Rabattkombinationer

För några av kampanjerna kan det vara en bra idé att låta kunder kombinera olika rabatter till en. Du kan välja mellan berättigande kombinationer som gör att kunder kan dra nytta av bästa möjliga rabatt baserat på deras varukorg. Du kan ställa in både automatiska rabatter och rabattkoder att kombinera.

Varje rabatt som du skapar har en av följande klasser beroende på vad rabatten gäller för:

 • orderrabatt
 • produktrabatt
 • leveransrabatt

När du väljer att låta en rabatt kombineras med andra rabatter väljer du vilka rabattklasser som den kan kombineras med.Om du till exempel skapar en rabattkod med 10 % rabatt på en order kan du välja att låta rabattkoden även kombineras med Produktrabattkoder.

Flera orderrabatter, produktrabatter och leveransrabatter kan alla gälla för samma order. Mer information om hur olika rabatter kombineras. I vissa fall, om det finns aktiva automatiska rabatter i butiken, och en kund även använder en eller flera rabattkoder, så tillämpas den bästa rabatten eller kombinationen av rabatter automatiskt på kundens varukorg.

Följande meddelande visas om en kund anger mer än en rabattkod i kassan som inte kan kombineras: Discount couldn't be used with your existing discounts.

Typer av rabattkombinationer

Det finns fem typer av rabattkombinationer:

 • orderrabatter med fri frakt-rabatter
 • produktrabatter med fri frakt-rabatter
 • produktrabatter med andra produktrabatter
 • produktrabatter med orderrabatter (endast tillgängligt för berättigade handlare)
 • orderrabatter med andra orderrabatter (endast tillgängligt för berättigade handlare)

Behörighetskrav

Alla handlare kan kombinera följande rabatter:

 • orderrabatter med fri frakt-rabatter
 • produktrabatter med fri frakt-rabatter
 • produktrabatter med andra produktrabatter

För att kombinera produktrabatter med orderrabatter eller orderrabatter med andra orderrabatter måste du uppfylla följande behörighetskrav:

Kontakta Shopify-supporten om du uppfyller ovanstående behörighetskrav men inte kan skapa rabatter med kombinationerna.

Överväganden för rabattkombinationer

 • Om produkt- och orderklassrabatter kan kombineras kan flera rabatter tillämpas på samma post. Om en kunds varukorg till exempel är berättigad till en automatisk rabatt på 10 % på ordern och de anger en rabattkod för 5 USD i rabatt på en produkt i varukorgen gäller båda rabatterna för den berättigade artikeln.
 • Om två eller fler rabatter tillämpas men inte kan kombineras på grund av rabattkombinationsinställningen eller varukorgens innehåll, tillämpas alltid den bästa rabatten för kundens varukorg. Om du till exempel har en okombinerbar rabatt på 20 % för produktserien Socks och en okombinerbar rabatt på 30 USD för produktserien Christmas Socks, så gäller den bättre rabatten om en kund tillämpar båda i varukorgen.
 • Produktrabatter tillämpas innan orderns delsumma beräknas i kassan. Det innebär att orderrabatter beräknas utifrån delsumma efter det att produktrabatten har tillämpats.
 • Om två eller fler orderrabatter som ger en procentuell rabatt tillämpas på samma order beräknas båda procentsatserna på den ursprungliga delsumman. Om en varukorg till exempel är berättigad till en rabatt som ger 10 % rabatt på ordern och en andra rabattkod som ger 20 % rabatt på ordern och ordern som delsumma är 100 USD, är totalen efter rabatter 70 USD eller 30 % rabatt på den ursprungliga delsumman.
 • Alla orderrabatter tillämpas på ordern delsumma efter det att produktrabatter har tillämpats. Om ordern till exempel har en delsumma på 100 USD och en varukorg är berättigad till 10 % WELCOME10-rabatt med kod och 20 % rabatt med koden INFLUENCER 20 dras 10 USD och 20 USD från orderbeloppet, vilket ger en total rabatt på 30 USD.
 • Flera rabatter tillämpas endast på en order när inställningen för varje rabatt tillåter kombinationen.
 • Om du skapar en ny rabatt att kombinera med en annan ny rabatt, behöver du inte ställa in båda samtidigt. Du kan ställa in och spara den första rabatten och sedan skapa den andra rabatten efteråt. Efter att varje rabatt har aktiverats och konfigurerats till att kombineras med varandra kombineras de automatiskt om en kund tillämpar båda på en order.
 • Du kan ha maximalt 25 aktiva automatiska rabatter samtidigt i din butik. Det innebär att maximalt 25 automatiska rabattkoder kan tillämpas på samma order.
 • Kunder kan använda maximalt 5 produkt- eller orderrabattkoder och 1 fraktrabattkod på samma order.
 • Rabatter kan endast kombineras för ordrar som görs via webbshoppen och Shopify kassasystem.

Begränsningar

 • Du kan ha maximalt 25 aktiva automatiska rabatter samtidigt i din butik. Det innebär att maximalt 25 automatiska rabattkoder kan tillämpas på samma order.
 • Kunder kan använda högst fem rabattkoder för produkter eller ordrar och en rabattkod för frakt på samma order.
 • Rabatter kan endast kombineras för ordrar som görs via webbshoppen och Shopify kassasystem.
 • Produkter som ingår i en Köp X få Y-rabatt är ej berättigade till ytterligare produktrabatter. Om en kund anger en rabattkod som gäller för produkter i en ”Köp X få Y”-rabatt, tas rabatten ”Köp X få Y” bort och endast rabattkoden som kunden angav gäller för ordern.

Exempel på rabattkombination

Följande tabell illustrerar några exempel på möjliga rabattkombinationer och visar vilka kombinationer som stöds.

Exempel och beskrivningar av rabattkombinationer och om de stöds
Kombinationsscenario Kombination som stöds Exempelrabatt Beskrivning
Produktrabatt(er)
+
Orderrabatt
20offPants + 10offShirts + Welcome10 Produktrabatter tillämpas innan delsumman beräknas och sedan tillämpas orderrabatterna på delsumman.
Produktrabatt
+
Produktrabatt (tillämpas på olika produkter)
20rabattByxor + 10rabattÖverdelar 20offPants och 10offShirts erbjuder rabatter för olika artiklar i samma varukorg.
Orderrabatt
+
Orderrabatt
Welcome10 + Spend200Get5off Flera orderrabatter kan tillämpas på samma order.
Produktrabatt(er)
+
Fri frakt-rabatt
20offPants + 10offShirts + FreeShip Produktrabatter och leveransrabatter kan tillämpas på samma order.
Orderrabatt
+
Fraktrabatt
Welcome10 + FreeShip Orderrabatter och leveransrabatter kan tillämpas på samma order.
Produktrabatt
+
Produktrabatt (tillämpas på samma produkter)
20offPants + 30offPants När flera produktrabatter gäller för samma radartikel tillämpas endast den bästa rabatten.
Fraktrabatt
+
Fraktrabatt
5offShipping + 10offShipping Det går inte att tillämpa flera fraktrabatter på samma order.

Kontrollera om en aktiv rabatt är kombinerbar

Du kan testa dina rabattkombinationer för att säkerställa att de fungerar korrekt. En metod för att testa dina kombinationer är att skapa en order, lägga till berättigade produkter och sedan ange de tillhörande rabattkoderna. Du kan även lägga en testorder i din butik och följa samma steg för att testa kundupplevelsen.

Om du vill se en lista över alla rabatter som har kombinationer påslagna, se Rabattsidan i din Shopify-admin.Tillåtna kombinationer för varje rabattkod visas i kolumnen Kombinationer.Du kan också filtrera sidan Rabatter för att visa en lista med kombinationer.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. Klicka på Sök och filtrera.

 3. Klicka på Lägg till filter och välj sedan Kombinerar med.

 4. Välj alla rabattklasser som du vill visa kombinationer för.

Redigera en befintlig rabatt så att den blir kombinerbar

Du kan redigera en befintlig rabatt för att göra den kombinerbar. Att redigera en rabattkod för att tillåta kombinationer påverkar inte ordrar där rabatten tidigare användes.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis