Anpassa din kassa med hjälp av appar

Du kan anpassa din kassa genom att lägga till appar i din kassa. Apputvecklare och Shopify-partner skapar appar och publicerar dem sedan i Shopifys appbutik. Du kan installera allmänt tillgängliga kassaappar eller begära att dina egna utvecklare skapar en anpassad app åt dig eller anlita en Shopify Expert.

När du har installerat en kassa-app till din Shopify-administratör kan du lägga till den i din kassa med hjälp av kassaredigeraren. Vissa kassa-appar kan endast läggas till i specifika delar av din kassa.

Installera en app

Om det finns ytterligare funktionalitet som du vill lägga till i din kassa, undersök om några appar kan ge dig dem. Apputvecklare och Shopify-partner kan skapa anpassade appar åt dig, eller så kan du installera tredjepartsappar från Shopifys appbutik.

Steg:

 1. Gå till Shopifys appbutik och sök efter en kassa-app som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app.

Lägg till en installerad app i din kassa

När du har installerat din app måste du lägga till den i kassan med hjälp av kassaredigeraren. Vissa appar kan endast läggas till specifika områden i din kassa.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Välj den kassasida där du vill lägga till en app, från det övre menyfältet.
 4. Klicka på Lägg till app.
 5. Klicka på appen som du vill lägga till i kassan i avsnittet Appar tillgängliga för det här sidan. Appen placeras automatiskt i det rekommenderade området i din kassa.
 6. Klicka på Spara.

När du har lagt till en app i din kassa kan du flytta appen och placera den i ditt föredragna kassaområde.

Flytta och placera en app

Du kan flytta och placera en app inom blocken i tillämpligt kassaområde. Vissa appar kan endast placeras till vissa områden i kassan. De områden som inte är tillgängliga är gråa när du försöker dra och släppa appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Hitta den app som du vill flytta.
 4. Klicka och dra ⋮⋮-ikonen bredvid en app och flytta appen till ett annat område.
 5. Klicka på Spara.

Konfigurera en app

Du kan anpassa inställningarna för din kassa-app. Varje app har unika inställningar som du kan anpassa. Appinställningarna definieras av den utvecklare eller partner som skapar appen. Om du har ett eget utvecklingsteam kan du ange vilka inställningar du vill kunna anpassa själv.

Om du till exempel använder en app som låter dig skapa en anpassad banner kan du anpassa bannerns titel, beskrivning och status.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. Anpassa inställningarna för din app.
 5. Klicka på Spara.

Hantera appens beteendekontroller

När du konfigurerar din app kan du även hantera appens beteendekontroller. Med dessa kontroller kan du göra följande:

 • tillåt låt appen blockerar kassan
 • inkludera appen i snabbkassor
  • öppna avsnitt automatiskt för att visa appen

Beroende på kassa-appen som du konfigurerar kanske vissa kontroller inte är tillgängliga.

Tillåt en app blockera din kassa

Du kan välja om du vill att en app ska blockera din kassa och avvisa en beställning om kunden tillhandahåller ofullständig eller ogiltig information i appen.

Om du till exempel har en app som lägger till en kryssruta i din kassa som en kund måste markera. Om du tillåter att den här appen blockerar din kassa om din kund inte markerar den här kryssrutan, avvisas deras beställning automatiskt.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. I avsnittet APP-BETEENDE på höger sidopanel väljer du Tillåt att appen blockerar kassan.
 5. Klicka på Tillåt att appen blockerar kassan.
 6. Klicka på Spara.

Inkludera en app i snabbkassa

Du kan välja om du vill inkludera en app i dina snabbkassor, såsom Shop Pay. Du kan även låta appen tvinga dolda avsnitt att automatiskt expandera i snabbkassorna.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen du vill konfigurera.
 4. I avsnittet APP-BETEENDE väljer du Inkludera app i snabbkassor.
 5. Valfritt: Välj Expandera avsnitt automatiskt för att visa appen för att expandera stängda avsnitt.
 6. Klicka på Spara.
 7. Valfritt: Om du vill förhandsgranska hur en snabbkassa visas i din butik klickar du på kassaikonen längst upp till höger i kassaredigeraren.

Ta bort en app

Du kan ta bort en app från din kassa. Om du vill ta bort en app helt från din Shopify-administratör måste du avinstallera appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kassa.
 2. Klicka på Anpassa intill den kassa du vill redigera i avsnittet Kassa-anpassning.
 3. Klicka på appen som du vill ta bort från din kassa.
 4. Klicka på Ta bort appen från kassan.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis