Thiết lập kênh Google & YouTube

Kênh Google & YouTube tự động đồng bộ sản phẩm và thông tin liên quan về cửa hàng Shopify của bạn với Google Merchant Center. Sau đó, bạn có thể cập nhật trực tiếp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google trong Shopify. Đối với cửa hàng đủ điều kiện bán hàng tại Hoa Kỳ, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center bằng kênh Google & YouTube có thể hiển thị miễn phí trên hồ sơ tìm kiếm trên tab Google Mua sắm.

Kết nối kênh Google & YouTube để đồng bộ hóa sản phẩm

Bạn có thể cài đặt kênh Google & YouTube trong Shopify App Store. Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài đặt kênh Google & YouTube, bạn cần kết nối tài khoản Google và tài khoản Google Merchant Center để có thể đồng bộ sản phẩm trên Shopify với Google.

Cửa hàng cần đáp ứng một số yêu cầu thì kênh Google & YouTube mới có thể hoạt động. Xem kỹ các yêu cầu để biết bạn có cần thực hiện thay đổi nào đối với cửa hàng trực tuyến hoặc cài đặt vận chuyển hay không.

Bước:

 1. Nhấp vào Connect Google Account (Kết nối tài khoản Google) rồi chọn tài khoản Google hoặc tạo tài khoản mới. Bạn cần cho phép Shopify truy cập thông tin tài khoản Google.
 2. Xem lại yêu cầu thiết lập đối với cửa hàng trực tuyến và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 3. Chọn hoặc tạo một tài khoản Merchant Center:

  1. Chọn Tài khoản Thương nhân từ danh sách thả xuống. Những ID Merchant Center được liệt kê đều đã liên kết với tài khoản Google của bạn, với tài khoản Google này là quản trị viên.
  2. Nếu bạn không có tài khoản Merchant Center, nhấp vào Tạo mới rồi tạo tài khoản trong Google Merchant Center.
 4. Bạn cần xác minh mình là chủ sở hữu tài khoản Merchant Center.

  1. Trong mục Xác minh đó là bạn, nhập số điện thoại, chọn quốc gia của bạn trong menu thả xuống rồi nhấp vào Nhận mã để nhận mã xác minh.
  2. Trong hộp thoại Xác minh đó là bạn, nhập mã gồm 6 chữ số trong tin nhắn văn bản bạn nhận được qua điện thoại.
  3. Nhấp vào Xác minh.
 5. Nhấp vào Chọn bên cạnh Thị trường mục tiêu để thiết lập nơi bạn muốn bán sản phẩm, sau đó chọn thị trường mục tiêu và ngôn ngữ. Cài đặt tiền tệ của cửa hàng sẽ xác định các quốc gia và khu vực mà bạn có thể đặt làm thị trường mục tiêu. Ngôn ngữ dùng được phụ thuộc vào những ngôn ngữ mà Google hỗ trợ cũng như thị trường mục tiêu của bạn.

 6. Không bắt buộc: Nếu bạn cài đặt chế độ tiếp thị có trả phí trên Google, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển, sau đó nhấp vào menu thả xuống để chọn cấu hình tự động hoặc thủ công cho phí vận chuyển:

  1. Chọn Automatically import shipping settings (Tự động nhập cài đặt vận chuyển) để đồng bộ phí vận chuyển từ Shopify, rồi nhấp vào Save (Lưu). Tìm hiểu thêm về đồng bộ phí vận chuyển với Google Merchant Center.
  2. Chọn Manually set up shipping settings in Google Merchant Center (Thiết lập thủ công cài đặt vận chuyển trong Google Merchant Center) để thiết lập phí vận chuyển trên Google Merchant Center, rồi nhấp vào Save (Lưu).
 7. Không bắt buộc: Thiết lập tùy chọn tiêu đề và mô tả sản phẩm đối với sản phẩm đã đồng bộ với Google. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa tiêu đề và mô tả sản phẩm cho Google Mua sắm.

Sau khi hoàn thành việc thiết lập, những sản phẩm có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tự động đồng bộ với Google. Đối với cửa hàng đủ điều kiện, sản phẩm đã đồng bộ với Google Merchant Center qua kênh Google & YouTube có thể hiển thị miễn phí trên các nền tảng của Google có liên quan.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ hóa sản phẩm Shopify với Google.

Trên trang Tổng quan trong kênh bán hàng của Google, bạn có thể xem sản phẩm đăng tải và thông tin tiếp thị:

 • Sản phẩm đăng tải: Tất cả sản phẩm đã đồng bộ hóa lên Google Merchant Center. Sản phẩm được phê duyệt có thể đủ điều kiện hiển thị miễn phí trên nhiều nền tảng khác nhau của Google như tab Mua sắm, Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh, Google Maps và Google Ống kính. Tìm hiểu thêm về cách đăng tải sản phẩm miễn phí trên Google.
 • Tiếp thị: Truy cập tài khoản Google Merchant Center để tạo chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google.

Nhận trợ giúp về các sản phẩm của Google

Liên hệ với Google để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • Tài khoản Google Merchant Center của bạn
 • Google Ads
 • Mua trên Google
 • Kho hàng tại địa phương của Google
 • Google Analytics
 • Các chủ đề khác về Google không được Shopify hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ Với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp tải xuống kênh Google & YouTube hoặc thiết lập sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí