Kho hàng tại địa phương của Google

Nếu quản lý hàng trong kho bằng nhiều địa điểm, bạn có thể sử dụng kho hàng tại địa phương để quảng bá sản phẩm cho hoạt động mua sắm tại địa phương khi khách hàng tìm kiếm bằng Google. Kho hàng tại địa phương dành cho hoạt động khám phá địa phương giúp Google thông báo cho khách hàng vị trí của sản phẩm để khách hàng có thể mua tại địa điểm thuận tiện cho họ.

Sau khi thiết lập kho hàng tại địa phương, bạn có thể niêm yết sản phẩm tại địa phương dưới dạng quảng cáo kho hàng tại địa phươnghồ sơ địa phương miễn phí.

Yêu cầu

Để có thể thiết lập kho hàng tại địa phương trong Shopify, đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau.

Yêu cầu của Shopify

  • Bạn cần sử dụng Shopify POS.
  • Bạn cần bán hàng từ địa điểm bán lẻ thực tế.
  • Bạn cần có kho hàng Shopify Point of Sale. Bạn có thể thêm số lượng sản phẩm tại từng địa điểm bán lẻ.
  • Bạn cần có ít nhất 10 sản phẩm.

Yêu cầu của Google

Thiết lập kho hàng tại địa phương

Để biết đầy đủ hướng dẫn thiết lập, tham khảo Thiết lập kho hàng tại địa phương của Google trong ứng dụng Google & Youtube trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí