Zarządzanie konfiguracjami aktywnych stron realizacji zakupu i ich wersji roboczych

Możesz utworzyć wiele wersji stron realizacji zakupu, podziękowania, statusu zamówienia i kont klientów oraz zapisać je jako wersje robocze. Wersje robocze konfiguracji umożliwiają wypróbowanie różnych aplikacji i brandingu przed ich zastosowaniem. Możesz także dostosować, skonfigurować i przetestować wersje robocze konfiguracji przed wyprzedażą sezonową lub Black Friday i Cyber Monday, aby mieć pewność, że strona realizacji zakupu jest gotowa na okresy szczytu.

Sklepy korzystające z planu Shopify Plus mogą mieć maksymalnie 99 wersji roboczych konfiguracji, a sklepy korzystające z planów Basic, Shopify i Advanced mogą mieć do 20 wersji roboczych konfiguracji.

Możesz przeglądać, duplikować i publikować swoje konfiguracje, a także zmieniać ich nazwy. Nazwy aktywnych konfiguracji i ich wersji roboczych nie są wyświetlane klientom.

Jeśli chcesz dostosować dowolną z konfiguracji, zapoznaj się z tematem Dostosowywanie konfiguracji i Dostosowywanie stylu stron realizacji zakupu.

Zarządzanie aktywnymi konfiguracjami

Możesz przeglądać i duplikować aktywne konfiguracje, a także zmieniać ich nazwy. W danym momencie możesz mieć tylko jedną aktywną konfigurację obsługującą rzeczywisty ruch klientów.

Wyświetl aktywną konfigurację

Możesz zobaczyć sposób wyświetlania aktywnej konfiguracji klientom.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok aktywnej konfiguracji, a następnie opcję Wyświetl.

Zmień nazwę aktywnej konfiguracji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok aktywnej konfiguracji, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę konfiguracji, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Duplikuj aktywną konfigurację

Podczas duplikowania aktywnej konfiguracji stron realizacji zakupu i kont tworzona jest nowa wersja robocza konfiguracji.

Jeśli masz już wersję roboczą konfiguracji i zduplikujesz aktywną konfigurację, zduplikowana konfiguracja jest oznaczana jako Nowa wersja robocza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Duplikuj obok aktywnej konfiguracji.

Zarządzanie wersjami roboczymi konfiguracji

Możesz publikować, duplikować i usuwać wersje robocze konfiguracji oraz wyświetlać ich podgląd i zmieniać nazwy.

Opublikuj wersje robocze konfiguracji

Publikując wersje robocze konfiguracji, zastępujesz bieżącą aktywną konfigurację. Aktywna konfiguracja staje się wersją roboczą konfiguracji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Publikuj obok wersji roboczej konfiguracji, którą chcesz opublikować.

 3. Kliknij opcję Publikuj.

Wyświetl podgląd wersji roboczej konfiguracji

Możesz wyświetlić podgląd, aby zobaczyć, w jaki sposób wersja robocza realizacji zakupu jest wyświetlana klientom.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok wersji roboczej konfiguracji, której podgląd chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Wyświetl podgląd.

Zmień nazwę wersji roboczej konfiguracji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok wersji roboczej konfiguracji, której nazwę chcesz zmienić.

 3. Wprowadź nową nazwę konfiguracji, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Zduplikuj wersję roboczą konfiguracji

Podczas duplikowania wersji roboczej konfiguracji najnowsza zduplikowana konfiguracja jest oznaczana jako Nowa wersja robocza.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok konfiguracji wersji roboczych, które chcesz zduplikować, a następnie kliknij opcję Duplikuj.

Usuń wersję roboczą konfiguracji

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij obok wersji roboczych konfiguracji, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Usuń.

 3. Kliknij opcję Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo