ตัวอย่างการรวมส่วนลด

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการรวมประเภทส่วนลดที่ต่างกันในขั้นตอนการชำระเงิน

ส่วนลดสินค้าจํานวนคงที่หลายรายการและส่วนลดการจัดส่งฟรี

ผู้ขายมีรหัสส่วนลดสินค้า 20offPants ที่มอบส่วนลดกางเกง 20 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนลดสินค้า 10offShirts ที่มอบส่วนลดเสื้อเชิ้ต 10 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีส่วนลดการจัดส่งฟรีอัตโนมัติที่เรียกว่า Freeship100 ที่ให้การจัดส่งฟรีโดยอัตโนมัติในการซื้อทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าจัดส่งตามปกติคือ 20 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับที่อยู่ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากยอดรวมในตะกร้าสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่งจะฟรีเนื่องจากมีส่วนลด

ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเนื้อหาตะกร้าสินค้าที่มีส่วนลดสินค้าหลายรายการและส่วนลดการจัดส่งฟรี
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
20offPants: ส่วนลด 20 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับกางเกง
10offShirts: ส่วนลด 10 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเสื้อเชิ้ต
กางเกง: 80 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 40 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวมย่อย: 350 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดรวม: 320 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ Freeship100: การจัดส่งฟรีเมื่อคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่ง: ฟรี
ยอดรวม: 370 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดรวม: 320 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนลดสินค้าเป็นจํานวนคงที่และส่วนลดส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์จากคำสั่งซื้อ

ผู้ขายมีรหัสส่วนลดสินค้า 20offPants ที่ให้ส่วนลดกางเกงเป็นจํานวนคงที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ และรหัสส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อ 10offOrder ที่ให้ส่วนลด 10 % จากคำสั่งซื้อ

อัตราค่าจัดส่งคือ $20

ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างของตะกร้าสินค้าที่มีส่วนลดสินค้าเป็นจํานวนคงที่และส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์จากสั่งซื้อ
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
20offPants: ส่วนลด 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกางเกงใดๆ กางเกง: 80 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวมย่อย: 350 ดอลลาร์สหรัฐ 10offOrder: ส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อ จํานวนรวม: 297 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวม: 370 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมด: 317 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนลดคำสั่งซื้อแบบหลายเปอร์เซ็นต์

ผู้ขายมีรหัสส่วนลด 10offOrder ซึ่งให้ส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกของลูกค้า และส่วนลดอัตโนมัติ 15offOver200 ที่ให้ส่วนลด 15% สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดรวมย่อยมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ

หากส่วนลดคำสั่งซื้อสองรายการขึ้นไปที่แต่ละรายการให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ส่วนลดแต่ละรายการจะคำนวณตามผลรวมย่อยเดิม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ระบบจะใช้ส่วนลด 15% และส่วนลด 10% กับผลรวมย่อย 350 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราค่าจัดส่งคือ $20

ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างสินค้าในตะกร้าสินค้าที่มีส่วนลดคำสั่งซื้อหลายเปอร์เซ็นต์
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวมย่อย: 350 ดอลลาร์สหรัฐ 10offOrder: ส่วนลด 10% ของคำสั่งซื้อ
15offOver200: ส่วนลด 15% ของคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ
จํานวนรวม: 262.50 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวม: 370 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมด: 282.50 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนลดคำสั่งซื้อเป็นเปอร์เซ็นต์และส่วนลดตามจํานวนคงที่

ผู้ขายมีรหัสส่วนลด 10offOrder ซึ่งให้ส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกของลูกค้า และส่วนลดอัตโนมัติ 20offOrder ที่ให้ส่วนลด 20 USD สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดรวมย่อยมากกว่า 200 USD

หากส่วนลดคำสั่งซื้อที่ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ และส่วนลดคำสั่งซื้อที่ให้ส่วนลดเป็นจำนวนคงที่ถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากคำสั่งซื้อจะถูกนำไปใช้ก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้ส่วนลดคำสั่งซื้อที่เป็นจำนวนคงที่หลังจากนั้น

หากต้องการตะกร้าสินค้านี้ ส่วนลด 10% ของการสั่งซื้อจะถูกใช้งานกับผลรวมย่อย 350 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนลดค่าสั่งซื้อ 20 ดอลลาร์สหรัฐที่คงที่จะถูกคิดกับผลรวมย่อยใหม่

อัตราค่าจัดส่งคือ $20

ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างสินค้าในตะกร้าสินค้าที่มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากคำสั่งซื้อและส่วนลดตามจํานวนคงที่
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวมย่อย: 350 ดอลลาร์สหรัฐ 10offOrder: ลด 10% ของคำสั่งซื้อ
20offOver200: ลด 20 USD ของคำสั่งซื้อที่มากกว่า 200 USD
ยอดรวม: 295 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวม: 370 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดรวม: 315 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนลดคำสั่งซื้อหลายรายการ ส่วนลดสินค้าหลายรายการ และส่วนลดการจัดส่งฟรี

ผู้ขายมีส่วนลดดังต่อไปนี้:

  • รหัสส่วนลด 10offOrder ที่มอบส่วนลด 10% สำหรับคำสั่งซื้อครั้งแรกของลูกค้า
  • ส่วนลดอัตโนมัติ 15offOver200 ที่ให้ส่วนลด 15% สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดรวมย่อยมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ
  • รหัสส่วนลดสินค้า 20offPants ที่ให้ส่วนลดกางเกง 20 ดอลลาร์สหรัฐ และ
  • รหัสส่วนลด 10offBoots ที่ให้ส่วนลด 10% สำหรับรองเท้าบูท
  • รหัสส่วนลดการจัดส่งฟรีอัตโนมัติ Freeship100 ที่มอบการจัดส่งฟรีสำหรับคำซื้อทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

โดยจะใช้รหัสส่วนลดสินค้าก่อน แล้วจึงใช้รหัสส่วนลดคำสั่งซื้อกับผลรวมย่อย

สำหรับที่อยู่ของลูกค้ารายนี้ อัตราค่าจัดส่งปกติคือ20 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากมีการใช้งานส่วนลดค่าจัดส่งฟรีอัตโนมัติสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ลูกค้าจึงไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง

ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวอย่างสินค้าในตะกร้าสินค้าที่มีส่วนลดคำสั่งซื้อหลายรายการ ส่วนลดสินค้าหลายรายการ และส่วนลดการจัดส่งฟรี
ตะกร้าสินค้าก่อนใช้ส่วนลด ส่วนลด ตะกร้าสินค้าหลังใช้ส่วนลด
กางเกง: 100 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
20offPants: ลด 20 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกางเกงทุกชนิด
10offBoots: ลด 10% สำหรับรองเท้าบูธทุกแบบ
กางเกง: 80 ดอลลาร์สหรัฐ
เสื้อเชิ้ต: 50 ดอลลาร์สหรัฐ
รองเท้าบูท: 180 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวมย่อย: 350 ดอลลาร์สหรัฐ 10offOrder: ส่วนลด 10% ของคำสั่งซื้อ
15offOver200: ส่วนลด 15% ของคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดรวม: 232.50 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่ง: 20 ดอลลาร์สหรัฐ Freeship100: การจัดส่งฟรีเมื่อคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดส่ง: ฟรี
ยอดรวม: 370 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดรวม: 232.50 ดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี