รายงานกำไร

คุณสามารถใช้รายงานกำไรเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน อัตรากำไร และกำไรของคุณได้

การเพิ่มต้นทุนต่อสินค้าไปยังสินค้าของคุณ

มีการรายงานกำไรเฉพาะสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่มีการบันทึกต้นทุนไว้ในขณะที่ขายสินค้า หากต้องการรับมูลค่าจากรายงานกำไรของคุณ คุณต้องเพิ่มต้นทุนต่อรายการสินค้าไปยังสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่สินค้า
  2. คลิกที่ชื่อของสินค้าเพื่อแก้ไข
  3. ในส่วนการกำหนดราคา ให้เพิ่มค่าดอลลาร์ในช่องต้นทุนต่อรายการสินค้า ต้นทุนต่อรายการสินค้าคือจำนวนเงินที่คุณใช้สำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณขายต่อสินค้า คุณก็สามารถป้อนราคาที่คุณชำระให้ผู้ผลิตได้ โดยไม่รวมภาษี การจัดส่ง หรือต้นทุนอื่นๆ หากคุณสร้างสินค้านั้นด้วยตนเอง คุณก็สามารถป้อนค่าที่อิงตามต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบของคุณได้
  4. คลิกที่ “บันทึก

รายงานการดูกำไร

กำไรตามสินค้า

รายงาน กำไรตามสินค้า จะแสดงกำไรรวมของคุณตามสินค้าในช่วงวันที่ที่เลือก

หมายเหตุ: มีการรายงานกำไรสำหรับสินค้าที่มีต้นทุนที่บันทึกไว้ในขณะที่ขายสินค้าเหล่านั้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างจำนวนยอดขายสุทธิที่แสดงในรายงานยอดขายและรายงานกำไรของคุณ หากต้องการรับค่าจากรายงานกำไรของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนต่อรายการไปยังสินค้าของคุณ

สำหรับสินค้าแต่ละรายการที่มีการบันทึกต้นทุนไว้ในขณะที่ขาย คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:

คอลัมน์และคำอธิบายในรายงานกำไรของร้านค้าออนไลน์ตามสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
จำนวนสุทธิ ยอดรวมจำนวนหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
ยอดขายสุทธิ ยอดรวมของยอดขายสุทธิในช่วงเวลานี้
ค่าใช้จ่าย ยอดรวมต้นทุนของหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรของสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ อัตรากำไรจะคำนวณเป็น ([ยอดขายสุทธิ - ต้นทุน] / ยอดขายสุทธิ) * 100 ตัวอย่างเช่น หากยอดขายสุทธิของคุณคือ $50 และต้นทุนของคุณคือ $30 อัตรากำไรรวม (คำนวณเป็น ([50 - 30] / 50) * 100) จะเป็น 40%
กำไรรวม ยอดรวมกำไรที่เกิดขึ้นกับสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งคำนวณโดยหักต้นทุนจากยอดขายสุทธิ

ส่วนลดและการคืนเงินจะมีผลต่ออัตรากำไรของคุณ หากคุณขายสินค้าที่มีส่วนลดหรือการคืนเงินที่ออกให้ในช่วงเวลานี้ อัตรากำไรรวมที่รายงานก็จะแตกต่างจากอัตราที่คุณเห็นในหน้ารายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลว่าส่วนลดและการคืนเงินมีผลต่ออัตรากำไรอย่างไร

กำไรตาม SKU ตัวเลือกสินค้า

รายงาน กำไรตาม SKU ตัวเลือกสินค้า จะแสดงกำไรรวมของคุณตามตัวเลือกสินค้า

หมายเหตุ: มีการรายงานกำไรสำหรับตัวเลือกสินค้าที่มีต้นทุนที่บันทึกไว้ในขณะที่ขายสินค้าเหล่านั้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คุณอาจสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างจำนวนยอดขายสุทธิที่แสดงในรายงานยอดขายและรายงานกำไรของคุณ หากต้องการรับค่าจากรายงานกำไรของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนต่อรายการไปยังสินค้าและตัวเลือกสินค้าของคุณ

สำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่มีการบันทึกต้นทุนไว้ในขณะที่ขาย คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:

คอลัมน์และคำอธิบายในรายงานกำไรตาม SKU ตัวเลือกสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
จำนวนสุทธิ ยอดรวมจำนวนหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
ยอดขายสุทธิ ยอดรวมของยอดขายสุทธิในช่วงเวลานี้
ค่าใช้จ่าย ยอดรวมต้นทุนของหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรของตัวเลือกสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ อัตรากำไรจะคำนวณเป็น ([ยอดขายสุทธิ - ต้นทุน] / ยอดขายสุทธิ) * 100 ตัวอย่างเช่น หากยอดขายสุทธิของคุณคือ $50 และต้นทุนของคุณคือ $30 อัตรากำไรรวม (คำนวณเป็น ([50 - 30] / 50) * 100) จะเป็น 40%
กำไรรวม ยอดรวมกำไรที่เกิดขึ้นกับสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งคำนวณโดยหักต้นทุนจากยอดขายสุทธิ

ส่วนลดและการคืนเงินจะมีผลต่ออัตรากำไรของคุณ หากคุณขายสินค้าที่มีส่วนลดหรือการคืนเงินที่ออกให้ในช่วงเวลานี้ อัตรากำไรรวมที่รายงานก็จะแตกต่างจากอัตราที่คุณเห็นในหน้ารายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลว่าส่วนลดและการคืนเงินมีผลต่ออัตรากำไรอย่างไร

กำไรตามตำแหน่งที่ตั้งของ Point of Sale

รายงาน กำไรตามตำแหน่งที่ตั้งของ Point of Sale จะแสดงกำไรรวมของคุณตามตำแหน่งที่ตั้งของระบบขายหน้าร้าน

สำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง POS คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:

คอลัมน์และคำอธิบายในกำไรตามตำแหน่งที่ตั้งของ Point of Sale
คอลัมน์ คำอธิบาย
จำนวนสุทธิ ยอดรวมจำนวนหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
ยอดขายสุทธิ ยอดรวมของยอดขายสุทธิในช่วงเวลานี้
ค่าใช้จ่าย ยอดรวมต้นทุนของหน่วยที่ขายในช่วงเวลานี้
อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรของตัวเลือกสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ อัตรากำไรจะคำนวณเป็น ([ยอดขายสุทธิ - ต้นทุน] / ยอดขายสุทธิ) * 100 ตัวอย่างเช่น หากยอดขายสุทธิของคุณคือ $50 และต้นทุนของคุณคือ $30 อัตรากำไรรวม (คำนวณเป็น ([50 - 30] / 50) * 100) จะเป็น 40%
กำไรรวม ยอดรวมกำไรที่เกิดขึ้นกับสินค้านี้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งคำนวณโดยหักต้นทุนจากยอดขายสุทธิ

ส่วนลดและการคืนเงิน

ส่วนลดและการคืนเงินจะมีผลต่อยอดขายสุทธิและอัตรากำไรของคุณ

อัตรากำไรที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้าจะอิงจากราคาเต็มของสินค้า อัตรากำไรรวมที่แสดงในรายงานกำไรของคุณจะอิงจากยอดขายสุทธิของสินค้า ซึ่งคิดรวมถึงส่วนลดหรือการคืนเงินที่คุณได้เสนอในช่วงเวลาที่รายงาน

ตัวอย่าง: ผลกระทบของส่วนลดในรายงานกำไร

เสื้อยืดที่มีราคาปกติ $20 และต้นทุน $10 จะแสดงว่ามีอัตรากำไร 50% ในหน้ารายละเอียดสินค้า

หากคุณลดราคาเสื้อยืด 25% เพื่อขายในราคา $15 ในช่วงเวลาที่รายงาน เสื้อยืดแบบเดียวกันจะแสดงว่ามีอัตรากำไร 33% ในรายงานกำไรตามสินค้า

ข้อควรพิจารณาสำหรับตัวเลือกการรายงานแบบไดนามิก

ช่องต้นทุนต่อรายการจะประกอบไปด้วยข้อมูลคงที่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในรายงานผลกำไรของคุณมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หากคุณต้องการรายงานข้อมูลที่เป็นไดนามิก คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการรายงานทางการเงินของคุณในระบบธุรกิจอื่น เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือระบบบัญชีผู้ใช้
  • ลองใช้แอปการรายงานจาก Shopify App Store เพื่อรับรายงานเกี่ยวกับมูลค่าโดยรวมของสินค้าคงคลัง
  • คำนวณต้นทุน กำไร และการขาดทุนด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี