Yêu cầu để hiển thị cửa hàng trên Shop

Để hiển thị cửa hàng trên Shop, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các yêu cầu này đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Bạn cần xem lại và đáp ứng các tiêu chí chính sau:

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng để đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ để bán hàng trên ứng dụng Shop, có thể mất tới 48 giờ để các thay đổi có hiệu lực và cập nhật để trạng thái phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí