รายงานการฉ้อโกง

รายงานการทุจริตรวบรวมโดยอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่อาจเป็นหรือได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นการฉ้อโกง ทั้งนี้ รายงานการทุจริตไม่สามารถปรับแต่งได้

ความพร้อมใช้งานของรายงานการทุจริต

รายงานการทุจริตทั้งหมดพร้อมใช้งานในทุกการสมัครใช้งาน Shopifyอย่างไรก็ตาม รายงานการทุจริตบางรายการจะแสดงในรายการ รายงาน เมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เหมาะสมเท่านั้น

ข้อกำหนดฟีเจอร์ในรายงานการหลอกลวงบางรายการ
ข้อกำหนด รายงานที่พร้อมใช้งาน:
ร้านค้าทั้งหมด
 • อัตราการยอมรับ
 • อัตราคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง
 • คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการฉ้อโกง
 • ร้านค้าที่ใช้ Shopify Payments
 • อัตราการเรียกคืนยอดเงินโดยรวม
 • อัตราการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
 • มูลค่าการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
 • ร้านค้าที่มี Shopify Protect
 • ยอดรวมการโต้แย้ง Shopify Protect
 • ยอดรวมคำสั่งซื้อ Shopify Protect
 • ดูรายงานการทุจริตของคุณ

  รายการรายงานการทุจริต

  ข้อมูลที่แสดงในรายงานการทุจริตแต่ละฉบับกําหนดไว้ด้านล่าง:

  รายการรายงานการทุจริตและคำอธิบายเนื้อหา
  รายงาน คำอธิบาย
  อัตราการยอมรับ แสดงเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รายงานว่ามีความเสี่ยงสูง
  อัตราการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง แสดงเปอร์เซ็นต์ของการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการเรียกคืนยอดเงินโดยมีเหตุผลเป็นการทุจริต
  มูลค่าการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง แสดงมูลค่าของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับการเรียกคืนยอดเงินโดยมีเหตุผลเป็นการทุจริต
  อัตราคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง แสดงเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมคำสั่งซื้อที่ถูกรายงานว่ามีความเสี่ยงสูง
  คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการฉ้อโกง แสดงมูลค่าของยอดรวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเนื่องจากการทุจริต
  อัตราการเรียกคืนยอดเงินโดยรวม แสดงเปอร์เซ็นต์ของการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการเรียกคืนยอดเงินทุกประเภท
  ยอดรวมการโต้แย้ง Shopify Protect แสดงมูลค่าของยอดรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองโดย Shopify Protect
  ยอดรวมคำสั่งซื้อ Shopify Protect แสดงมูลค่าของยอดรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองโดย Shopify Protect

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี