Om INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act er en amerikansk lov, der trådte i kraft den 27. juni 2023. Denne lov pålægger onlinemarkedspladser visse forpligtelser, herunder Shop-appen, for at indsamle, bekræfte og videregive visse oplysninger om sælgere med stor salgsvolumen. Shopejere med Shop-appen kan bruge denne side til at få mere at vide om INFORM Consumers Act.

Sælgerkriterier for INFORM Consumers Act

INFORM Consumers Act gælder for sælgere med stor salgsvolumen, som sælger til kunder i USA. En sælger med stor salgsvolumen defineres som en sælger, der har haft 200 eller flere separate salg af nye eller ubrugte forbrugerprodukter og 5.000 USD eller mere i bruttoindtægt via en onlinemarkedsplads inden for en fortløbende 12-måneders periode i løbet af de seneste 24 måneder.

Krav fra INFORM Consumers Act

Hvis du opfylder kriterierne for en sælger med stor volumen, som sælger til kunder i USA via Shop-kanalen, skal din butik opfylde følgende krav, som er beskrevet i INFORM Consumers Act:

  • Indsamling og bekræftelse af oplysninger: Onlinemarkedsbutikker skal indsamle og bekræfte visse oplysninger fra sælgere med stor volumen. Disse oplysninger omfatter bankkontooplysninger, en virksomheds mailadresse og telefonnummer samt oplysninger om skatte-id'er. Hvis der sker ændringer i disse oplysninger, skal sælgeren opdatere dem hurtigst muligt.
  • Certificering af oplysninger: Én gang om året skal sælgere med stor volumen certificere, at deres oplysninger er opdaterede, eller angive opdaterede oplysninger, hvis de har ændret sig.
  • Visning af sælgeroplysninger: For sælgere med en årlig bruttoomsætning på 20.000 USD eller mere på en onlinemarkedsplads skal sælgers virksomhedsnavn, fysiske adresse og kontaktoplysninger vises på produktsider eller i ordrebekræftelsesmeddelelser og transaktionshistorikken for konti. Butikkens kontaktoplysninger skal indeholde et fungerende telefonnummer, en mailadresse eller en tjeneste til direkte elektroniske beskeder. Få mere at vide om, hvordan du gennemgår og opdaterer dine Shop-kontaktoplysninger.

Manglende overholdelse af kravene

Manglende overholdelse af kravene i INFORM Consumers Act kan medføre bøder, som de amerikanske myndigheder pålægger. Onlinemarkedspladser, der ikke opfylder deres forpligtelser, kan blive pålagt bøder på op til 50.000 USD pr. overtrædelse. På grund af disse betingelser kan en sælger med stor salgsvolumen, der undlader at levere de oplysninger eller den certificering, som kræves i henhold til INFORM Consumers Act, risikere at brugen af Shop-appsalgskanalen afbrydes.

Ressourcer

Du kan få flere oplysninger om INFORM Consumers Act i følgende ressourcer:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis