Yêu cầu để hiển thị cửa hàng trên Shop

Để hiển thị cửa hàng trên Shop, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các yêu cầu này đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Bạn cần xem lại và đáp ứng các tiêu chí chính sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí