Informacje na temat ustawy INFORM Consumers Act

Ustawa INFORM Consumers Act to ustawa obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, która weszła w życie 27 czerwca 2023 roku. Ustawa ta nakłada pewne obowiązki na internetowe platformy handlowe, w tym aplikację Shop, w zakresie gromadzenia, weryfikowania i ujawniania określonych informacji na temat sprzedawców z dużymi obrotami. Sprzedawcy korzystający z aplikacji Shop mogą na tej stronie zapoznać się z ustawą INFORM Consumers Act.

Kryteria sprzedawcy na potrzeby ustawy INFORM Consumers Act

Ustawa INFORM Consumers Act ma zastosowanie do sprzedawców z dużymi obrotami, którzy sprzedają produkty klientom w Stanach Zjednoczonych. Sprzedawca z dużymi obrotami to sprzedawca, który zrealizował co najmniej 200 oddzielnych transakcji sprzedaży nowych lub nieużywanych produktów konsumenckich oraz osiągnął przychód brutto w wysokości co najmniej 5000 USD za pośrednictwem internetowej platformy handlowej w dowolnym nieprzerwanym 12-miesięcznym okresie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Wymagania ustawy INFORM Consumers Act

Jeśli spełniasz kryteria sprzedawcy z dużymi obrotami, który sprzedaje produkty klientom w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem kanału Shop, Twój sklep musi spełniać poniższe wymagania opisane w ustawie INFORM Consumers Act:

  • Gromadzenie i weryfikacja informacji: Internetowe platformy handlowe muszą zbierać i weryfikować niektóre informacje od sprzedawców z dużymi obrotami. Informacje te obejmują dane konta bankowego, służbowy adres e-mail i numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej. W przypadku zmian tych informacji sprzedawca z dużymi obrotami musi je bezzwłocznie zaktualizować.
  • Poświadczenie informacji: Raz w roku sprzedawcy z dużymi obrotami muszą zaświadczyć, że ich informacje są aktualne lub podać zaktualizowane informacje, jeśli uległy zmianie.
  • Wyświetlanie informacji o sprzedawcy: Nazwa firmy, adres fizyczny i dane kontaktowe sprzedawców z dużymi obrotami, osiągających na internetowej platformie handlowej roczne przychody brutto w wysokości co najmniej 20 000 USD muszą być wyświetlane na stronach ofert produktów lub w wiadomościach z potwierdzeniem zamówienia i historiach transakcji konta. Dane kontaktowe sklepu muszą zawierać numer telefonu służbowego, adres e-mail lub opcję bezpośredniego kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych. Dowiedz się, jak przejrzeć i zaktualizować dane kontaktowe Shop.

Niezgodność z ustawą

Niespełnienie wymogów ustawy INFORM Consumers Act może skutkować nałożeniem grzywny przez rząd Stanów Zjednoczonych. Internetowe platformy handlowe, które nie spełnią tych obowiązków, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 50 000 USD za każde naruszenie. Ze względu na te warunki niedostarczenie przez sprzedawcę z dużymi obrotami informacji lub zaświadczenia wymaganego przez ustawę INFORM Consumers Act może skutkować przerwaniem korzystania z kanału sprzedaży, jakim jest aplikacja Shop.

Zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawy INFORM Consumers Act, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo