Loại ứng dụng

Bạn có thể thêm ba loại ứng dụng khác nhau vào cửa hàng Shopify: ứng dụng chung, ứng dụng tùy chỉnh và ứng dụng riêng. Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để phát triển trang quản trị Shopify hoặc thêm tính năng mới.

Ứng dụng chung

Có hai loại ứng dụng chung: công khai và không công khai. Bạn có thể cài đặt ứng dụng công khai trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Ứng dụng không công khai không hiển thị trong kết quả tìm kiếm hay danh mục của Cửa hàng ứng dụng Shopify. Thay vào đó, bạn có thể cài đặt những ứng dụng này trong hồ sơ Cửa hàng ứng dụng của ứng dụng hoặc trang web của nhà phát triển.

Cả ứng dụng công khai và không công khai đều phải đáp ứng quy trình đánh giá ứng dụng của Shopify.

Ứng dụng tùy chỉnh

Có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh. Ứng dụng tùy chỉnh được xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify và không được liệt kê trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nhà phát triển ứng dụng bên ngoài có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh cho bạn mà không cần quyền truy cập API vào cửa hàng và quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Bạn có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh bằng cách nhấp vào liên kết cài đặt do nhà phát triển của ứng dụng cung cấp.

Nếu bạn đang làm việc với nhà phát triển mà bạn tin tưởng hoặc nếu bạn đang tự tạo ứng dụng tùy chỉnh, bạn cũng có thể tạo và cài đặt ứng dụng tùy chỉnh trong trang quản trị Shopify.

Ứng dụng riêng

Ứng dụng riêng chỉ dành riêng cho cửa hàng của bạn và không có trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu đang hợp tác với nhà phát triển ứng dụng bên ngoài, bạn cần cung cấp cho họ quyền truy cập API vào cửa hàng và quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Nếu bạn không thấy thoải mái khi cấp quyền truy cập này cho nhà phát triển, hãy cân nhắc yêu cầu họ xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho bạn.

Ứng dụng nháp

Ứng dụng nháp được Đối tác của Shopify sử dụng trong quá trình phát triển và chỉ có thể cài đặt trong cửa hàng thử nghiệm cho mục đích thử nghiệm. Thao tác cài đặt ứng dụng nháp trong cửa hàng thử nghiệm sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn việc chuyển nhượng cửa hàng.

Chỉ có thể cài đặt ứng dụng nháp trong cửa hàng sau khi Shopify đánh giá hoặc sau khi ứng dụng chuyển thành ứng dụng tùy chỉnh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí