyttöalueet, jotta voit määrittää, mitä kauppasi osia mukautettu sovellus voi käyttää. Kun sovellus on asennettu, saat käyttöoikeustunnukset, joita sovellus käyttää saadakseen kauppasi tietoja käyttöönsä Shopifyn API-sovellusliittymien avulla.

Kaupan omistaja ja yhteistoimijat ja henkilöstön jäsenet, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luoda ja asentaa mukautettuja sovelluksia.

Sovelluksen luominen

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Luo mukautettu sovellus.

 4. Anna modaalisessa ikkunassa sovelluksen nimi ja valitse Sovelluskehittäjä. Sovelluskehittäjä voi olla kaupan omistaja tai mikä tahansa henkilöstö- tai yhteistoimitili, jolla on Luo sovelluksia -käyttöoikeus.

 5. Klikkaa Luo sovellus.

API-käyttöalueiden valitseminen

Kun olet luonut mukautetun sovelluksen, voit määrittää siihen API-käyttöalueet. Mukautetulla sovelluksella voi olla Admin API -käyttöalueet, Storefront API -käyttöalueet tai molemmat, riippuen sovelluksen vaatimuksista. Vähintään yksi käyttöalue on valittava ennen sovelluksen asentamista.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Valitse käyttöalueet.
 2. Valitse Admin API -käyttöoikeuksien laajuudet -osiossa API-käyttöalueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

  1. Valinnainen: Määritä API-versio, jota haluat käyttää webhook-tilauksia varten.
  2. Valinnainen: Voit asettaa Google Cloud Pub/Subin käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Kopioi Google Cloud Pub/Sub -osiossa Shopify-palvelutilin osoite ja käytä sitä Google Cloud Pub/Sub -tilisi määrittämiseen.
  3. Valinnainen: Voit asettaa Amazon EventBridgen käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Klikkaa Amazon EventBridge -osiossa Luo lähde.
 3. Valitse Storefront API -käyttöoikeuksien laajuudet -osiossa API-käyttöalueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

 4. Klikkaa Tallenna.

Sovelluksen asentaminen ja API-käyttöoikeustunnusten hankkiminen

Kun olet määrittänyt sovelluksellesi API-käyttöalueet, voit asentaa sovelluksen. Saat API-käyttöoikeustunnukset asennuksen jälkeen. Riippuen siitä, mitkä API-käyttöalueet olet antanut sovellukselle, saat Admin API -käyttöoikeustunnuksen, Storefront API -käyttöoikeustunnuksen tai molemmat.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Asenna sovellus.
 2. Klikkaa modaalisessa ikkunassa Asenna sovellus.
 3. Hanki käyttöoikeustunnus:
  • Jos valitsit sovelluksen Admin API -käyttöalueet, siirry Admin API -käyttöoikeustunnus -osioon ja klikkaa Näytä tunnus kerran. Kun olet katsonut koko käyttöoikeustunnuksen ensimmäisen kerran tällä sivulla käytyäsi, näet tällä sivulla jatkossa vain tunnuksen neljä viimeistä numeroa.
  • Jos valitsit sovellukselle Storefront API -käyttöalueen, voit siirtyä Storefront API -käyttöoikeustunnus -osioon ja kopioida tunnuksesi. Toisin kuin Admin API -käyttöoikeustunnus, Storefront API -käyttöoikeustunnus on aina saatavilla tällä sivulla.

API-tunnusten hankkiminen mukautettua sovellusta varten

Voit tarkistaa mukautetun sovelluksen Storefront-käyttöoikeustunnuksen, API-avaimen ja API-salaisuuden sovelluksen API-tunnukset-sivulta. Voit tarkistaa myös Admin API -käyttöoikeustunnuksen, mutta kun olet katsonut sen ensimmäisen kerran sivulla käytyäsi, voit tarkistaa vain tunnuksen neljä viimeistä numeroa.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka tunnukset haluat.

 4. Klikkaa API-tunnukset.

Mukautetun sovelluksen Admin API -käyttöalueiden päivittäminen

Jos olet kaupan omistaja tai yhteistoimija tai henkilöstön jäsen, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit päivittää mukautetun sovelluksen käyttöalueet.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Määritys.

 5. Klikkaa Admin API -integraatio -osiossa Muokkaa.

  • Jos et ole aiemmin määrittänyt Admin API -käyttöalueita, klikkaa Määritä.
 6. Valitse alueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

 7. Valinnainen: Määritä API-versio, jota haluat käyttää webhook-tilauksia varten.

 8. Valinnainen: Voit asettaa Google Cloud Pub/Subin käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Kopioi Google Cloud Pub/Sub -osiossa Shopify-palvelutilin osoite ja käytä sitä Google Cloud Pub/Sub -tilisi määrittämiseen.

 9. Valinnainen: Voit asettaa Amazon EventBridgen käsittelemään webhook-tilauksia sovelluksen puolesta. Klikkaa Amazon EventBridge -osiossa Luo lähde.

 10. Klikkaa Tallenna.

Jos sovellus on asennettu kauppaan, et voi klikata Tallenna-painiketta, ellei vähintään yhtä käyttöaluetta ole valittu, tai jos sovellukselle on annettu Storefront API -käyttöalueet.

Mukautetun sovelluksen Storefront API -käyttöalueen päivittäminen

Jos olet kaupan omistaja tai yhteistoimija tai henkilöstön jäsen, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit päivittää mukautetun sovelluksen käyttöalueet.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Määritys.

 5. Klikkaa Storefront API -integraatio -osiossa Muokkaa.

  • Jos et ole aiemmin määrittänyt Storefront API -käyttöalueita, klikkaa Määritä.
 6. Valitse alueet, jotka haluat antaa sovellukselle.

 7. Valinnaista: Jos sovelluksesi integroituu iOS Buy -ohjelmistokehityspakettiin (SDK), voit tehdä tarvittavat muutokset iOS Buy SDK -osiossa. Voit tehdä muutoksia tässä osiossa vain, jos sovellus on jo asennettu.

 8. Valinnainen: Jos sovelluksesi integroituu Android Buy SDK:hon, voit tehdä tarvittavat muutokset Android Buy SDK -osiossa. Voit tehdä muutoksia tässä osiossa vain, jos sovellus on jo asennettu.

 9. Klikkaa Tallenna.

Jos sovellus on asennettu kauppaan, et voi klikata Tallenna-painiketta, ellei vähintään yhtä käyttöaluetta ole valittu, tai jos sovellukselle on annettu Storefront API -käyttöalueet.

Mukautetun sovelluksen asetusten päivittäminen

Voit päivittää sovelluksen nimen ja kuvauksen sekä sovelluskehittäjän.

Jos määrität sovelluskehittäjän henkilöstö- tai yhteistoimitiliksi ja poistat kyseisen tilin myöhemmin, kaupan omistajasta tulee oletusarvoisesti sovelluksen kehittäjä.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka haluat päivittää.

 4. Klikkaa Sovellusasetukset.

 5. Jos haluat muuttaa nimeä tai kuvausta, syötä uusi Sovelluksen nimi tai Sovelluksen kuvaus.

 6. Jos haluat muuttaa sovelluksen sovelluskehittäjää, valitse Ensisijainen sovelluskehittäjä.

 7. Valinnainen: Jos haluat ilmoittaa toiselle sähköpostiosoitteelle tämän sovelluksen kehityspäivityksistä, anna sähköpostiosoite Kehityspäivityksen yhteyshenkilö -kohdassa.

 8. Klikkaa Tallenna.

Poista mukautetun sovelluksen asennus

Kun poistat mukautetun sovelluksen asennuksen, Admin API:n ja Storefront API:n käyttöoikeustunnukset kumotaan, kaikki sovelluksen alle rekisteröidyt webhookit ja jakelupalvelut poistetaan eikä sovelluksesi voi käyttää kaupan tietoja. Jos asennat sovelluksen uudelleen, saat uudet käyttöoikeustunnukset.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa sen sovelluksen nimeä, jonka asennuksen haluat poistaa.

 4. Klikkaa Poista asennettu sovellus.

Poista mukautettu sovellus

Kun poistat mukautetun sovelluksen, sitä ei voida enää palauttaa. Jos haluat deaktivoida kaupassasi olevan sovelluksen väliaikaisesti poistamatta sitä lopullisesti, poista sovelluksen asennus.

 1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Kehitä sovelluksia.

 3. Klikkaa Sovellusasetukset.

 4. Klikkaa Poista sovellus.

Mukautettujen sovellusten API-käyttöalueiden oikeudet

Yhteistoimi- ja henkilöstötilit voivat määrittää API-käyttöalueita mukautetuille sovelluksille vain, jos tilillä on Kehitä sovelluksia -käyttöoikeus ja muut henkilöstön käyttöoikeudet, jotka liittyvät määritettävään API-käyttöalueeseen.

Ota yhteyttä sovelluksesi kehittäjään, jotta voit selvittää, mitkä tilin käyttöoikeudet ja API-käyttöalueet ovat välttämättömiä mukautetun sovelluksen toiminnan kannalta. Huolehdit siitä, että ymmärrät, mitä käyttöoikeuksia olet antamassa kehittäjälle ja että annat ne mielelläsi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi