Práce s aplikacemi

Aplikace pokrývají širokou škálu funkcí a prvků, ale s každou z nich můžete provádět některé základní akce.

Pokud potřebujete pomoc s aplikací, kterou jste nainstalovali v administrátorovi Shopify, přečtěte si část Získání podpory pro aplikace.

Instalace aplikace

Až najdete aplikaci, kterou chcete použít, musíte ji přidat do svého obchodu. Pokud instalujete aplikaci z Shopify App Store, klikněte na Přidat aplikaci na stránce záznamu aplikace.

Po kliknutí na Přidat aplikaci musíte aplikaci autorizovat v administrátorovi Shopify.

Pokud instalujete aplikaci z webu vývojáře třetí strany, klikněte na příslušný instalační odkaz. Po kliknutí na odkaz instalace je třeba aplikaci autorizovat v administrátorovi Shopify. V tomto kroku se zobrazí upozornění, že aplikace nepochází z obchodu Shopify App Store. To nemusí nutně znamenat, že použití aplikace není bezpečné. Aplikace však neprošla procesem ověřování a schvalování, který je vyžadován pro aplikace uvedené v obchodě Shopify App Store.

Otevření aplikace v Shopify

Všechny nainstalované aplikace můžete vidět na stránce Aplikace v Shopify:

Zobrazení stránky o aplikaci

Stránka o aplikaci umožňuje zobrazit informace o aplikaci a provádět akce související s aplikací, jako je například zobrazení informací o aplikaci na Shopify App Store, napsání recenze na aplikaci a kontrola jakýchkoli problémů s kompatibilitou aplikace.

Kroky:

Úpravy předvoleb aplikace

Předvolby aplikace můžete upravit na stránce o aplikaci.

Kroky:

  1. Z administrátora Shopify přejdi do nabídky Aplikace.
    1. Klikněte na možnost O aplikaci vedle názvu aplikace. 3. Klikněte na Upravit předvolby.

Zobrazení faktury aplikace

Můžete zkontrolovat fakturu aplikace a zobrazit další informace o fakturaci a poplatcích za používání aplikace.

Kroky:

Změna proxy URL aplikace

Některé aplikace používají proxy URL k získání a zobrazení dynamického obsahu na stránce vašeho online obchodu, jako jsou galerie produktů, aplikace na seznamu přání nebo vlastní formuláře. Výchozí proxy URL nastavuje vývojář aplikace, ale můžete ho změnit v administrátorovi Shopify.

Kroky:

  1. Z administrátora Shopify přejdi do nabídky Aplikace.
    1. Klikněte na možnost O aplikaci vedle názvu aplikace. 3. V části Proxy aplikace klikněte na Upravit URL. 4. Zadejte nové proxy URL. 5. Klikněte na Uložit.

Zobrazení povolení a zásad ochrany osobních údajů aplikace

Povolení a zásady ochrany osobních údajů aplikace můžete zobrazit na stránce o aplikaci.

Kroky:

Odinstalace aplikace

Z obchodu můžete odebrat aplikaci pomocí stránky Aplikace v Shopify.

Kroky:

Kontrola notifikací aplikací

Notifikace aplikací vám poskytují informace o stavu nainstalovaných aplikací, například o tom, zda je aplikace kompatibilní s vaším obchodem.

Notifikace aplikací můžete zkontrolovat na stránce Aplikace v Shopify:

  1. Z administrátora Shopify přejdi do nabídky Aplikace.

  2. Klikněte na Prohlédnout notifikace.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma