Przewodnik po uaktualnieniu do funkcji Checkout Extensibility

Funkcji realizacji zakupu Shopify możesz używać do przyjmowania zamówień i płatności wszędzie tam, gdzie prowadzisz sprzedaż online. Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus, możesz użyć opcji Checkout Extensibility w celu dodania aplikacji oraz zaawansowanych dostosowań brandingu w sposób umożliwiający bezpieczne uaktualnienie oraz współdziałanie z usługą Shop Pay.

Ten przewodnik opisuje nowe sposoby korzystania z funkcji Checkout Extensibility w celu dostosowania stron realizacji zakupu, podziękowań i statusu zamówienia w serwisie Shopify, jeśli sklep jest objęty planem Shopify Plus. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu oceny i zastępowania bieżących dostosowań funkcji realizacji zakupu, użyj zestawu Checkout Extensibility Upgrade Kit.

Informacje o funkcji Checkout Extensibility

Checkout Extensibility to szybsza, bardziej efektywna opcja zapewniająca bezpieczniejsze uaktualnienie niż checkout.liquid w przypadku dostosowań realizacji zakupu. Checkout Extensibility współdziała również z usługą Shop Pay. Uaktualnienie do opcji Checkout Extensibility pozwala na skorzystanie z kilku nowych funkcji i możliwości, takich jak:

Opcja Checkout Extensibility umożliwia tworzenie dostosowań realizacji zakupu, które są wbudowane w aplikacje. Te aplikacje można szybko zainstalować i bezpiecznie uaktualnić. Ponadto opcja Checkout Extensibility jest stale rozwijana, aby zaspokoić potrzeby użytkowników dzięki nowym lub ulepszonym funkcjom i nowym aplikacjom.

Kwalifikowalność

Z opcji Checkout Extensibility mogą korzystać tylko sklepy z aktywowanym planem Shopify Plus. Nie możesz również używać żadnych funkcji, które nie są kompatybilne z opcją Checkout Extensibility, takich jak:

Uaktualnij do funkcji Checkout Extensibility

Raport prezentujący dostosowania procesu realizacji zakupu jest generowany automatycznie i dostępny do pobrania w panelu administracyjnym Shopify oraz jako plik CSV. Raportu ten ułatwia przegląd dostosowań procesu realizacji zakupu i przyśpiesza aktualizację do funkcji Checkout Extensibility.

Uaktualnienia do opcji Checkout Extensibility można dokonać, nawet jeśli nie jest możliwa replikacja wszystkich istniejących dostosowań checkout.liquid, dodatkowych skryptów i aplikacji. Podczas publikowania można zaktualizować wszystkie strony lub tylko strony realizacji zakupu.

Krok 1: Sprawdź istniejące dostosowania realizacji zakupu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Uaktualnij do funkcji Checkout Extensibility kliknij opcję Zobacz spersonalizowany raport, aby otworzyć stronę zawierającą informacje o dostępnych dostosowaniach procesu realizacji zakupu wraz z poniższymi danymi:

  • Kategoria dostosowania (np. Branding lub Walidacje)
  • Nazwa i opis dostosowania
  • Plik źródłowy (np. checkout.liquid)
  • Linie kodu, w których rozpoczyna się i kończy dostosowanie
  • Wskazówki dotyczące tworzenia dostosowania w opcji Checkout Extensibility
 3. Opcjonalnie: Aby pobrać wersję raportu jako plik CSV, kliknij opcję ↥ Eksportuj.

Dowiedz się więcej o układzie checkout.liquid.

Krok 2: Sprawdź dostosowania strony z podziękowaniami i statusem zamówienia

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje.
 2. Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje, które dostosowują strony podziękowań i statusu zamówienia.

Krok 3: Utwórz i opublikuj nowe dostosowania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Utwórz wersję roboczą realizacji zakupu.
 3. Dostosuj strony realizacji zakupu, podziękowań i statusu zamówienia, dodając aplikacje lub edytując swój branding. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu i edytowaniu strony realizacji zakupu.
 4. [Opcjonalnie] Skonfiguruj Piksele lub dodatkowe funkcje własne.
 5. Przejrzyj swoje zmiany.
 6. Gdy wszystko będzie gotowe do użycia tej nowej funkcji realizacji zakupu, kliknij opcję Publikuj.
 7. W wyskakującym oknie wybierz strony do publikacji, a następnie potwierdź, że chcesz zastąpić już istniejące dostosowania, klikając opcję Publikuj.

Ponieważ Shopify wprowadza nowe ulepszenia, Twoja nowa realizacja zakupu zostanie automatycznie zaktualizowana.

Opcjonalnie: Instalacja aplikacji do realizacji zakupu

Rozważ zainstalowanie aplikacji do realizacji zakupu z Shopify App Store, aby usprawnić proces realizacji zakupu dzięki funkcjom pomagającym zwiększyć liczbę konwersji, średnią wartość zamówienia i nie tylko.

Opcjonalnie: Konfiguracja Pikseli

Jeśli obecnie używasz skryptu checkout.liquid do śledzenia zdarzeń klientów, zastąp go Pikselami przed opublikowaniem wersji roboczej realizacji zakupu.

Opcjonalnie: Konfiguracja dodatkowych funkcji własnych

Możliwe, że niektóre z Twoich dostosowań checkout.liquid są obecnie obsługiwane w Shopify. Przed opublikowaniem wersji roboczej realizacji zakupu przejrzyj i skonfiguruj te funkcje zgodnie z potrzebami.

Przykładowe funkcje, które są obecnie obsługiwane w Shopify:

Przywróć checkout.liquid, dodatkowy skrypt lub aplikacje za pomocą tagów skryptów

Kroki:

 1. W opcji Ustawienia > Realizacja zakupu w sekcji Uaktualnij status kliknij link przywracania.
 2. Wybierz strony, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

Po przywróceniu stron dostosowania funkcji rozszerzeń realizacji zakupu zostaną zapisane jako wersja robocza, którą będzie można zaktualizować i opublikować później.

Jeśli początkowo korzystałeś(-aś) z funkcji niekompatybilnych z checkout.liquid i ponownie użyjesz checkout.liquid, funkcje te przestaną działać.

Funkcje niekompatybilne z checkout.liquid

Poniższe funkcje są niekompatybilne z checkout.liquid i są dostępne tylko po uaktualnieniu do funkcji Checkout Extensibility:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo