Loại ứng dụng

Bạn có thể dùng ứng dụng để phát triển trang quản trị Shopify hoặc thêm tính năng mới. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về các loại ứng dụng bạn có thể thêm vào cửa hàng Shopify:

Loại ứng dụng
Loại ứng dụng Mô tả
Ứng dụng chung
 • Có hai loại ứng dụng chung: công khai và không công khai. Cả ứng dụng công khai và không công khai đều phải đáp ứng quy trình đánh giá ứng dụng của Shopify và có thể cài đặt từ Shopify App Store.
 • Một số ứng dụng chung được tô sáng bằng thẻ Built for Shopify trong Shopify App Store. Thẻ này xác định các ứng dụng đã vượt quá một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và hiệu suất. Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng chung do Shopify phát triển. Những ứng dụng này thường miễn phí và được Shopify hỗ trợ.
 • Các ứng dụng chung không công khai sẽ không hiển thị trong danh mục hoặc kết quả tìm kiếm của Shopify App Store. Bạn có thể cài đặt ứng dụng không công khai trong hồ sơ App Store của ứng dụng hoặc tải trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.
 • Ứng dụng tùy chỉnh
 • Có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng cửa hàng tùy chỉnh. Ứng dụng tùy chỉnh được xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify và không được liệt kê trên Shopify App Store.
 • Nhà phát triển ứng dụng bên ngoài có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh cho bạn mà không cần quyền truy cập API vào cửa hàng và quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Bạn có thể cài đặt ứng dụng tùy chỉnh bằng cách nhấp vào liên kết cài đặt do nhà phát triển của ứng dụng cung cấp.
 • Ứng dụng nháp
 • Ứng dụng nháp được Đối tác của Shopify sử dụng trong quá trình phát triển và chỉ có thể cài đặt trong cửa hàng thử nghiệm cho mục đích thử nghiệm. Thao tác cài đặt ứng dụng nháp trong cửa hàng thử nghiệm sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn việc chuyển nhượng cửa hàng.
 • Chỉ có thể cài đặt ứng dụng nháp cho cửa hàng sau khi Shopify đánh giá hoặc sau khi ứng dụng nháp chuyển thành ứng dụng tùy chỉnh.
 • Trong phần này

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí