Anpassa din kassa med hjälp av appar

Du kan anpassa din kassa genom att lägga till appar i din kassa. Apputvecklare och Shopify-partner skapar appar och publicerar dem sedan i Shopify App Store. Du kan installera allmänt tillgängliga kassaappar, skapa en anpassad app med din utvecklare eller anlita en Shopify partner.

När du har installerat en kassa-app till din Shopify-administratör kan du lägga till den i din kassa med hjälp av kassaredigeraren. Vissa kassa-appar kan endast läggas till i specifika delar av din kassa.

Apptillgänglighet

Vissa appar som anpassar eller utökar kassan är tillgängliga för företag som prenumererar på Basic Shopify-planen eller högre. Tillgängliga appar kräver inte användning av kassaredigeraren, som är en kassafunktion endast för Plus.

App-typ Basic Shopify-plan eller högre Shopify Plus
Appar byggda med apptillägg för web pixel
Appar byggda med apptillägg för efterköp
Offentliga appar som skapats med Shopify Functions
Anpassade appar byggda med Shopify Functions
Appar byggda med ui-tillägg för kassa

Läs mer om att anpassa din kassa med en plan som inte är Plus.

Installera en app

Om det finns ytterligare funktioner eller funktionalitet som du vill lägga till i kassan så kan du undersöka om det finns några appar som kan tillhandahålla dem. Apputvecklare och Shopify-partners kan skapa anpassade appar åt dig, eller så kan du installera tredjepartsappar från Shopify App Store.

Steg:

 1. Gå till Shopify App Store och sök efter en kassa-app som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app.

Lägg till en installerad app i din kassa

När du har installerat din app måste du lägga till den i kassan med hjälp av kassaredigeraren. Vissa appar kan endast läggas till specifika områden i din kassa. Det finns en maximal gräns på 3 appar per markerat område.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Välj den kassasida där du vill lägga till en app, från det övre menyfältet.
 4. Klicka på Lägg till app-block.
 5. Klicka på appen som du vill lägga till i kassan i avsnittet Appar tillgängliga för det här sidan. Appen placeras automatiskt i det rekommenderade området i din kassa.
 6. Klicka på Spara.

När du har lagt till en app i kassan så kan du flytta appen och placera den i det kassaområde du föredrar.

Flytta och placera en app

Du kan flytta och placera en app inom blocken i tillämpligt kassaområde. Vissa appar kan endast placeras till vissa områden i kassan. De områden som inte är tillgängliga är gråa när du försöker dra och släppa appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Hitta den app som du vill flytta.
 4. Klicka och dra ⋮⋮-ikonen bredvid en app och flytta appen till ett annat område.
 5. Klicka på Spara.

Konfigurera en app

Du kan anpassa inställningarna för kassaappen. Varje app har unika inställningar som du kan anpassa. Appinställningarna definieras av den utvecklare eller partner som skapar appen. Om du har ett eget utvecklingsteam kan du ange vilka inställningar du vill kunna anpassa själv.

Om du till exempel använder en app som låter dig skapa en anpassad banner kan du anpassa bannerns titel, beskrivning och status.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. Anpassa inställningarna för din app.
 5. Klicka på Spara.

Hantera appens beteendekontroller

När du konfigurerar din app kan du även hantera appens beteendekontroller. Med dessa kontroller kan du göra följande:

 • tillåt låt appen blockerar kassan
 • inkludera appen i snabbkassor
  • öppna avsnitt automatiskt för att visa appen

Beroende på kassa-appen som du konfigurerar kanske vissa kontroller inte är tillgängliga.

Tillåt en app blockera din kassa

Du kan välja om du vill att en app ska blockera din kassa och avvisa en beställning om kunden tillhandahåller ofullständig eller ogiltig information i appen.

Om du till exempel har en app som lägger till en kryssruta i din kassa som en kund måste markera. Om du tillåter att den här appen blockerar din kassa om din kund inte markerar den här kryssrutan, avvisas deras beställning automatiskt.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. I avsnittet Kassabeteende i höger sidopanel väljer du Tillåt app att blockera kassan.
 5. Klicka på Tillåt att appen blockerar kassan.
 6. Klicka på Spara.

Inkludera en app i snabbkassa

Du kan välja om du vill inkludera en app i dina snabbkassor, såsom Shop Pay. Du kan även låta appen tvinga dolda avsnitt att automatiskt expandera i snabbkassorna.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. I avsnittet Kassabeteende väljer du Inkludera app i snabbkassor.
 5. Valfritt: Välj Expandera avsnitt automatiskt för att visa appen för att expandera stängda avsnitt.
 6. Klicka på Spara.
 7. Valfritt: Om du vill förhandsgranska hur en snabbkassa visas i din butik klickar du på kassaikonen längst upp till höger i kassaredigeraren.

Ta bort en app

Du kan ta bort en app från din kassa. Om du vill ta bort en app helt från din Shopify-administratör måste du avinstallera appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen som du vill ta bort från din kassa.
 4. Klicka på Ta bort appen från kassan.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis