สินค้าคงคลังในพื้นที่สำหรับ Google

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง คุณก็จะสามารถใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่เพื่อโปรโมตสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าในพื้นที่เมื่อลูกค้าค้นหาโดยใช้ Google ได้ การใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่เพื่อการค้นพบสินค้าในพื้นที่เปิดโอกาสให้ Google แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าคุณจำหน่ายที่ใดบ้าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวก

หลังจากตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่แล้ว คุณก็จะสามารถแสดงสินค้าในพื้นที่เป็นโฆษณาสินค้าคงคลังในพื้นที่และรายการสินค้าฟรีในพื้นที่ได้

ข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดของ Shopify

  • คุณต้องใช้ Shopify POS
  • คุณต้องมีที่ตั้งร้านค้าปลีกจริงที่คุณใช้เพื่อการขาย
  • คุณต้องมีสินค้าคงคลังสำหรับระบบขายหน้าร้าน Shopifyคุณสามารถเพิ่มปริมาณสินค้าให้กับที่ตั้งร้านค้าปลีกแต่ละแห่ง
  • คุณจำเป็นต้องมีสินค้าอย่างน้อย 10 รายการ

ข้อกำหนดของ Google

ตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่

หากต้องการคําแนะนําในการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ของ Google ภายในแอป Google & Youtube ในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี