Uppgraderingsguide för Checkout Extensibility

Du kan använda Shopify-kassan för att acceptera ordrar och ta emot betalning oavsett varifrån du säljer online. Om din butik har Shopify Plus-planen kan du använda Checkout Extensibility för att lägga till appar och avancerade anpassningar av varumärket på ett sätt som är uppgraderingssäkert och fungerar med Shop Pay.

Denna guide beskriver nya sätt som du kan använda Checkout Extensibility på för att anpassa din kassa och dina tack- och orderstatussidor på Shopify om du är en butik som för närvarande har Shopify Plus. Använd uppgraderingskitet för Checkout Extensibility för att lära dig mer om hur du kan bedöma och ersätta dina nuvarande kassaanpassningar.

Om Checkout Extensibility

Checkout Extensibility är ett snabbare, bättre presterande, säkrare och mer uppgraderingssäkert alternativ än checkout.liquid för anpassningar av kassafunktionaliteten. Checkout Extensibility fungerar även sömlöst med Shop Pay. Genom att uppgradera till Checkout Extensibility kan du dra nytta av flera nya funktioner och möjligheter, inklusive:

Med Checkout Extensibility kan du anpassa kassan med hjälp av funktioner som är inbyggda i appar. Dessa appar är snabba att installera och uppgraderingssäkra. Därutöver utvecklas Checkout Extensibility kontinuerligt för att tillgodose dina behov genom nya eller förbättrade funktioner, tillsammans med nya appar.

Behörighet

Butiken måste ha Shopify Plus-planen för att du ska kunna använda Checkout Extensibility. Du kan inte använda funktioner som är inkompatibla med Checkout Extensibility, som till exempel följande funktioner:

Uppgradera till Checkout Extensibility

Du kan fortfarande uppgradera till Checkout Extensibility, även om du inte kan replikera alla dina befintliga checkout.liquid, ytterligare skript och appanpassningar. Du kan välja att uppgradera alla sidor eller endast kassasidor när du publicerar en kassaprofil.

Steg 1: Granska dina befintliga kassa-anpassningar

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta ditt aktuella tema och klicka sedan på ...-knappen.
 3. Klicka på Redigera kod för att granska dina checkout.liquid-anpassningar.

Läs mer om checkout.liquid layout.

Steg 2: Granska anpassningarna av tack- och orderstatussidorna

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Appar, granskar alla installerade appar som anpassar sidorna för Tack och Orderstatus.

Steg 3: Skapa och publicera en ny kassaprofil

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. I avsnittet Kassaanpassning klickar du på Skapa utkast till kassa.
 3. Anpassa dina kassa-, tack- och orderstatussidor genom att lägga till appar eller redigera ditt varumärke. Läs mer om att anpassa och redigera din kassa.
 4. Valfritt: Ställ in dina pixlar eller ytterligare förstapartsfunktioner.
 5. Granska dina ändringar.
 6. Klicka på Publicera när du är redo att använda den nya kassan.
 7. I popup-fönstret väljer du vilka sidor som ska publiceras och bekräftar sedan att du vill ersätta alla befintliga anpassningar genom att klicka på publicera

När Shopify gör nya förbättringar kommer din nya kassa automatiskt uppdateras.

Valfritt: Installera kassa-appar

Överväg att installera kassaappar från Shopify App Store för att förbättra din kassa genom ytterligare funktioner som kan hjälpa dig att öka konverteringar, öka det genomsnittliga ordervärdet och mer.

Valfritt: Ställa in pixlar

Om du för närvarande använder checkout.liquid för att spåra kundhändelser, bör du ersätta den med pixlar innan du publicerar ditt kassautkast.

Valfritt: Ställ in ytterligare förstapartsfunktioner

Det är möjligt att några av dina checkout.liquid nu stöds i Shopify. Granska och konfigurera dessa funktioner, i tillämpliga fall, innan du publicerar kassautkastet.

Funktioner som nu stöds i Shopify inkluderar följande exempel:

Återställ till checkout.liquid, ytterligare skript eller appar med skripttaggar

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Kassa och i avsnittet Uppgradera status klickar du på Återställ länk.
 2. Välj de sidor som du vill återgå till och klicka sedan på återställ

När du återställer en kassaprofil kommer dina anpassningar av Checkout Extensibility att sparas som ett utkast som du senare kan uppdatera och publicera.

Om du började använda funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid och du återgår till checkout.liquid kommer dessa funktioner sluta fungera.

Funktioner som är inkompatibla med checkout.liquid

Följande funktioner är inkompatibla med checkout.liquid och är endast tillgängliga när du uppgraderar till Checkout Extensibility:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis