Tìm ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Bạn cũng có thể tải xuống các ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển ứng dụng.

Bạn có thể duyệt xem Cửa hàng ứng dụng Shopify bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ có sẵn. Để chọn ngôn ngữ, sử dụng menu ngôn ngữ ở góc dưới cùng bên phải của trang. Sau khi chọn ngôn ngữ, các yếu tố điều hướng và danh mục trong Cửa hàng ứng dụng Shopify sẽ được cập nhật. Hầu hết hồ sơ ứng dụng chỉ hiển thị bằng tiếng Anh, bạn cần tìm kiếm bằng cụm từ tiếng Anh để nhận được tổ hợp kết quả hoàn chỉnh nhất.

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify theo hai cách:

  • Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm ứng dụng theo tính năng, tên hoặc danh mục.
  • Sử dụng menu thả xuống Ứng dụng theo danh mục để tìm ứng dụng theo danh mục. Các danh mục ví dụ là Đơn hàng và vận chuyểnBán sản phẩm.

Đề xuất ứng dụng

Shopify cung cấp đề xuất được cá nhân hóa dành cho các ứng dụng có thể hỗ trợ bạn vận hành hoặc phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất này được thực hiện dựa trên các cửa hàng giống với cửa hàng của bạn về tổng giá trị thị trường (GMV), doanh thu định kỳ hằng tháng (MRR), ngành, địa điểm, thâm niên của cửa hàng và các thuộc tính khác. Một số đề xuất cũng có thể được đưa ra dựa trên cách bạn sử dụng Shopify.

Bạn có thể xem đề xuất ứng dụng ở nhiều nơi như trang Ứng dụng trên trang quản trị Shopify, mục Phổ biến với các cửa hàng như của bạn trên trang chủ của Cửa hàng ứng dụng Shopify và trang đăng xuất Shopify.

Đề xuất ứng dụng không phải quảng cáo. Đây là những gợi ý dựa trên các cửa hàng tương tự như cửa hàng của bạn và có mục đích là khớp bạn với các ứng dụng mang lại giá trị nhất cao nhất cho bạn. Nhà phát triển ứng dụng không thể trả tiền cho Shopify để hiển thị ứng dụng trong đề xuất.

Quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Shopify luôn tìm cách giúp bạn tìm ra các ứng dụng có thể dùng để phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cho phép nhà phát hành ứng dụng quảng cáo ứng dụng của họ trên các trang kết quả tìm kiếm trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Nếu nhà phát triển thanh toán cho Shopify để bạn thấy ứng dụng của họ, ứng dụng sẽ được đánh dấu bằng một nhãn có ghi Quảng cáo.

Làm thế nào Shopify biết sẽ hiển thị cho tôi quảng cáo nào?

Quảng cáo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm. Các nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của họ dựa vào từ khóa tìm kiếm. Nếu bạn tìm kiếm bằng từ khóa mà nhà quảng cáo nhắm mục tiêu thì quảng cáo cho những ứng dụng đó sẽ xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.

Shopify đánh giá hoặc phê duyệt quảng cáo như thế nào?

Chỉ những ứng dụng đã được đội ngũ đảm bảo chất lượng của Shopify phê duyệt mới đủ điều kiện quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nhà phát triển ứng dụng không thể tùy chỉnh quảng cáo, và quảng cáo dựa trên thông tin đã rà soát khi nhà phát triển gửi ứng dụng của họ đến Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tôi có thể chọn không nhìn thấy quảng cáo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify không?

Bạn không thể chọn không nhìn thấy quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu bạn có ý kiến phản hồi về quảng cáo nhìn thấy, gửi ý kiến bằng email đến app-store-ads@shopify.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí