Uppgraderingsguide för Checkout Extensibility

Du kan använda Shopify-kassan för att acceptera beställningar och ta betalt oavsett varifrån du säljer online. Om din butik har Shopify Plus-planen kan du använda den utökade kassafunktionaliteten för att lägga till appar och anpassa ditt varumärke på ett sätt som är uppgraderingssäkert och fungerar med Shop Pay.

Denna guide beskriver nya sätt som du kan använda Checkout Extensibility på för att anpassa din Shopify-kassa, om du för närvarande har en butik med en Shopify Plus-plan som använder checkout.liquid. Använd uppgraderingspaketet för Checkout Extensibility för att lära dig mer om hur du kan bedöma och ersätta dina nuvarande kassaanpassningar.

Om den utökade kassafunktionaliteten

Den utökade kassafunktionaliteten är ett snabbare, bättre presterande, säkrare och mer uppgraderingssäkert alternativ än checkout.liquid för anpassningar av kassafunktionaliteten. Den utökade kassafunktionaliteten fungerar även sömlöst med Shop Pay. Genom att uppgradera till den utökade kassafunktionaliteten kan du dra nytta av flera nya funktioner och möjligheter, inklusive:

Med den utökade kassafunktionaliteten kan du anpassa kassan med hjälp av funktioner som är inbyggda i appar. Dessa appar är snabba att installera och uppgradera säkra. För att lägga till detta utvecklas den utökade kassafunktionaliteten kontinuerligt för att tillgodose dina behov genom nya eller förbättrade funktioner, tillsammans med nya appar.

Behörighet

För att använda Checkout Extensibility måste du ha en butik med en Shopify Plus-plan. Checkout Extensibility kan för närvarande inte användas om du använder Global-e, men planeras vara tillgängligt under årets tredje kvartal. Du kan inte heller använda funktioner som är inkompatibla med Checkout Extensibility, till exempel följande funktioner:

 • Advanced Cash on Delivery
 • In Flight API-mutationer
 • Webbhotellbaserade SDK betalnings-gateways som inte stöds

Uppgradera till Checkout Extensibility

Du kan fortfarande uppgradera till Checkout Extensibility även om du inte kan replikera alla dina befintliga checkout.liquid-anpassningar.

Steg 1: Granska dina befintliga anpassningar av checkout.liquid

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta ditt aktuella tema och klicka sedan på ...-knappen.
 3. Klicka på Redigera kod för att granska dina checkout.liquid-anpassningar.

Läs mer om checkout.liquid layout.

Steg 2: Skapa och publicera en ny kassa

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. I avsnittet Kassaanpassning klickar du på Skapa utkast till kassa.
 3. Anpassa din kassa genom att lägga till appar eller redigera ditt varumärke. Läs mer om att anpassa och redigera din kassa.
 4. Valfritt: Ställ in dina pixlar eller ytterligare förstapartsfunktioner.
 5. Granska dina ändringar.
 6. Klicka på Publicera när du är redo att använda den nya kassan.
 7. Klicka på Publicera i popup-fönstret som visas för att bekräfta att du vill ersätta dina aktiva checkout.liquid-anpassningar.

När Shopify gör nya förbättringar kommer din nya kassa automatiskt uppdateras.

Valfritt: Installera kassa-appar

Överväg att installera kassaappar från Shopifys appbutik för att förbättra din kassa genom ytterligare funktioner som kan hjälpa dig att öka konverteringar, öka det genomsnittliga ordervärdet och mer.

Valfritt: Ställa in pixlar

Om du för närvarande använder checkout.liquid för att spåra kundhändelser, bör du ersätta den med pixlar innan du publicerar ditt kassautkast.

Valfritt: Ställ in ytterligare förstapartsfunktioner

Det är möjligt att några av dina checkout.liquid nu stöds i Shopify. Granska och konfigurera dessa funktioner, i tillämpliga fall, innan du publicerar kassautkastet.

Exempel på funktioner som nu stöds i Shopify är följande:

Återställ till checkout.liquid

När du har uppgraderat till Checkout Extensibility kommer liquid-anpassningar endast att tillämpas på dina tack- och orderstatussidor. Om du vill tillämpa liquid-anpassningar för hela kassan så kan du återgå till checkout.liquid.

Steg:

 1. Klicka på checkout.liquid från betalningsskärmen i avsnittet Kassaanpassningar.
 2. Klicka på Återställ checkout.liquid.
 3. Klicka på Återställ för att ersätta din aktiva kassa och några andra kassafunktioner.

När du återgår till checkout.liquid kommer dina anpassningar av Checkout Extensibility att sparas som ett utkast som du senare kan uppdatera och publicera.

Om du började använda funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid och du återgår till checkout.liquid kommer dessa funktioner sluta fungera.

Funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid

Följande funktioner är inkompatibla med checkout.liquid och är endast tillgängliga när du uppgraderar till Checkout Extensibility:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis