Niêm yết sản phẩm miễn phí trên Google

Đối với cửa hàng đủ điều kiện, sản phẩm được đồng bộ với Google Merchant Center qua kênh Google & YouTube có thể hiển thị miễn phí trên Google. Để xem danh sách đầy đủ những nơi có thể hiển thị hồ sơ đăng tải miễn phí trên Google, tham khảo Vị trí Google hiển thị hồ sơ đăng tải miễn phí của bạn trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Nếu đã sử dụng kênh Google & YouTube để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center, bạn có thể xác nhận nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được chọn tham gia Sản phẩm đăng tải miễn phí. Nếu bạn chọn tham gia Sản phẩm đăng tải miễn phí, sản phẩm của bạn có thể hiển thị trong sản phẩm đăng tải không tính phí trên Google. Bạn có thể chọn bất kỳ Dịch vụ so sánh giá nào từ Trang quản trị CSS có sẵn trong Google Merchant Center.

Để biết thêm thông tin về hồ sơ đăng tải miễn phí cũng như những quốc gia và vùng được hỗ trợ, tham khảo Đăng tải sản phẩm miễn phí trên Google trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Thẻ điểm trải nghiệm mua sắm

Thẻ điểm trải nghiệm mua sắm là chương trình tặng thưởng cho các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Khi đáp ứng được một số tiêu chí nhất định về trải nghiệm khách hàng, bạn có thể nhận được:

  • Huy hiệu "Cửa hàng chất lượng hàng đầu" hiển thị trong hồ sơ đăng tải của bạn và có thể củng cố sự tự tin của khách hàng về việc mua hàng từ cửa hàng của bạn
  • Vị trí nổi bật trên tab Mua sắm

Tìm hiểu thêm về Thẻ điểm trải nghiệm mua sắmChương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí