Eksempler på rabattkombinasjoner

Følgende er eksempler på hvordan ulike kombinasjoner av rabattyper kan kombineres i kassen.

Flere produktrabatter for faste beløp og en rabatt for gratis frakt

En forhandler har produktrabattkoden 20offPants som gir 20 USD i rabatt på bukser, og produktrabatten 10offShirts som gir 10 USD rabatt på skjorter. Vedkommende har også en automatisk rabatt for gratis frakt med koden Freeship100, som automatisk gir gratis frakt på alle kjøp over 100 USD.

For kundens adresse er fraktprisen vanligvis 20 USD, men fordi det er en automatisk rabatt for gratis frakt aktiv for handlekurver over 100 USD, er frakten gratis.

Kundens handlekurv vil ha følgende detaljer.

Eksempel på handlekurvinnhold med flere produktrabatter og en rabatt for gratis frakt
Handlekurv før rabatter Rabatter Handlekurv etter rabatter
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler 200 USD
20offPants: 20 USD rabatt på alle bukser
10offShirts: 10 USD rabatt på alle skjorter
Bukser: 80 USD
Skjorter: 40 USD
Støvler: 200 USD
Delsum: 350 USD Delsum: 320 USD
Frakt: 20 USD Freeship100: Gratis frakt på alle bestillinger over 100 USD Frakt: Gratis
Totalsum: 370 USD Totalsum: 320 USD

En produktrabatt med et fast beløp og en bestillingsrabatt med en prosentandel i rabatt

En forhandler har produktrabattkoden 20offPants som gir 20 USD fast rabatt på bukser, og bestillingsrabattkoden 10offOrder som gir 10 % rabatt på bestillingen.

For kundens adresse er fraktprisen 20 USD.

Kundens handlekurv vil ha følgende detaljer.

Eksempel på en handlekurv med en produktrabatt med et fast beløp i rabatt og en bestillingsrabatt med en prosentandel i rabatt
Handlekurv før rabatter Rabatter Handlekurv etter rabatter
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
20offPants: 20 USD rabatt på alle bukser Bukser: 80 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
Delsum: 350 USD 10offOrder: 10 % rabatt på bestillingen Delsum: 297 USD
Frakt: 20 USD Frakt: 20 USD
Totalsum: 370 USD Totalsum: 317 USD

Flere bestillingsrabatter med en prosentandel i rabatt

En forhandler har rabattkoden 10offOrder som gir 10 % rabatt på kundens første bestilling, og den automatiske rabatten 15offOver200 som gir 15 % rabatt på en bestilling med en delsum over 200 USD.

Hvis to eller flere bestillingsrabatter som hver gir en prosentandel i rabatt brukes på samme bestilling, beregnes hver av prosentandelene i rabatt basert på den opprinnelige delsummen. I det følgende eksempelet beregnes både rabatten med 15 % i rabatt og rabatten med 10 % i rabatt ut fra delsummen på 350 USD.

For kundens adresse er fraktprisen 20 USD.

Kundens handlekurv vil ha følgende detaljer.

Eksempel på handlekurvinnhold med flere bestillingsrabatter med en prosentandel i rabatt
Handlekurv før rabatter Rabatter Handlekurv etter rabatter
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
Delsum: 350 USD 10offOrder: 10 % rabatt på bestillingen
15offOver200: 15 % rabatt på bestillinger over 200 USD
Delsum: 262,50 USD
Frakt: 20 USD Frakt: 20 USD
Totalsum: 370 USD Totalsum: 282,50 USD

En bestillingsrabatt med en prosentandel i rabatt og en bestillingsrabatt med et fast rabattbeløp

En forhandler har rabattkoden 10offOrder som gir 10 % rabatt på en kundes første bestilling, og den automatiske rabatten 20offOrder som gir 20 USD rabatt i en bestilling med en delsum på over 200 USD.

Hvis en bestillingsrabatt som gir en prosentandel i rabatt og en bestillingsrabatt som gir et fast rabattbeløp brukes for samme bestilling, gjelder bestillingsrabatten med en prosentandel i rabatt først, før bestillingsrabatten med et fast rabattbeløp gjelder.

For denne handlekurven brukes bestillingsrabatten med 10 % rabatt for delsummen på 350 USD, og deretter brukes bestillingsrabatten med 20 USD i fast rabatt på den nye delsummen.

For kundens adresse er fraktprisen 20 USD.

Kundens handlekurv vil ha følgende detaljer.

Eksempel på handlekurvinnhold med en bestillingsrabatt med en prosentandel i rabatt og en bestillingsrabatt med et fast rabattbeløp
Handlekurv før rabatter Rabatter Handlekurv etter rabatter
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
Delsum: 350 USD 10offOrder: 10 % rabatt på bestillingen
20offOver200: 20 USD rabatt på bestillinger over 200 USD
Delsum: 295 USD
Frakt: 20 USD Frakt: 20 USD
Totalsum: 370 USD Totalsum: 315 USD

Flere bestillingsrabatter, flere produktrabatter og en rabatt for gratis frakt

En forhandler har følgende rabatter:

  • rabattkoden 10offOrder som gir 10 % rabatt på kundens første bestilling
  • den automatiske rabatten 15offOver200 som gir 15 % rabatt på en bestilling med en delsum over 200 USD.
  • produktrabattkoden 20offPants som gir en fast rabatt på 20 USD på bukser, og
  • rabattkoden 10offBoots som gir 10 % rabatt på støvler.
  • den automatiske rabatten Freeship100 som gir gratis frakt på alle kjøp over 100 USD.

Produktrabattkodene gjelder først, før bestillingsrabattkodene gjelder for delsummen.

For kundens adresse er fraktprisen vanligvis 20 USD, men fordi det er en aktiv automatisk rabatt for gratis frakt for handlekurver over 100 USD, er forsendelsen gratis.

Kundens handlekurv vil ha følgende detaljer.

Eksempel på handlekurvinnhold med flere bestillingsrabatter, flere produktrabatter og en rabatt for gratis frakt
Handlekurv før rabatter Rabatter Handlekurv etter rabatter
Bukser: 100 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 200 USD
20offPants: 20 USD rabatt på alle bukser
10offBoots: 10 % rabatt på alle støvler
Bukser: 80 USD
Skjorter: 50 USD
Støvler: 180 USD
Delsum: 350 USD 10offOrder: 10 % rabatt på bestillingen
15offOver200: 15 % rabatt på bestillinger over 200 USD
Delsum: 232,50 USD
Frakt: 20 USD Freeship100: Gratis frakt på alle bestillinger over 100 USD Frakt: Gratis
Totalsum: 370 USD Totalsum: 232,50 USD

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis