Tìm ứng dụng

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Bạn cũng có thể tải xuống các ứng dụng trực tiếp trên trang web của nhà phát triển ứng dụng. Khi chọn một ứng dụng cho cửa hàng, hãy bắt đầu bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi:

  • Cửa hàng của tôi cần ngoài các tính năng cốt lõi của Shopify?
  • Điều gì sẽ làm tăng doanh số (ví dụ: SEO, tiếp thị, bán hàng doanh số cửa hàng theo lịch trình)?
  • Điều gì sẽ giúp quản lý cửa hàng trở nên dễ dàng hơn (ví dụ: In nhãn vận chuyển hàng loạt)?
  • Tôi muốn chi tiêu bao nhiêu tiền cho các ứng dụng?

Tìm hiểu thêm về cách nhận hỗ trợ về ứng dụng bên thứ ba.

Tìm một ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify theo những cách sau:

  • Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm ứng dụng theo tính năng hoặc tên.
  • Sử dụng menu thả xuống Categories (Danh mục) để sắp xếp các ứng dụng theo danh mục. Các danh mục ví dụ là Bán hàng trung gianSEO.
  • Sử dụng menu thả xuống Bộ sưu tập để sắp xếp các ứng dụng theo bộ sưu tập. Các bộ sưu tập ví dụ là Do Shopify thực hiệnKênh bán hàng. Bộ sưu tập ứng dụng được Shopify lựa chọn cẩn thận, bao gồm các công cụ tốt nhất giúp bạn ra mắt, phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình.

Sau khi nhập cụm từ tìm kiếm hoặc chọn danh mục, bạn có thể sử dụng bộ lọc để thu hẹp kết quả. Bạn có thể thay đổi thứ tự các ứng dụng được liệt kê bằng menu thả xuống Sort by (Sắp xếp theo). Có thể sử dụng bộ lọc Pricing (Giá) để giới hạn danh sách chỉ có các ứng dụng miễn phí. Tất cả các ứng dụng do Shopify tạo đều miễn phí.

Để xem người khác phản hồi về ứng dụng như thế nào, bạn có thể đọc đánh giá ứng dụng và xem đánh giá tổng quan bằng sao. Đánh giá tổng quan là bình quân gia quyền ưu tiên những đánh giá gần đây, để đánh giá đó đại diện tốt hơn cho phiên bản mới nhất của ứng dụng. Shopify cũng áp dụng các biện pháp để xóa hoặc không đăng các bài đánh giá sai lệch và giả mạo.

Thanh toán một ứng dụng

Ứng dụng trả phí có phí hằng tháng, phí một lần hoặc phí mỗi lần bạn sử dụng. Hầu hết các ứng dụng trả phí cũng cung cấp gói cơ bản miễn phí hoặc thời gian dùng thử miễn phí để bạn có thể thử ứng dụng trước khi mua. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về giá của ứng dụng bằng cách nhấp vào ứng dụng và cuộn xuống mục Giá.

Bộ phận hỗ trợ đa ngôn ngữ trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Bạn có thể duyệt Cửa hàng ứng dụng Shopify bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ có sẵn. Để chọn ngôn ngữ, sử dụng menu ngôn ngữ ở góc dưới cùng bên phải của trang. Sau khi chọn ngôn ngữ, các yếu tố điều hướng, danh mục và bộ lọc trong Cửa hàng ứng dụng Shopify sẽ được cập nhật.

Vì hầu hết các hồ sơ ứng dụng chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, bạn cần tìm kiếm bằng thuật ngữ tiếng Anh để có được bộ kết quả hoàn chỉnh nhất. Để tìm hồ sơ ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác (bao gồm tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nhật), sử dụng bộ sưu tập ứng dụng cho từng ngôn ngữ trong menu thả xuống Bộ sưu tập.

Bạn có thể đăng bài đánh giá bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình, nhưng phần lớn ý kiến đánh giá chỉ có bằng tiếng Anh.

Khi bạn yêu cầu hỗ trợ từ nhà phát triển ứng dụng, hãy nhớ rằng họ có thể không hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

Quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Shopify luôn tìm cách giúp bạn tìm ra các ứng dụng có thể dùng để phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cho phép nhà phát hành ứng dụng quảng cáo ứng dụng của họ trên các trang kết quả tìm kiếm trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Làm thế nào Shopify biết sẽ hiển thị cho tôi quảng cáo nào?

Quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify xuất hiện ở hai nơi:

  • Trang kết quả tìm kiếm: Nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của họ dựa trên từ khóa tìm kiếm. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa mà nhà quảng cáo nhắm mục tiêu, quảng cáo dành cho những ứng dụng đó sẽ xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.
  • Trang chủ Cửa hàng ứng dụng Shopify: Quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên mức độ liên quan của ứng dụng với bất kỳ cửa hàng cụ thể nào cũng như mức giá thầu mà đối tác đã chỉ định. Các yếu tố xác định mức độ liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn trong, điểm tương đồng với các cửa hàng khác đã cài đặt ứng dụng đó và hành vi duyệt trước đây.

Sự khác biệt giữa quảng cáo và ứng dụng mà Shopify đề xuất cho tôi?

Nếu nhà phát triển thanh toán cho Shopify để bạn thấy ứng dụng của họ, ứng dụng sẽ được đánh dấu bằng một nhãn có ghi Quảng cáo.

Cửa hàng ứng dụng Shopify cũng cung cấp các đề xuất cá nhân hóa cho các ứng dụng có thể giúp bạn điều hành và phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất này xuất hiện trong mục Recommended for you (Đề xuất cho bạn). Đề xuất ứng dụng không phải quảng cáo, mà là gợi ý dựa trên các cửa hàng tương tự như của bạn và nhằm ghép nối bạn với các ứng dụng mang đến cho bạn giá trị lớn nhất. Shopify jkhông nhận thanh toán từ bất cứ ai để hiển thị đề xuất cho bạn. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của đề xuất, xem Đề xuất ứng dụng.

Shopify đánh giá hoặc phê duyệt quảng cáo như thế nào?

Chỉ những ứng dụng đã được đội ngũ đảm bảo chất lượng của Shopify phê duyệt mới đủ điều kiện quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nhà phát triển ứng dụng không thể tùy chỉnh quảng cáo, và quảng cáo dựa trên thông tin đã rà soát khi nhà phát triển gửi ứng dụng của họ đến Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tôi có thể chọn không nhìn thấy quảng cáo trong Cửa hàng ứng dụng Shopify không?

Bạn không thể chọn không nhìn thấy quảng cáo trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu bạn có ý kiến phản hồi về quảng cáo nhìn thấy, gửi ý kiến bằng email đến app-store-ads@shopify.com.

Tìm một ứng dụng ngoài Cửa hàng ứng dụng Shopify

Một số nhà phát triển ứng dụng chọn không liệt kê ứng dụng của họ trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu bạn tìm thấy một ứng dụng bên ngoài cửa hàng ứng dụng Shopify và muốn sử dụng nó, nhà phát triển sẽ chia sẻ liên kết đến trang cài đặt ứng dụng chưa niêm yết. Từ đó, nhấp vào Add App (Thêm ứng dụng) để sử dụng ứng dụng trong cửa hàng Shopify của bạn.

Ứng dụng không công khai được tạo vào hoặc sau ngày 09/12/2019 đã được Shopify đánh giá, nhưng ứng dụng không công khai được tạo trước ngày này chưa được đánh giá. Nếu bạn cài đặt ứng dụng chưa được đánh giá từ bên ngoài Cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn sẽ nhìn thấy cảnh báo trong quá trình cài đặt rằng ứng dụng này chưa được Shopify đánh giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí