Tìm ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Shopify App Store. Bạn cũng có thể tải xuống các ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển ứng dụng.

Bạn có thể duyệt xem Shopify App Store bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ có sẵn. Để chọn ngôn ngữ, sử dụng menu ngôn ngữ ở góc dưới cùng bên phải của trang. Sau khi chọn ngôn ngữ, các yếu tố điều hướng và danh mục trong Shopify App Store sẽ được cập nhật. Hầu hết hồ sơ ứng dụng chỉ hiển thị bằng tiếng Anh, bạn cần tìm kiếm bằng cụm từ tiếng Anh để nhận được tổ hợp kết quả hoàn chỉnh nhất.

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trong Shopify App Store theo hai cách:

  • Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm ứng dụng theo tính năng, tên hoặc danh mục.
  • Sử dụng menu thả xuống Ứng dụng theo danh mục để tìm ứng dụng theo danh mục. Các danh mục ví dụ là Đơn hàng và vận chuyểnBán sản phẩm.

Đề xuất ứng dụng

Các đề xuất cá nhân hóa được cung cấp cho các ứng dụng có thể hỗ trợ bạn vận hành hoặc phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất này dựa trên các cửa hàng giống với cửa hàng của bạn về tổng giá trị thị trường (GMV), doanh thu định kỳ hằng tháng (MRR), ngành, địa điểm, thâm niên của cửa hàng và các thuộc tính khác. Một số đề xuất cũng có thể được đưa ra dựa trên cách bạn sử dụng Shopify.

Bạn có thể xem lại đề xuất ứng dụng ở nhiều nơi như trang Ứng dụng trên trang quản trị Shopify, mục Phổ biến với các cửa hàng như của bạn trên trang chủ của Shopify App Store và trang đăng xuất Shopify.

Đề xuất ứng dụng không phải quảng cáo. Đây là những gợi ý dựa trên các cửa hàng tương tự như cửa hàng của bạn và có mục đích là khớp bạn với các ứng dụng mang lại giá trị nhất cao nhất cho bạn. Nhà phát triển ứng dụng không thể trả tiền cho Shopify để hiển thị ứng dụng trong đề xuất.

Quảng cáo trên Shopify App Store

Để giúp bạn tìm các ứng dụng bạn có thể dùng để phát triển doanh nghiệp, các nhà phát hành ứng dụng có thể quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm trong Shopify App Store. Nếu nhà phát triển thanh toán cho Shopify để bạn thấy ứng dụng của họ, ứng dụng sẽ được đánh dấu bằng một nhãn có ghi Quảng cáo.

Làm thế nào để Shopify biết nên hiển thị cho tôi quảng cáo nào?

Quảng cáo trong Shopify App Store hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm. Các nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của họ dựa vào từ khóa tìm kiếm. Nếu bạn tìm kiếm bằng từ khóa mà nhà quảng cáo nhắm mục tiêu thì quảng cáo cho những ứng dụng đó sẽ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Shopify đánh giá hoặc phê duyệt quảng cáo như thế nào?

Chỉ những ứng dụng đã được đội ngũ đảm bảo chất lượng của Shopify phê duyệt mới đủ điều kiện quảng cáo trên Shopify App Store. Nhà phát triển ứng dụng không thể tùy chỉnh quảng cáo, và quảng cáo dựa trên thông tin đã rà soát khi nhà phát triển gửi ứng dụng của họ đến Shopify App Store.

Tôi có thể chọn không nhìn thấy quảng cáo trong Shopify App Store không?

Bạn không thể chọn từ chối quảng cáo trên Shopify App Store. Nếu có ý kiến phản hồi về quảng cáo hiển thị, bạn có thể gửi email đến app-store-ads@shopify.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí