Przewodnik po uaktualnieniu do funkcji Checkout Extensibility

Możesz użyć funkcji realizacji zakupu Shopify do przyjmowania zamówień i płatności wszędzie tam, gdzie prowadzisz sprzedaż online. Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus, możesz użyć opcji rozszerzenia funkcji realizacji zakupu w celu dodania aplikacji i dostosowania brandingu w sposób, który umożliwia bezpieczną aktualizację i zapewnia współdziałanie z usługą Shop Pay.

Ten przewodnik opisuje nowe sposoby korzystania z funkcji Checkout Extensibility w celu dostosowania funkcjonalności realizacji zakupu w serwisie Shopify, jeśli sklep jest objęty planem Shopify Plus wykorzystującym checkout.liquid. Użyj zestawu Checkout Extensibility Upgrade Kit, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu oceny i zastąpienia bieżących dostosowań funkcji realizacji zakupu.

Informacje o funkcji Checkout Extensibility

Opcja rozszerzenia realizacji zakupu to szybsza, bardziej efektywna opcja umożliwiająca bezpieczne uaktualnienie niż checkout.liquid w przypadku dostosowań realizacji zakupu. Rozszerzenie realizacji zakupu działa również płynnie z usługą Shop Pay. Włączenie opcji rozszerzenia realizacji zakupu pozwala na skorzystanie z kilku nowych funkcji i możliwości, takich jak:

Opcja rozszerzenia realizacji zakupu umożliwia tworzenie dostosowań realizacji zakupu, które są wbudowane w aplikacje. Te aplikacje można szybko zainstalować i bezpiecznie uaktualnić. Ponadto opcja rozszerzenia realizacji zakupu nieustannie ewoluuje w celu spełnienia Twoich potrzeb dzięki nowym lub udoskonalonym funkcjom (wraz z nowymi aplikacjami).

Kwalifikowalność

Z funkcji Checkout Extensibility mogą korzystać tylko sklepy z aktywowanym planem Shopify Plus. Obecnie nie można używać tej funkcji, jeśli używasz Global-e, ale być dostępna w III kwartale. Nie można również używać żadnych funkcji, które nie są kompatybilne z Checkout Extensibility, takich jak:

 • Advanced Cash on Delivery
 • Aktywne mutacje API
 • Nieobsługiwane hostowane bramki płatnicze SDK

Uaktualnij do funkcji Checkout Extensibility

Możesz dokonać uaktualnienia do funkcji Checkout Extensibility, nawet jeśli replikacja wszystkich dotychczas wykonanych dostosowań checkout.liquid nie jest możliwa.

Krok 1: Sprawdź istniejące dostosowania checkout.liquid

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź bieżący szablon, a następnie kliknij przycisk ....
 3. Kliknij opcję Edytuj kod, aby przejrzeć istniejące dostosowania checkout.liquid.

Dowiedz się więcej o układzie checkout.liquid.

Krok 2: Utwórz i opublikuj nową realizację zakupu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Utwórz wersję roboczą realizacji zakupu.
 3. Dostosuj realizację zakupu, dodając aplikacje lub edytując branding. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu i edytowaniu realizacji zakupu.
 4. [Opcjonalnie] Skonfiguruj Piksele lub dodatkowe funkcje własne.
 5. Przejrzyj swoje zmiany.
 6. Gdy wszystko będzie gotowe do użycia tej nowej funkcji realizacji zakupu, kliknij opcję Publikuj.
 7. W wyskakującym oknie kliknij opcję Publikuj, aby potwierdzić, że chcesz zastąpić swoje aktywne dostosowania checkout.liquid.

Ponieważ Shopify wprowadza nowe ulepszenia, Twoja nowa realizacja zakupu zostanie automatycznie zaktualizowana.

Opcjonalnie: Instalacja aplikacji do realizacji zakupu

Rozważ zainstalowanie aplikacji do realizacji zakupu z Shopify App Store, aby usprawnić proces realizacji zakupu dzięki funkcjom pomagającym zwiększyć liczbę konwersji, średnią wartość zamówienia i nie tylko.

Opcjonalnie: Konfiguracja Pikseli

Jeśli obecnie używasz skryptu checkout.liquid do śledzenia zdarzeń klientów, zastąp go Pikselami przed opublikowaniem wersji roboczej realizacji zakupu.

Opcjonalnie: Konfiguracja dodatkowych funkcji własnych

Możliwe, że niektóre z Twoich dostosowań checkout.liquid są obecnie obsługiwane w Shopify. Przed opublikowaniem wersji roboczej realizacji zakupu przejrzyj i skonfiguruj te funkcje zgodnie z potrzebami.

Przykłady funkcji, które są obecnie obsługiwane w Shopify:

Przywróć checkout.liquid

Po dokonaniu uaktualnienia do funkcji Checkout Extensibility dostosowania Liquid będą mieć zastosowanie tylko do strony Dziękujemy i Status zamówienia. Aby zastosować dostosowania Liquid do całego procesu realizacji zakupu, możesz ponownie użyć checkout.liquid.

Kroki:

 1. Na ekranie Realizacja zakupu w sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij checkout.liquid.
 2. Kliknij opcję Przywróć checkout.liquid.
 3. Kliknij opcję Przywróć, aby zastąpić aktywną funkcjonalność realizacji zakupu i inne funkcje realizacji zakupu.

Po przywróceniu checkout.liquid dostosowania Checkout Extensibility zostaną zapisane jako wersja robocza, którą będzie można zaktualizować i opublikować w późniejszym czasie.

Jeśli początkowo korzystałeś(-aś) z funkcji niekompatybilnych z checkout.liquid i ponownie użyjesz checkout.liquid, funkcje te przestaną działać.

Funkcje niekompatybilne z checkout.liquid

Poniższe funkcje są niekompatybilne z checkout.liquid i są dostępne tylko po uaktualnieniu do funkcji Checkout Extensibility:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo